Plan the content for your SharePoint site

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

When a site's content is logically organized and easy-to-find, it's easier to maintain and manage, and site users are more productive. As a site collection admin or a site owner, you might want to plan out your site strategy before creating your site. In this article, we explore:

Vilka typer av webbplatser behöver du?

Depending on the size or your organization and the scope of content that you plan to have on your site, you may want to create subsites under your main site to organize content. For more information on how to create sites, see Create a site.

Diagram över en webbplatshierarki

There are many possible ways you can choose to organize subsites. Some examples are:

 • Efter arbetsgrupp eller avdelning

 • Efter innehållskategori

 • Efter projekt

 • Efter kund

 • Efter behörighetsnivå eller känslighet (om det exempelvis finns information som måste begränsas kanske du vill isolera den till en särskild webbplats)

Innan du börjar skapa webbplatser bör du tänka igenom hur många webbplatser som du behöver och hur de ska struktureras. Det kan vara lättare att planera strukturen om du skapar ett diagram över webbplatshierarkin. Du kan snabbt rita upp ett diagram på ett papper eller en whiteboard, men du kan också skapa ett mer formellt diagram med hjälp av de hierarkiformer som finns tillgängliga som SmartArt i Microsoft Word och Microsoft PowerPoint. På så sätt kan du skapa ett diagram som du kan gå tillbaka till och göra ändringar i längre fram.

Dessutom bör du fundera på syftet med de olika webbplatserna. Då blir det lättare att bestämma vilka webbplatsmallar som du ska använda för att skapa nya webbplatser. I SharePoint Online finns det en rad olika webbplatsmallar att välja mellan. Genom att välja en webbplatsmall som är utformad för ett visst ändamål ger du användarna en bra start i arbetet. Om du till exempel vill skapa en webbplats där gruppmedlemmarna regelbundet ska kunna dela med sig av intressanta nyheter och idéer kan du utgå ifrån webbplatsmallen Blogg, eftersom den är utformad för just den här typen av kommunikation.

Some examples of site templates included in SharePoint are:

 • Gruppwebbplats

 • Blogg

 • Projektwebbplats

 • Community-webbplats

For more information on site templates, see Using templates to create different kinds of SharePoint sites.

Vilken typ av innehåll ska finnas på webbplatserna?

När du har tänkt igenom hur många och vilken typ av webbplatser som behövs bör du planera innehållet på webbplatserna. Tanken är att du ska fastställa:

 • What kinds of lists, libraries, or pages you want to create on sites to organize content    Libraries can be used to store documents and other files, while lists can be useful for tracking tasks or issues. Pages are individual items within a site where you can display content, apps, links, and more.

 • What kinds of apps you want to include    SharePoint Online includes built-in apps such as document libraries and lists, but you can also create your own apps or buy apps from third-parties in the SharePoint Store.

 • Whether you want to create content types     Content types help you customize how you handle and track specific kinds of content.

Din organisation kanske vill sköta den här typen av planering på ett centraliserat sätt (särskilt när det gäller innehållstyperna), men det här är också den typ av planering som du kan uppmuntra enskilda webbplatsägare att utföra när de anpassar webbplatser som de ansvarar för.

Vilka typer av appar vill du lägga till?

Förutom att fundera på innehållstyperna kan det vara bra att tänka igenom vilka andra informationstyper som ska lagras på webbplatserna, eller vilka aktiviteter som användarna inom företaget vill kunna använda webbplatserna till. Då blir det lättare att planera vilka typer av appar som du behöver lägga till på webbplatserna för att komma igång. Om du till exempel vet att användarna behöver en plats för att lagra dokument kommer du antagligen att lägga till ett dokumentbibliotek, och om det är viktigt att kunna hålla reda på viktiga datum lägger du till en kalender.

Du måste inte lägga till alla appar som du kan komma att behöva senare på en gång. Webbplatsägarna kan lägga till och ta bort appar efterhand, i takt med att affärsbehoven förändras. Men om du planerar hur innehållet på webbplatserna ska anpassas på ett tidigt stadium kan du se till att användarna får användning av webbplatserna direkt.

SharePoint Online innehåller inbyggda appar som går att använda för en rad olika affärsändamål – alltifrån lagring och hantering av dokument till projektledning, projektuppföljning och kommunikation. Om du vill kan du lägga till flera instanser av de olika apptyperna på webbplatserna. Dessutom kan du köpa och lägga till appar från tredje part via SharePoint Store.

For more information, see Add an app to a site and Buy an app from the SharePoint Store.

Behöver du hjälp med att definiera innehållstyper?

Med innehållstyper kan webbplatsanvändarna snabbt skapa särskilda typer av innehåll med hjälp av kommandona Nytt objekt eller Nytt dokument i en lista eller i ett bibliotek. Innehållstyper är användbara eftersom de gör det lättare för webbplatsägarna att se till att innehållet är enhetlig på de olika webbplatserna. Innehållstyper gör också att en enda lista eller ett enskilt bibliotek kan innehålla flera objekttyper eller dokumenttyper. Webbplatsägare kan förkonfigurera särskild information om innehållet när de konfigurerar innehållstyper för en webbplats, lista eller ett bibliotek.

Webbplatsägare kan definiera innehållstyper för listobjekt, dokument och mappar.

Det kan vara praktiskt att definiera innehållstyper för en del av innehållet om innehållet uppfyller något av följande kriterier:

If this is true:

Kan innehållstyper vara användbara på följande sätt:

Du har särskilda typer av dokument som har ett standardiserat format eller syfte och du vill att de ska vara enhetliga i hela organisationen.

Konfigurera innehållstyper för webbplatser för dessa typer av dokument på gruppwebbplatsnivå så att de kan användas på alla underwebbplatser till gruppwebbplatsen. På så sätt kommer alla användare inom organisationen att skapa dokumenten på ett enhetligt sätt.

Du har särskilda mallar som användarna måste använda för särskilda typer av dokument.

Lägg till dessa dokumentmallar till relevanta dokumenttyper så att mallen används för alla nya dokument som skapas från innehållstypen.

Det finns en standarduppsättning med information som du vill spåra för särskilda typer av dokument eller objekt.

Lägg till kolumner till innehållstypen för att spåra den här informationen. Om någon information är särskilt viktig kan du ange de kolumnerna som obligatoriska. Du kan också tillhandahålla standardvärden för särskilda kolumner när du konfigurerar innehållstypen.

Det finns en definierad affärsprocess för hur särskilda typer av dokument hanteras eller granskas.

Överväg att konfigurera arbetsflöden för särskilda innehållstyper. Du kan använda arbetsflöden för att hantera affärsprocesser som dokumentgranskning eller -godkännande.

När du har kommit på vilket innehåll som du vill definiera innehållstyper för bör du fundera på var du vill definiera innehållstyperna. Om du definierar webbplatsinnehållstyperna på gruppwebbplatsnivå kan de återanvändas i hög utsträckning i listorna och biblioteken på gruppwebbplatsens alla underwebbplatser. En enskild webbplatsägare kan också definiera webbplatsinnehållstyper för sin webbplats, men de innehållstyperna kan bara användas i listorna och biblioteken på just den webbplatsen och dess underwebbplatser.

Det kan vara bra att skapa ett kalkylblad eller en tabell där du lägger in den information som ska tas med när du definierar innehållstyperna. Du kan till exempel börja med att skapa en enkel tabell, som den här nedanför, och sedan anpassa den och lägga till all information som du vill kunna spåra, till exempel vilka webbplatser eller grupper som ska använda innehållstyperna:

Ny innehållstyp

Överordnad innehållstyp

Kolumner

Dokumentmall

Arbetsflöden

Ange namnet på den innehållstyp som du vill skapa.

Ange den överordnade innehållstyp som den ska skapas från.

Lista den nya eller befintliga kolumn som du vill lägga till för innehållstypen.

Ange om en dokumentmall ska associeras med innehållstypen.

Ange om arbetsflöden ska associeras med innehållstypen.

For more information about working with content types, see Create or customize a content type.

Hur ska användarna hitta och komma åt innehåll?

Fundera på hur webbplatsanvändarna ska kunna hitta och använda innehållet på SharePoint Online-webbplatserna. Den här typen av planering gör det lättare för dig att fatta beslut om hur navigerings- och sökfunktionen på gruppwebbplatsen och dess underwebbplatser ska konfigureras.

Vilka webbplatser ska ingå i den globala navigeringen?

När du planerar navigeringen kan det vara bra att skapa ett diagram över webbplatserna i webbplatshierarkin. Om du skapade ett diagram när du planerade webbplatserna kan du använda det diagrammet och ändra det. Ta med alla underwebbplatser till gruppwebbplatsen. Du kan också ta med viktiga listor eller bibliotek som finns på gruppwebbplatsen och dess underwebbplatser. På så sätt blir det lättare att snabbt identifiera de viktiga platser som webbplatsanvändarna kan vilja gå till om de börjar från gruppwebbplatsens startsida.

Du hittar den globala navigeringen i det övre navigeringsfältet på webbplatserna.

Top links with one selected.

By default, each site uses its own top navigation, but you can decide to allow sites to inherit top navigation from the parent site so that the navigation experience is consistent across all sites. You can configure what sites appear on the top navigation. You can also include links to any other URL that you want, in case you want to integrate links to external resources into the navigation of your site. For more information about customizing the top navigation, see Customize the navigation on your team site.

Om gruppwebbplatsen innehåller många underwebbplatser vill du kanske inte visa alla i det övre länkfältet eftersom det kan bli för mycket för webbplatsanvändarna. Men samtidigt vill du förstås inte att det ska vara svårt att hitta viktiga webbplatser eller viktigt innehåll. Använd därför ditt diagram över webbplatshierarkin för att identifiera vilka webbplatser som är extra viktiga, och som du vill ska visas i den globala navigeringen.

Hur ska användarna navigera på webbplatserna?

