PIVOTDATA i en pivottabell eller ett pivotdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan pivotera data i pivottabeller och pivotdiagram genom att ändra fältlayouten av data i Excel. Genom att använda fältlistan för pivottabellen kan du lägga till, ordna om eller ta bort fält om du vill visa data i pivottabeller och pivotdiagram precis som du vill använda.

Som standard uppdateras rapportlayouten automatiskt så fort du gör ändringar i rutan Fältlista för pivottabell. Om du arbetar med en stor mängd externa data kan det ibland vara bättre att växla till manuell uppdatering.

När du skapar en pivottabell visar Excel rutan Fältlista för pivottabell så att du kan lägga till fält i pivottabellen, ordna om och flytta dem efter behov, eller ta bort dem från pivottabellen. Som standard innehåller rutan Fältlista för pivottabell två områden:

 • Ett fältområde överst där du kan lägga till och ta bort fält i pivottabellen

 • Ett layoutområde längst ned där du kan ändra ordning på och flytta fält

  Fältlista för pivottabell

Du kan docka rutan Fältlista för pivottabell mot ena sidan av Excel-fönstret och ändra listans bredd. Du kan också välja att inte docka rutan Fältlista pivottabell längs fönstrets ena sida. I så fall kan du ändra rutans storlek både på längden och bredden.

Om rutan Fältlista för pivottabell inte visas försäkrar du dig om att du klickar var som helst i pivottabellrapporten.

Om du stänger rutan Fältlista för pivottabell kan du visa den igen. Högerklicka på pivottabellen och klicka sedan på Visa fältlista. Du kan också klicka på Fältlista i menyfliksområdet (Pivottabellverktyg, på fliken Alternativ, i gruppen Visa för en pivottabell eller Verktyg för pivotdiagram, fliken Analysera, i gruppen Visa/dölj för ett pivotdiagram).

Om du inte ser de fält som du vill använda i Fältlista för pivottabell, uppdatera pivottabell- eller pivotdiagramrapport vill visa alla nya fält, beräknade fält, mått, beräknade mått eller dimensioner som du har lagt till sedan den senaste åtgärden ( Verktyg för pivottabell, fliken Alternativ, gruppen Data ).

Det är viktigt att förstå hur fältet pivottabell lista fungerar och sätt att ordna olika typer av fält så att du kan få resultat som du vill använda när du skapar fältlayouten för en pivottabell eller ett pivotdiagram.

Så här fungerar rutan Fältlista för pivottabell

1. En extern datakälla innehåller strukturerade data som är ordnade som ett eller flera fält (även kallade kolumner) som visas i fältlistan.

2. Flytta ett fält till området rapportfilter i fältlistan, som samtidigt flyttar fält till området rapportfilter i pivottabellen.

3. Flytta ett fält till området kolumnetikett i listan fält som samtidigt flyttar fält till området kolumnetikett i pivottabellen.

4. Flytta ett fält till området radetiketter i fältlistan, som samtidigt flyttar fält till området radetiketter i pivottabellen.

5. Flytta ett fält till området värden i fältlistan, som samtidigt flyttar fält till området värden i pivottabellen.

Om du vill skapa en fältlayout kan du använda följande riktlinjer för hur du flyttar fälten Värde, Namn och Dimension från fältområdet till de fyra områdena i layoutområdet.

 • Värdefält    Om du markerar en kryssruta endast för ett numeriskt fält, så flyttas det som standard till området Värden.

 • Rad- och kolumnfält    Du kan lägga till ett fält endast en gång i antingen området Rapportfilter, Radetiketter eller Kolumnetiketter oavsett om datatypen är numerisk eller icke-numerisk. Om du försöker lägga till samma fält mer än en gång – till exempel till både Radetiketter och Kolumnetiketter i layoutområdet – kommer fältet automatiskt att tas bort från det ursprungliga området och läggas till i det nya området.

 • Åtgärder    I en Online Analytical Processing (OLAP) datakälla finns ofta många fält (eller mått) ordnade i en hierarki med olika dimensioner, hierarkier och nivåer. Klicka på Visa plus och dölja minus knappar tills du hittar de fält som du vill använda.

  Du kan bara flytta hierarkier, attribut och namngivna uppsättningar till områdena Radetiketter, Kolumnetiketter och Rapportfilter.

  Du kan bara flytta mått, beräknade mått och prestationsindikatorer (KPI) till området Värden.

Rutan Fältlista för pivottabell har fem olika vyer som utformats och optimerats för olika typer av pivottabellrelaterade åtgärder.

 1. Om du vill byta vy klickar du på fältlistknappen överst i Fältlista för pivottabell.

  Fältlistan för pivottabell, knappen Visa

 2. Markera en av följande vyer i listan:

Fält- och områdesavsnitt staplade

Det här är standardvyn och är avsedd att användas om det bara finns ett fåtal fält.

Fält- och områdesavsnitt sida vid sida

Den här vyn är avsedd att användas för att lägga till och ta bort fält om det finns mer än fyra fält i varje område.

Endast fältavsnitt

Den här vyn har utformats för att göra det enklare att lägga till och ta bort många fält.

Endast områdesavsnitt (2 x 2)

Den här vyn har utformats för att göra det enklare att ordna många fält.

Endast områdesavsnitt (1 x 4)

Den här vyn har utformats för att göra det enklare att ordna många fält.

Tips!    I vyerna Fältavsnittet och områden avsnitt staplade och Fältavsnittet och områden avsnitt sida vid sida justera du bredd och höjd på varje avsnitt genom att placera pekaren på delningslisten avsnitt tills pekaren ändras till en vertikal dubbelpil Lodrät dubbelpil eller vågrät dubbelpil Vågrät dubbelpil , genom att dra dubbla pilen uppåt eller nedåt och vänster eller höger dit du vill ha den, och sedan antingen klicka på den dubbla pilen eller trycka på RETUR.

När du har skapat en pivottabell eller ett pivotdiagram, är du redo att lägga till de fält som innehåller de data du vill visa i rapporten. Du väljer vanligtvis ett fält för varje område i layoutområdet. Men om du vill visa olika värden för ett visst fält klickar du kan också lägga till flera kopior av ett fält till området värden.

Om pivottabellen är ansluten till en extern datakälla som innehåller stora mängder data kan filtrera du ett eller flera fält innan du lägger till fält i rapporten, vilken kan minska den tid det tar för att uppdatera rapporten.

I rutan Fältlista för pivottabell kan du lägga till fält i pivottabellen eller pivotdiagrammet genom att göra en eller flera av följande åtgärder:

 • Om du vill placera ett fält i ett visst område i layoutområdet markerar du kryssrutan för önskat fält i rutan Välj fält som ska läggas till i rapporten. Du kan flytta om fälten senare om du vill.

  Obs!    Som standard, icke-numeriska fält läggs till i området Radetiketter, numeriska fält läggs till i området värden och datum för Online Analytical Processing (OLAP) och Tidshierarkier läggs till i området Kolumnetiketter.

 • Om du vill placera ett fält i ett visst område i layoutområdet högerklickar du i rutan Välj fält som ska läggas till i rapporten på önskat fältnamn och klickar sedan på Lägg till i rapportfilter, Lägg till i kolumnetiketter, Lägg till i radetiketter eller Lägg till i värden.

 • Om du vill dra ett fält till ett visst område i layoutområdet klickar du i rutan Välj fält som ska läggas till i rapporten på önskat fält, håller ned musknappen och drar fältet från fältområdet till önskat layoutområde.

I en pivottabell som är baserad på data i ett Excel-kalkylblad eller externa data från en icke - Online Analytical Processing OLAP-datakälla, kanske du vill lägga till samma fält mer än en gång till i området värden. Du kan göra detta om datatypen är numeriska eller icke-numeriskt. Du kanske vill jämföra beräkningar sida-vid-sida, som gross och netto vinstmarginaler, lägsta och högsta försäljning, eller kunden räknas och procent av total kunder.

