Pessimistisk start (aktivitetsfält)

Datatyp     datumfält

Typ     beräknat eller angivet fält

Beskrivning     Fältet Pessimistisk start innehåller ett sämsta möjliga startdatum för en aktivitet. Du kan ange datumet som en del av en PERT-analysberäkning, som baseras på ett viktat medelvärde av förväntade, sämsta möjliga och bästa möjliga datum och varaktigheter. Fältet är bara tillgängligt i tabellen PA_Sämsta fall och vyn PA_Sämsta Gantt.

Beräkning     Fältet Pessimistisk start innehåller ”-” för en ny aktivitet som du har skapat. När du anger värden för sämsta möjliga varaktighet och sämsta möjliga slutdatum och sedan klickar på Beräkna PERT   Button image i verktygsfältet PERT-analys beräknas ett sämsta möjliga startdatum för aktiviteten. Datumet infogas i fältet Pessimistisk start.

Rekommenderad användning     Använd fältet Pessimistisk start i tabellen PA_Sämsta fall eller vyn PA_Sämsta Gantt om du vill göra en uppskattning av möjliga aktivitetsdatum. Som standard läggs störst vikt (4) vid PERT-analysberäkningen och minst vikt (1) vid den pessimistiska och den optimistiska informationen.

Exempel     För flera kritiska aktiviteter vill du ta fram förväntade startdatum samt bästa och sämsta möjliga startdatum. Du anger förväntade slutdatum och varaktigheter för aktiviteterna, och värden för sämsta och bästa möjliga slutdatum och varaktigheter. Därefter startar du PERT-analysberäkningen.

Obs!     Genom att ändra viktningen för var och en av de tre uppskattade varaktigheterna kan du göra en noggrannare uppskattning av möjliga datum. Du ändrar viktningen genom att klicka på Ange PERT-viktning  Bild av knapp i verktygsfältet PERT-analys och sedan ändra standardinställningarna.

Det anpassade startdatumfältet Start3 används för fältet Pessimistisk start.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×