Förutom det övre navigeringsfältet finns det också ett navigeringselement – Snabbstart – till vänster på webbplatserna.

I Snabbstart brukar det finnas länkar som är specifika för den aktuella webbplatsen. Snabbstart kan också användas för att framhäva det innehåll som är viktigast. När du skapar en ny lista eller ett nytt bibliotek dyker det automatiskt upp en ny länk under Senaste i Snabbstart. Här visas bara de fem senaste länkarna.

Länken Tidigare i Snabbstart visar de senast skapade sidorna, listorna och biblioteken

You can customize the Quick Launch to add or remove links to the lists and libraries on the site. You can also group links under custom headings. If you choose to have all subsites inherit the global navigation, then it will be important for Site Owners to customize the navigation on the Quick Launch because it will be the primary way users will find content within a site when they visit it. If you decide not to have subsites inherit global navigation from the Team Site, then users will be able to use both the top link bar and the Quick Launch on a subsite to find the content within it. For more information about editing the links on the Quick Launch, see Customize the navigation on your team site.

Top of Page

Vad bör du tänka på när du planerar sökningar?

Användarna blir troligen mer benägna att använda SharePoint Online om de lätt kan hitta den information som de söker. Om du utnyttjar innehållsfunktioner som innehållstyper, eller lägger till metadatakolumner i listor och bibliotek, blir innehållet mer lättåtkomligt vid sökningar.

Administratörer för webbplatssamlingar och webbplatser kan göra ett antal konfigurationer för att anpassa sökupplevelsen för användarna.

Om du vill:

Läs igenom det här avsnittet:

Anpassa det format och de inställningar som påverkar sökresultatet – du kan anpassa sökcentret och de webbdelar som används på sökcentersidorna.

Hantera sökcentret i SharePoint Online

Skapa frågeregler för att sökningarna bättre ska motsvara användarens syfte.

Hantera frågeregler

Anpassa sökningarnas resultatkällor.

Hantera resultatkällor

Visa, skapa eller ändra hanterade egenskaper eller mappa crawlade egenskaper till hanterade egenskaper.

Hantera sökschemat i SharePoint Online

Exportera och importera anpassade sökkonfigurationsinställningar mellan olika webbplatser. De inställningar som du exporterar och importerar omfattar inställningarna för alla anpassade frågeregler, resultatkällor, resultattyper, rangordningsmodeller och webbplatssökningar.

Exportera och importera anpassade inställningar för sökkonfiguration

Hur innehåll blir tillgängligt i sökningar

The search service is scheduled to crawl SharePoint Online content every five minutes. After an item is added to a SharePoint Online site, there will be a period of time before it is indexed and returned in search results. This amount of time varies based on current user activities. Tasks like site migration, upgrade, and maintenance increase the load on the indexing pipeline. New content items should typically display in search results within an hour.

Vad ska användarna kunna göra med innehållet?

Genom att ställa några grundläggande frågor om vad webbplatsanvändarna behöver kunna göra med innehållet kan du avgöra hur du bör konfigurera särskilda webbplatser, listor och bibliotek. Dessutom får du reda på vilka specifika funktioner som webbplatsanvändarna kan behöva använda sig av.

Frågor att undersöka:

Att tänka på vid innehållskonfiguration:

Behöver du spåra versioner av särskilda typer av dokument eller listobjekt?

 • Överväg att aktivera versionshantering för dessa listor eller bibliotek.

 • Överväg att kräva att dokument eller objekt checkas ut innan de ändras.

Behöver webbplatsanvändarna kunna arbeta eller samarbeta samtidigt i särskilda typer av dokument?

 • Överväg att aktivera samtidig redigering för relevanta bibliotek för att underlätta samarbetet.

Behöver särskilda typer av innehåll godkännas innan de görs tillgängliga?

 • Överväg att aktivera innehållsgodkännande för bibliotek eller att använda arbetsflöden för att hantera godkännande.

Används särskilda affärsprocesser eller arbetsflöden för vissa typer av dokument?

 • Överväg att skapa eller konfigurera arbetsflöden för de innehållstyper som gäller för dessa dokument eller för de bibliotek som dessa dokument ska finnas i.

Ska du använda listor för att leda eller hantera processer?

 • Överväg att skapa eller konfigurera listbaserade arbetsflöden för processer som ärendeuppföljning och hantering.

Kommer det att finnas känsligt innehåll på webbplatser som måste begränsas från allmän åtkomst?

 • Överväg att skapa särskilda webbplatser eller bibliotek som är konfigurerade med unika behörigheter för att lagra känsligt innehåll.

 • Överväg behörigheter på objektnivå om det finns ett minimalt behov av att begränsa åtkomsten till innehållet.

 • Överväg att använda målgruppsanpassning om du vill visa olika innehåll för olika användare.

 • Överväg om särskilda listor eller bibliotek behöver uteslutas från sökindexeringen.

Behöver användarna få uppdateringar om innehållsändringar?

 • Överväg att aktivera RSS för viktiga listor och bibliotek.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×