Placera och ändra storlek på en kontroll med dess underliggande cell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ibland kanske du vill att en kontroll ska fungera oberoende av dess underliggande cell (cellen där kontrollens övre vänstra hörn är placerat). Andra gånger kanske du vill att kontrollen ska flyttas och justeras när den underliggande cellen ändras. Om du exempelvis har en kryssruta som är länkad till en särskild cell eller rad kanske du vill att kryssrutan ska flyttas med raden när området sorteras. Om du däremot har en listruta som alltid ska visas på samma ställe är det viktigt att den inte flyttas om den underliggande cellen flyttas.

 1. Om en eller flera kontroller är ActiveX-kontroller:

  1. Kontrollera att fliken Utvecklare är tillgänglig.

   Visa fliken Utvecklare

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

    Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  2. Kontrollera att du arbetar i designläge. Du aktiverar designläget genom att klicka på Designläge Bild av knapp i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 2. Markera kontrollen.

  Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 3. Högerklicka på markeringen, klicka på Formatera kontroll och klicka på fliken Egenskaper.

 4. Gör något av följande under Objektplacering:

  1. Om du vill flytta kontrollen när cellen flyttas (t.ex. när den sorteras) och om du vill att kontrollens storlek ska ändras om cellens höjd och bredd ändras, markerar du Flytta och ändra storlek med celler.

   Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt för formulärkontroller.

  2. Om du vill flytta kontrollen när cellen flyttar (t.ex. om cellområdet eller tabellen som innehåller cellen sorteras), men du vill bevara kontrollens storlek även om cellens höjd och bredd ändras, markerar du Flytta med celler men ändra inte storlek.

  3. Om du vill bevara kontrollens placering och storlek oberoende av hur cellens placering, höjd och bredd ändras, markerar du Flytta inte och ändra inte storlek med celler.

Obs!: 

 • Den underliggande cellen är den cell där kontrollens övre vänstra hörn är placerat.

 • Kontrollera att alternativet Klipp ut, kopiera och sortera infogade objekt med de överordnade cellerna är markerat i dialogrutan Excel-alternativ. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , Excel-alternativ och markera kryssrutan Klipp ut, kopiera och sortera infogade objekt med de överordnade cellerna under Klipp ut, kopiera och klistra in i kategorin Avancerat.

 • Om du vill att kontrollerna ska sorteras och filtreras när de underliggande cellerna sorteras eller filtreras använder du ActiveX-kontroller för bäst resultat och justerar kontrollen efter den underliggande cellens höjd och bredd. (Tryck på ALT när du flyttar och ändrar storlek på cellen.)

 • En kontroll kan inte flyttas med den underliggande cellen om kontrollen är låst och om kalkylbladet som kontrollen finns i är skyddat. Mer information finns under Se även.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×