 1. I rutan Fältlista för pivottabell klickar du i rutan Välj fält som ska läggas till i rapporten på önskat fält, håller ned musknappen och drar fältet till området Värden i layoutområdet.

 2. Upprepa steg 1 för att skapa så många kopior av det fältet som du vill visa i området Värden.

 3. I pivottabellen ändrar du summeringsfunktionen eller anpassar beräkningen som du vill i varje kopia av fältet.

  Tips!    Du kan också ändra namnet på de kopierade fält i pivottabellen själva.

Anmärkningar    

 • När du lägger till två eller flera fält i området Värden, oavsett om de är kopior av samma fält eller olika fält, lägger fältlistan automatiskt till en etikett med Värdekolumnetikett i området Värden. Du kan använda detta fält för att flytta fältets position upp och ner i området Värden. Du kan också flytta Värdekolumnetiketten till området Kolumnetiketter område eller området Radetiketter. Du kan däremot inte flytta Värdekolumnetiketten till området Rapportfilter.

 • Du kan lägga till ett fält endast en gång i antingen området Rapportfilter, Radetiketter eller Kolumnetiketter oavsett om datatypen är numerisk eller icke-numerisk. Om du försöker lägga till samma fält mer än en gång – till exempel till både Radetiketter och Kolumnetiketter i layoutområdet – kommer fältet automatiskt att tas bort från det ursprungliga området och läggas till i det nya området.

 • Ett annat sätt att lägga till samma fält i värdeområdet är med hjälp av en formel (kallas även för ett beräknat fält) som använder samma fält i formeln.

 • Peka på ett fältnamn i rutan Välj fält som ska läggas till i rapporten i fältlistan för pivottabell och klicka sedan på listrutan med filter bredvid fältnamnet.

  Välj de filteralternativ du vill använda på fliken Filter.

I rutan Fältlista för pivottabell kan du ordna om befintliga fält eller flytta dessa fält genom att använda ett av de fyra områdena längst ner i layoutområdet:

Pivottabell

Beskrivning

Värden

Använd det här området om du vill visa sammanfattningar av numeriska data.

Radetiketter

Använd det här området om du vill visa sammanfattningar av numeriska data.

Kolumnetiketter

Använd det här området om du vill visa fält som kolumner överst i rapporten. En kolumn med lägre placering kapslas i en annan kolumn direkt ovanför.

Rapportfilter

Använd det här området om du vill filtrera hela rapporten baserat på det alternativ du valt i rapportfiltret.

Pivotdiagram

Beskrivning

Värden

Använd det här området om du vill visa sammanfattningar av numeriska data.

Axelfält (kategorier)

Använd det här området om du vill visa fält som en axel i diagrammet.

Förklaringsfält (serie)

Använd det här området om du vill visa fält i förklaringen i diagrammet.

Rapportfilter

Använd det här området om du vill filtrera hela rapporten baserat på det alternativ du valt i rapportfiltret.

Om du vill ordna om fält i en pivottabell klickar du på fältnamnet i något av områdena och välj sedan något av följande kommandon:

Flytta upp

Fältet flyttas upp en placering i området.

Flytta ned

Fältet flyttas ned en placering i området.

Flytta till början

Fältet flyttas till början av området.

Flytta till slutet

Fältet flyttas till slutet av området.

Flytta till rapportfilter

Fältet flyttas till området Rapportfilter.

Flytta till radetiketter

Fältet flyttas till området Radetiketter.

Flytta till kolumnetiketter

Fältet flyttas till området Kolumnetiketter.

Flytta till värden

Fältet flyttas till området Värden.

Värdefältsinställningar, Fältinställningar

Visar dialogrutan Fältinställningar eller Värdefältsinställningar. Mer information om varje inställning klickar du på Hjälp-knappen bild av knapp högst upp i dialogrutan.

Tips!    Du kan också klicka på ett fältnamn och dra fältet mellan fält- och layoutområdena, och mellan de olika områdena.

Om du vill ta bort ett fält gör du något av följande i rutan Fältlista för pivottabell:

 • I rutan Välj fält som ska läggas till i rapporten avmarkerar du kryssrutan för det fält som du vill ta bort.

  Anteckning    Om du avmarkerar kryssrutan tas alla förekomster av fältet bort från rapporten.

 • I ett layoutområde klickar du på det fält som du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort kopplingsinstruktion.

 • I ett layoutområde klickar du på och håller ned det fält som du vill ta bort och drar det sedan utanför rutan Fältlista för pivottabell.

Som standard uppdateras rapportlayouten automatiskt så fort du gör ändringar i rutan Fältlista för pivottabell. Om du arbetar med en stor mängd externa data kan det ibland vara bättre att växla till manuell uppdatering. I läget manuell uppdatering kan du snabbt lägga till, flytta och ta bort fält i rutan Fältlista för pivottabell. Däremot kan du inte använda rapporten förrän du växlat tillbaka till automatisk uppdatering.

 1. Markera kryssrutan Skjut upp layout uppdatera om du vill aktivera manuell uppdatering av pivottabellen, längst ned i fältlistan för pivottabellen.

  Varning    När du har angett rapportlayouten manuell uppdatering, stänga fältlistan för pivottabellen ignorerar ändras till fält endast visa och avsluta Excel alla layoutändringar som du har gjort i pivottabellen utan bekräftelse.

 2. Göra layoutändringar fält i fältlistan för pivottabellen och klicka sedan på Uppdatera för att manuellt uppdatera layouten i pivottabellen.

 3. När du vill återgå till automatisk uppdatering efter att du har ändrat rapportens layout i fältlistan avmarkerar du kryssrutan Skjut upp layoutuppdatering.

Obs!    En pivottabell börjar med automatisk uppdatering varje gång du öppnar arbetsboken.

När du skapar en pivottabell visar Excel rutan Fältlista för pivottabell så att du kan lägga till fält i pivottabellen, ordna om och flytta dem efter behov, eller ta bort dem från pivottabellen. Som standard innehåller rutan Fältlista för pivottabell två områden:

 • Ett fältområde överst där du kan lägga till och ta bort fält i pivottabellen

 • Ett layoutområde längst ned där du kan ändra ordning på och flytta fält

  Fältlista för pivottabell

Du kan docka rutan Fältlista för pivottabell mot ena sidan av Excel-fönstret och ändra listans bredd. Du kan också välja att inte docka rutan Fältlista pivottabell längs fönstrets ena sida. I så fall kan du ändra rutans storlek både på längden och bredden.

Om rutan Fältlista för pivottabell inte visas försäkrar du dig om att du klickar var som helst i pivottabellrapporten.

Om du stänger fältlistan för pivottabellen kan du visa det igen. CTRL-klicka på Pivottabell och klicka sedan på Visa fältlista. Du kan också klicka på Fältlista på fliken Analysera för pivottabell.

Om du inte ser de fält som du vill använda i Fältlista för pivottabell, uppdatera pivottabellen så att alla nya fält, beräknade fält, mått, beräknade mått eller dimensioner som du har lagt till sedan den senaste åtgärden: Analysera för pivottabell > Uppdatera.

Om du vill skapa en fältlayout kan du använda följande riktlinjer för hur du flyttar fälten Värde, Namn och Dimension från fältområdet till de fyra områdena i layoutområdet.

 • Värdefält    Om du markerar en kryssruta endast för ett numeriskt fält, så flyttas det som standard till området Värden.

 • Rad- och kolumnfält    Du kan lägga till ett fält endast en gång i antingen området Rapportfilter, Radetiketter eller Kolumnetiketter oavsett om datatypen är numerisk eller icke-numerisk. Om du försöker lägga till samma fält mer än en gång – till exempel till både Radetiketter och Kolumnetiketter i layoutområdet – kommer fältet automatiskt att tas bort från det ursprungliga området och läggas till i det nya området.

 • Åtgärder    I en Online Analytical Processing (OLAP) datakälla finns ofta många fält (eller mått) ordnade i en hierarki med olika dimensioner, hierarkier och nivåer. Klicka på Visa plus och dölja minus knappar tills du hittar de fält som du vill använda.

  Du kan bara flytta hierarkier, attribut och namngivna uppsättningar till områdena Radetiketter, Kolumnetiketter och Rapportfilter.

  Du kan bara flytta mått, beräknade mått och prestationsindikatorer (KPI) till området Värden.

När du har skapat en pivottabell eller ett pivotdiagram, är du redo att lägga till de fält som innehåller de data du vill visa i rapporten. Du väljer vanligtvis ett fält för varje område i layoutområdet. Men om du vill visa olika värden för ett visst fält klickar du kan också lägga till flera kopior av ett fält till området värden.

Om pivottabellen är ansluten till en extern datakälla som innehåller stora mängder data kan filtrera du ett eller flera fält innan du lägger till fält i rapporten, vilken kan minska den tid det tar för att uppdatera rapporten.

I rutan Fältlista för pivottabell kan du lägga till fält i pivottabellen eller pivotdiagrammet genom att göra en eller flera av följande åtgärder:

 • Om du vill placera ett fält i ett område som har utsetts till layoutavsnittet i rutan Pivottabellfält markerar du kryssrutan för det fält som du vill använda. Sedan kan du ordna fält om du vill använda.

  Obs!    Som standard, icke-numeriska fält läggs till i området Radetiketter, numeriska fält läggs till i området värden och datum för Online Analytical Processing (OLAP) och Tidshierarkier läggs till i området Kolumnetiketter.

 • Om du vill dra ett fält till ett område i layoutavsnittet i rutan Pivottabellfält klickar du på och håller du ett fält och dra den från Fältavsnittet till layoutavsnittet som du vill använda.

I en pivottabell som är baserad på data i ett Excel-kalkylblad eller externa data från en icke - Online Analytical Processing OLAP-datakälla, kanske du vill lägga till samma fält mer än en gång till i området värden. Du kan göra detta om datatypen är numeriska eller icke-numeriskt. Du kanske vill jämföra beräkningar sida-vid-sida, som gross och netto vinstmarginaler, lägsta och högsta försäljning, eller kunden räknas och procent av total kunder.

 1. I Fältlista i rutan Pivottabellfält klickar du på och håller du ett fält och drar den sedan till området värden i layoutområdet.

 2. Upprepa steg 1 för att skapa så många kopior av det fältet som du vill visa i området Värden.

 3. I pivottabellen ändrar du summeringsfunktionen eller anpassar beräkningen som du vill i varje kopia av fältet.

  Tips!    Du kan också ändra namnet på de kopierade fält i pivottabellen själva.

Anmärkningar    

 • När du lägger till två eller flera fält i området Värden, oavsett om de är kopior av samma fält eller olika fält, lägger fältlistan automatiskt till en etikett med Värdekolumnetikett i området Värden. Du kan använda detta fält för att flytta fältets position upp och ner i området Värden. Du kan också flytta Värdekolumnetiketten till området Kolumnetiketter område eller området Radetiketter. Du kan däremot inte flytta Värdekolumnetiketten till området Rapportfilter.

 • Du kan lägga till ett fält endast en gång i antingen området Rapportfilter, Radetiketter eller Kolumnetiketter oavsett om datatypen är numerisk eller icke-numerisk. Om du försöker lägga till samma fält mer än en gång – till exempel till både Radetiketter och Kolumnetiketter i layoutområdet – kommer fältet automatiskt att tas bort från det ursprungliga området och läggas till i det nya området.

 • Ett annat sätt att lägga till samma fält i värdeområdet är med hjälp av en formel (kallas även för ett beräknat fält) som använder samma fält i formeln.

Om du vill ta bort ett fält gör du något av följande i rutan Fältlista för pivottabell:

 • Avmarkera kryssrutan för det fält du vill ta bort i rutan Pivottabellfält.

  Anteckning    Om du avmarkerar kryssrutan tas alla förekomster av fältet bort från rapporten.

 • I ett layoutområde klickar du på och håller ned det fält som du vill ta bort och drar det sedan utanför rutan Fältlista för pivottabell.

När du skapar en pivottabell visar Excel rutan Fältlista för pivottabell så att du kan lägga till fält i pivottabellen, ordna om och flytta dem efter behov, eller ta bort dem från pivottabellen. Som standard innehåller rutan Fältlista för pivottabell två områden:

 • Ett fältområde överst där du kan lägga till och ta bort fält i pivottabellen

 • Ett layoutområde längst ned där du kan ändra ordning på och flytta fält

Öppna PivotTable Field list, högerklickar på pivottabellen och klicka sedan på Visa fältlista.

Om du inte ser de fält som du vill använda i Fältlista för pivottabell, uppdatera pivottabell- eller pivotdiagramrapport vill visa alla nya fält, beräknade fält, mått, beräknade mått eller dimensioner som du har lagt till sedan den senaste åtgärden. Om du vill göra det högerklickar du på pivottabellen och klicka på Uppdatera.

Om du vill skapa en fältlayout kan du använda följande riktlinjer för hur du flyttar fälten Värde, Namn och Dimension från fältområdet till de fyra områdena i layoutområdet.

 • Värden    Om du markerar en kryssruta för ett numeriskt fält som standard kan flyttas till området värden .

 • Rader och kolumner    Du kan lägga till ett fält endast en gång till filter, rader eller kolumner områden om datatypen är numeriska eller icke-numeriskt. Om du försöker lägga till samma fält mer än en gång, till exempel till rader och kolumner områden i layoutområdet – fältet automatiskt bort från det ursprungliga området och återställa till det nya området.

När du har skapat en pivottabell eller ett pivotdiagram, är du redo att lägga till de fält som innehåller de data du vill visa i rapporten. Du väljer vanligtvis ett fält för varje område i layoutområdet. Men om du vill visa olika värden för ett visst fält klickar du kan också lägga till flera kopior av ett fält till området värden.

Om pivottabellen är ansluten till en extern datakälla som innehåller stora mängder data kan filtrera du ett eller flera fält innan du lägger till fält i rapporten, vilken kan minska den tid det tar för att uppdatera rapporten.

I rutan Fältlista för pivottabell kan du lägga till fält i pivottabellen eller pivotdiagrammet genom att göra en eller flera av följande åtgärder:

 • Om du vill placera ett fält i ett område som har utsetts till layoutavsnittet i rutan Välj fält markerar du kryssrutan för det fält som du vill använda. Sedan kan du ordna fält om du vill använda.

  Obs!: Icke-numeriska fält läggs till i området rader som standard, numeriska fält läggs till i området värden och datum för Online Analytical Processing (OLAP) och Tidshierarkier läggs till i området kolumner .

 • Om du vill placera ett fält i ett särskilt område i layoutområdet i rutan Välj fält placerar du pekaren på ett fältnamn och klicka sedan på den röda pilen bredvid fältet nameclick på fältnamnet och klicka sedan på Flytta till rapportfilter, Gå till kolumnens etikett, Flytta i radetikett eller Flytta till värden.

 • Om du vill dra ett fält till ett visst område i layoutområdet klickar du i rutan Välj fält som ska läggas till i rapporten på önskat fält, håller ned musknappen och drar fältet från fältområdet till önskat layoutområde.

I en pivottabell som är baserad på data i ett Excel-kalkylblad eller externa data från en icke - Online Analytical Processing OLAP-datakälla, kanske du vill lägga till samma fält mer än en gång till i området värden. Du kan göra detta om datatypen är numeriska eller icke-numeriskt. Du kanske vill jämföra beräkningar sida-vid-sida, som gross och netto vinstmarginaler, lägsta och högsta försäljning, eller kunden räknas och procent av total kunder.

 1. I Fältlista i rutan Välj fält klickar du på och håller du ett fält och drar den sedan till området värden i layoutområdet.

 2. Upprepa steg 1 för att skapa så många kopior av det fältet som du vill visa i området Värden.

 3. I pivottabellen ändrar du summeringsfunktionen eller anpassar beräkningen som du vill i varje kopia av fältet.

  Tips: Du kan också ändra namnet på de kopierade fält i pivottabellen själva.

Meddelanden: 

 • När du lägger till två eller flera fält i området Värden, oavsett om de är kopior av samma fält eller olika fält, lägger fältlistan automatiskt till en etikett med Värdekolumnetikett i området Värden. Du kan använda detta fält för att flytta fältets position upp och ner i området Värden. Du kan också flytta Värdekolumnetiketten till området Kolumnetiketter område eller området Radetiketter. Du kan däremot inte flytta Värdekolumnetiketten till området Rapportfilter.

 • Du kan lägga till ett fält endast en gång i antingen området Rapportfilter, Radetiketter eller Kolumnetiketter oavsett om datatypen är numerisk eller icke-numerisk. Om du försöker lägga till samma fält mer än en gång – till exempel till både Radetiketter och Kolumnetiketter i layoutområdet – kommer fältet automatiskt att tas bort från det ursprungliga området och läggas till i det nya området.

 • Ett annat sätt att lägga till samma fält i värdeområdet är med hjälp av en formel (kallas även för ett beräknat fält) som använder samma fält i formeln.

 • I listan Pivottabellfält i rutan Välj fält placerar du pekaren på ett fältnamn och klicka på den röda pilen bredvid fältnamnet och välj Filter.

Du kan ordna om befintliga fält eller flytta dessa fält med hjälp av något av de fyra områdena längst ned i layoutavsnittet i listan Pivottabellfält eller Pivotdiagramfält:

Pivottabell

Beskrivning

FILTER

Använd det här området om du vill filtrera hela rapporten baserat på det alternativ du valt i rapportfiltret.

KOLUMNER

Använd det här området om du vill visa fält som kolumner överst i rapporten. En kolumn med lägre placering kapslas i en annan kolumn direkt ovanför.

RADER

Använd det här området om du vill visa sammanfattningar av numeriska data.

VÄRDEN

Använd det här området om du vill visa sammanfattningar av numeriska data.

Pivotdiagram

Beskrivning

FILTER

Använd det här området om du vill filtrera hela rapporten baserat på det alternativ du valt i rapportfiltret.

FÖRKLARING (SERIE)

Använd det här området om du vill visa fält i förklaringen i diagrammet.

AXEL (CAEGORIES)

Använd det här området om du vill visa fält som en axel i diagrammet.

VÄRDEN

Använd det här området om du vill visa sammanfattningar av numeriska data.

Om du vill ordna om fält i en pivottabell klickar du på fältnamnet i något av områdena och välj sedan något av följande kommandon:

Flytta upp

Fältet flyttas upp en placering i området.

Flytta ned

Fältet flyttas ned en placering i området.

Flytta till början

Fältet flyttas till början av området.

Flytta till slutet

Fältet flyttas till slutet av området.

Flytta till rapportfilter

Fältet flyttas till området Rapportfilter.

Flytta till radetiketter

Fältet flyttas till området Radetiketter.

Flytta till kolumnetiketter

Fältet flyttas till området Kolumnetiketter.

Flytta till värden

Fältet flyttas till området Värden.

Värdefältsinställningar, Fältinställningar

Visar dialogrutan Fältinställningar eller Värdefältsinställningar.

Tips: Du kan också klicka på ett fältnamn och dra fältet mellan fält- och layoutområdena, och mellan de olika områdena.

Om du vill ta bort ett fält i fältlistan gör du något av följande:

 • Avmarkera kryssrutan för det fält som du vill ta bort i rutan Välj fält.

  Obs!: Avmarkera en kryssruta tar bort alla förekomster av ett fält från rapporten.

 • I ett layoutområde klickar du på det fält som du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort kopplingsinstruktion.

 • I ett layoutområde klickar du på och håller ned det fält som du vill ta bort och drar det sedan utanför rutan Fältlista för pivottabell.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Skapa en pivottabell

Använda fältlistan för att ordna fält i en pivottabell

Skapa en pivottabell

Använda utsnitt för att filtrera data

Skapa en pivottabelltidslinje för att filtrera datum

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×