Placera element i en nod i ett ULM-spridningsdiagram

 1. Dra en form av typen Nod eller Nodinstans från stencilen UML-spridning till ritningssidan i ett spridningsdiagram.

 2. Dubbelklicka på noden och ange dess namn, attribut, åtgärder och andra egenskapsvärden.

 3. Ändra storlek på noden genom att dra i ett hörnmarkeringshandtag tills de element du vill ha i noden får plats.

 4. Dra formerna Komponent, Komponentinstans och Objekt och släpp dem på Nod-formen. Koppla samman formerna med sambandsrelationer där sådana ska finnas.

 5. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på en nod så att dialogrutan Egenskaper för UML-nod öppnas. Klicka på Komponenter. Markera tillämpliga komponenter under Välj de komponenter som sprids av noden och klicka sedan på OK. Upprepa detta för varje nod.

  • Dubbelklicka på en komponent så att dialogrutan Egenskaper för UML-komponent öppnas. Klicka på Noder. Markera tillämpliga noder under Välj de noder som sprider komponenten och klicka sedan på OK. Upprepa detta för alla komponenter.

   Viktigt!: Gruppera aldrig en nod med de former den innehåller. Gör så här om du behöver flytta en nod tillsammans med elementen i den: markera alla formerna genom att dra en rektangel runt noden och dra dem sedan till önskad plats.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×