Placera formerna i organisationsschemat

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Efter att du kan använda Visio för att skapa ett organisationsschema (Organisationsschema), finns det ett antal olika sätt att ordna om formerna. Du kanske vill avstånd för formerna längre ifrån varandra, dölja underordnade former eller ändra layouten för former.

Ändra layouten för figurer

Du kan använda kommandot Ordna underordnade för att välja layout för varje hierarkiska struktur. Du kanske till exempel vill chefen ska visas högst upp, cheferna ska vara vågrätt under och underordnade positioner till vara positioner lodrätt under chefer, som i följande bild.

Former med företagsledningen överst, avdelningschefer vågrätt under ledningen och underordnade positioner lodrätt under avdelningscheferna.

 1. Öppna organisationsschema med former som du vill ordna.

 2. Högerklicka på en form och välj underordnade > Ordna underordnade.

 3. Klicka på någon av layoutalternativ och klicka på OK.

Visa eller dölja underordnade

 1. Klicka på den överordnade figuren med de former som du vill visa eller dölja.

 2. Klicka på Visa/Dölj underordnade på fliken Organisationsschema i gruppen Ordna.

  Alla underordnade och några former under dem visas eller döljs.

Ändra avståndet mellan former

Du kan samla former närmare eller Sprid ut.

 • Klicka på fliken Organisationsschema + eller -- ikonerna bredvid avstånd att öka eller minska avståndet.

 • Om du vill ange egna avståndsvärden, klicka på fliken Organisationsschema och klicka på dialogruteikonen i gruppen Ordna. Klicka på anpassad i rutan avstånd och klicka sedan på värden om du vill ange avståndet mer exakt.

Placera formerna automatiskt

Om du vill använda Visio att välja den bästa layouten för formerna klickar du på kommandot Ändra layout.

Obs!: Kommandot ny layout behåller alla layoutalternativ som du har använt (till exempel Lodrät Layout ) och skapar sedan det bästa arrangemang som möjligt utan att ändra inställningarna.

 1. Öppna sidan med organisationsschemat som du vill ändra layouten i.

 2. Ändra Layout på fliken Organisationsschema.

Ändra layouten för figurer

Du kan använda kommandot Ordna underordnade för att välja layout för varje hierarkiska struktur. Du kanske till exempel vill chefen ska visas högst upp, cheferna ska vara vågrätt under och underordnade positioner till vara positioner lodrätt under chefer, som i följande bild.

Former med företagsledningen överst, avdelningschefer vågrätt under ledningen och underordnade positioner lodrätt under avdelningscheferna.

 1. Öppna organisationsschema med former som du vill ordna.

 2. Högerklicka på en form och välj Ordna underordnade.

 3. Klicka på någon av layoutalternativ och klicka på OK.

Visa eller dölja underordnade

 1. Klicka på den överordnade figuren med de former som du vill visa eller dölja.

 2. Klicka på Visa/Dölj underordnade på fliken Organisationsschema i gruppen Ordna.

  Alla underordnade och några former under dem visas eller döljs.

Ändra avståndet mellan former

Du kan samla former närmare eller Sprid ut.

 1. Klicka på Ändra avstånd på fliken Organisationsschema.

 2. Välj det avstånd som du vill använda i rutan avstånd och välj sedan vilka former eller sidor som du vill visa det avståndet till.

 3. Välj Custom och klicka sedan på värden om du vill ange avståndet mer exakt.

Placera formerna automatiskt

Om du vill använda Visio att välja den bästa layouten för formerna klickar du på kommandot Ändra layout.

Obs!: Kommandot ny layout behåller alla layoutalternativ som du har använt (till exempel Lodrät Layout ) och skapar sedan det bästa arrangemang som möjligt utan att ändra inställningarna.

 1. Öppna sidan med organisationsschemat som du vill ändra layouten i.

 2. Ändra Layout på fliken Organisationsschema.

Ändra layouten för figurer

Du kan använda kommandot Ordna underordnade för att välja layout för varje hierarkiska struktur. Du kanske till exempel vill chefen ska visas högst upp, cheferna ska vara vågrätt under och underordnade positioner till vara positioner lodrätt under chefer, som i följande bild.

Former med företagsledningen överst, avdelningschefer vågrätt under ledningen och underordnade positioner lodrätt under avdelningscheferna.

 1. Öppna organisationsschema med former som du vill ordna.

 2. Klicka på en överordnad form och klicka sedan på någon av layoutknapparna i verktygsfältet Organisationsschema.

  Tips: Öppna verktygsfältet, högerklickar på alla öppna verktygsfältet och klicka sedan på Organisationsschema.

 3. Klicka på något av justeringsalternativen.

  Underordnade former under den markerade figuren är ordnade i enlighet med detta.

Visa eller dölja underordnade

 1. Klicka på den överordnade figuren med de former som du vill visa eller dölja.

 2. Klicka på Dölj underordnade eller Visa underordnade på menyn organisation.

  Alla underordnade och några former under dem visas eller döljs.

Ändra avståndet mellan former

Du kan samla former närmare eller Sprid ut.

 1. Klicka på Ändra avstånd på menyn Organisationsschema.

 2. Välj det avstånd som du vill använda i rutan avstånd och välj sedan vilka former eller sidor som du vill visa det avståndet till.

 3. Välj Custom och klicka sedan på värden om du vill ange avståndet mer exakt.

Placera formerna automatiskt

Om du vill använda Visio att välja den bästa layouten för formerna klickar du på kommandot Ändra layout.

Obs!: Kommandot ny layout behåller alla layoutalternativ som du har använt (till exempel Lodrät Layout ) och skapar sedan det bästa arrangemang som möjligt utan att ändra inställningarna.

 1. Öppna sidan med organisationsschemat som du vill ändra layouten i.

 2. Klicka på Ändra layout på menyn Organisationsschema.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders