Pivotdiagram-fönstret

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Pivotdiagram-fönstret visas när du skapar ett pivotdiagram eller när du infogar ett pivotdiagram i en Microsoft Office Visio Professional 2007-ritning.

Lägg till kategori

Listan Lägg till kategori visar de kategorier i datakällan som du kan gruppera dina data i. Kategorierna motsvarar kolumner för de flesta datakällorna (dimensioner för Microsoft SQL Server Analysis Services). Om du vill dela upp en nod i undernoder klickar du på en nod i din pivotdiagramritning och klickar sedan på en kategori i Lägg till kategori-listan.

Varje kategori har fyra tillgängliga funktioner. Högerklicka på kategorinamnet under Lägg till kategori för att få tillgång till följande funktioner:

 • Lägg till kategorinamn     Det här alternativet gör samma sak som att klicka på namnet – den delar upp den valda noden i underordnade noder genom att respektive kategori.

 • Välj alla     Med detta alternativ markeras alla noderna i ritningen som är uppdelade i den kategorin.

 • Redigera datagrafik     Med detta alternativ öppnas dialogrutan Redigera datagrafik, där du kan anpassa utseendet på dina data i noderna.

 • Konfigurera kolumn     Med det här alternativet öppnas dialogrutan Konfigurera kolumn (för SQL Server Analysis Services, dialogrutan Konfigurera dimension), där du kan filtrera raderna med dina data till en delmängd som passar dig. Om du vill ta bort filtret återställer du rutan i kolumnen Visa data enligt till (Välj en åtgärd).

Lägg till summa

Listan Lägg till summa visar de kolumner i datakällan som kan summeras och listas i noderna. Du kanske vill visa de totala försäljningssiffrorna för varje försäljare samtidigt som du vill visa antalet order som varje försäljare hanterade.

Utöver kolumnerna från datakällan har Lägg till summa ett Antal-objekt (utom SQL Server Analysis Services), som räknar antalet rader från datakällan som representeras i varje nod.

Varje objekt i listan Lägg till summa har sex tillgängliga funktioner. Högerklicka på objektnamnet om du vill få tillgång till följande funktioner:

 • Summa     Med detta alternativ adderas de numeriska värdena i alla rader för varje nod.

 • Genomsnitt     Med det här alternativet räknas genomsnittet av de numeriska värdena i alla rader för varje nod ut.

 • Min     Med detta alternativ visas minimivärdet av alla raderna för varje nod.

 • Max     Med detta alternativ visas maximivärdet i alla rader för varje nod.

 • Antal      Med detta alternativ visas antalet rader i varje nod.

 • Konfigurera kolumn     Med det här alternativet öppnas dialogrutan Konfigurera kolumn (för SQL Server Analysis Services, dialogrutan Konfigurera dimension), där du kan filtrera raderna med dina data till en delmängd som passar dig. Om du vill ta bort filtret återställer du rutan i Visa data enligt-kolumnen till (Välj en åtgärd).

Åtgärder

I avsnittet Åtgärder kan du välja att arbeta med följande funktioner:

 • Använd form    När du skapar ett pivotdiagram i Microsoft Office Visio Professional 2007 visas varje nod som en rektangel. Du kan lägga till en mer visuellt intressant form till noden från en öppen stencil.

 • Uppdatera data    Du kan uppdatera data i ett befintligt pivotdiagram. Om din ritning innehåller mer än ett pivotdiagram kan du uppdatera ett av dem eller alla.

 • Andra åtgärder   

  • Sortera    Du kan använda funktionen Sortera om du vill ändra standardordningen för undernoder i ett pivotdiagram.

  • Koppla    Med detta listobjekt kombineras data från flera noder till en enda. Om du vill koppla noder markerar du dem och klickar på KopplaPivotdiagram-menyn.

  • Bryt upp    Om du vill bryta upp kopplade noder klickar du på den kopplade noden och klickar på Bryt uppPivotdiagram-menyn.

   Obs!: En kopplad nod har flera poster i sin namnlist.

  • Höj en nivå    För att enbart visa en del av ett expanderat pivotdiagram kan du höja upp en undernod till den översta noden.

  • Dölj    Använd detta listobjekt om du vill koppla tillbaka undernoder till sina huvudnoder.

  • Uppdatera alla    Om du vill uppdatera data för alla pivotdiagram i ritningen kan du använda den här listan.

  • Redigera datagrafik    Med det här kommandot öppnas dialogrutan Redigera datagrafik där du kan ändra placeringen och stilen på data i dina former.

  • Gör om layout automatiskt    Med den här listan kan du ändra pivotdiagrammets layout automatiskt när du lägger till eller tar bort noder.

  • Alternativ    Med den här listan kan du öppna dialogrutan Alternativ för pivotdiagram och välja vilken information om diagrammet du vill visa och hur många poster i varje nivå som ska visas, automatiskt ändra uppdateringsinställningar och ändra datakälla.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×