Personlig instrumentpanel i Microsoft MyAnalytics

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med MyAnalytics får du hjälp att se hur du samarbetar med kollegor och vad du ägnar tid åt på jobbet. På instrumentpanelen finns de verktyg som du behöver för att göra prioriteringar och använda tiden mer effektivt. Du kan ange mål för varje vecka och mäta förloppet över tid.

Det är bara du som har åtkomst till din instrumentpanel i MyAnalytics. Det finns inga inställningar i MyAnalytics där du kan ge din chef eller någon annan i organisationen åtkomst till din instrumentpanel.

Var hittar jag min personliga instrumentpanel?

 • I Office 365 går du till Delve och klickar på MyAnalytics i det vänstra fönstret.

 • Det finns två flikar, huvudsakliga instrumentpanel och trender

Vilka data används i den personliga instrumentpanelen?

MyAnalytics använder information från din postlåda och kalender i Office 365, till exempel hur många e-postmeddelanden du skickar och tar emot från olika mottagare, och möteslängd. Vi samlar däremot inte in innehåll från meddelandetext eller kalenderbeskrivningar.

Obs!: Vissa av dina data används för att beräkna aggregerad statistik, som visas för andra användare av MyAnalytics. Några exempel är den genomsnittliga tiden som personerna i organisationen ägnar åt att läsa och skriva e-post, eller hur mycket tid de tillbringar i möten. Du kan välja bort funktionen som gör att dina data används för att beräkna aggregerad statistik. Se Kan jag avregistrera mig från MyAnalytics?

Vad finns tillgängligt i min personliga instrumentpanel och hur beräknas statistiken?

På instrumentpanelen huvudsakliga felmeddelandet insikter och data om föregående vecka. Sidan trender finns där din långsiktiga trender finns.

I tabellerna nedan beskrivs vad du ser, hur statistiken beräknas och var data kommer från.

Din tid

Din tid

Det här ser du

Få en snabb överblick över vad du har ägnat tiden åt den här veckan och jämför det med dina mål.

 • Om du vill ändra standardmålen klickar du på Redigera mål.

  När du ändrar ett mål ändras även målen för föregående veckor.

För varje kategori hittar du mer information längre ned på sidan.

Platser som data hämtas från

Data samlas in från din postlåda och kalender i Office 365.

Så här görs beräkningen

Visa information för varje kategori:

Tips

I Tips för MyAnalytics finns förslag på hur du kan använda din tid mer effektivt.

Nätverk

Hålla kontakten

Det här ser du

Populäraste medarbetare visar vem du har arbetat mest med. Siffrorna baseras på möten och e-postkommunikation.

Om du vill hålla reda på hur mycket tid du använder med specifika personer klickar du på stjärnan Klicka för att lägga till personen på listan Viktigt bredvid personens namn. Personen visas sedan under Viktigt. Du kan också söka efter personer som du vill lägga till i listan Viktigt.

Platser som data hämtas från

Data samlas in från din postlåda och kalender i Office 365.

Så här görs beräkningen

Läs i Möten och E-post.

Vi inte innehåller möten med fler än 25 deltagare när vi beräknar tiden som har ägnats med en person.

Tappa kontakten

Det här ser du

Visar kollegor du inte har samarbetat med i möten eller e-postmeddelanden i en stund.

Om du vill återuppta kontakten med någon använder du åtgärderna till höger.

Platser som data hämtas från

Data samlas in från din postlåda och kalender i Office 365.

Så här görs beräkningen

Kontakterna under Tappa kontakten är personer som tidigare har varit viktiga kontakter men som du inte har kommunicerat med nyligen.

Du och din chef

Det här ser du

Visar hur mycket tid du har tillbringat med din chef i möten och e-postkommunikation.

1:1 möten är möten mellan dig och din chef.

Platser som data hämtas från

Data samlas in från din postlåda och kalender i Office 365.

Så här görs beräkningen

Läs kostnader och svarstider baseras på medelvärden inom det valda tidsintervallet.

Möten

Mötestider

Det här ser du

Visar hur mycket tid du lägger på möten och detaljerad information för olika möten du schemalägger själv och sådana som andra schemalägger.

Platser som data hämtas från

Data samlas in från din kalender i Office 365. Företagets medelvärden baseras på aggregerade data från andra användare i organisationen.

Så här görs beräkningen

Statistiken baseras på möten i din kalender som du har accepterat och där din status har ställts in som Upptagen.

Följande möten tas inte med:

 • Möten där du är den enda deltagaren, till exempel när du spärrar ett tidsblock i kalendern eller anger påminnelser.

 • Heldagsmöten.

 • Möten som markerats med Privat.

Tips

I mötestips finns förslag på hur du kan göra mötena mer effektiva.

Mötesvanor

Det här ser du

Visar hur mycket tid du tillbringat i gemensamma möteskategorier.

Platser som data hämtas från

Data samlas in från din kalender och postlåda i Office 365.

Så här görs beräkningen

Statistiken baseras på möten i din kalender som du har accepterat och där din status har ställts in som Upptagen.

Mötena läggs till i följande kategorier:

 • Multitasking i möten

  Möten där du har skickat fler än två e-postmeddelanden eller läst mer än fyra e-postmeddelanden per timme.

 • Möten efter arbetstid

  Möten utanför definierade arbetstid i din Outlook-inställningar.

 • Återkommande möten

  Möten som är en del av en serie möten eller som är återkommande.

 • Längre möten

  Möten som varar längre än en timme.

 • Möten som krockar

  Möten som överlappar med andra möten som du har accepterat och där din status är inställd på Upptagen. Alla möten som krockar läggs till i den här kategorin.

Tips

I mötestips finns förslag på hur du kan göra mötena mer effektiva.

E-post

E-posttid

Det här ser du

En uppskattning av hur mycket tid du ägnar skicka och läsa e-postmeddelanden. Se hur det här jämför till företag medelvärde och till din personliga mål.

Platser som data hämtas från

Data samlas in från din postlåda i Office 365. Företagets medelvärden baseras på aggregerade data från andra användare i organisationen.

Så här görs beräkningen

Det här är huvudreglerna:

 • Vi räknar med 5 minuter för varje e-postmeddelande du skriver (skickar).

 • Vi räknar med 2,5 minuter för varje e-postmeddelande du läser (öppnar).

Men det finns undantag:

 • Om du skickar ett e-postmeddelande och sedan öppnar eller skickar ett annat inom 5 minuter, räknar vi med tidsskillnaden mellan de båda åtgärderna för det första e-postmeddelandet. I exemplet nedan är detta det meddelande som beräknats ta 2 minuter.

 • Om du öppnar ett e-postmeddelande och sedan öppnar eller skickar ett annat inom 2,5 minuter, räknar vi med tidsskillnaden mellan de båda åtgärderna för det första e-postmeddelandet. I exemplet nedan är detta det meddelande som beräknats ta 1 minut.

Här är ett exempel

Exempel på hur Delve-analys beräknar e-posttid
 • Vi registrerar e-post på alla enheter, som bärbar dator och mobiltelefon.

 • Vi räknar bara med meddelanden där ditt namn eller en grupp som du är medlem i visas i fältet Till eller Kopia.

 • Vi räknar inte med e-postmeddelanden som du raderar utan att öppna.

 • E-post som du läsa eller skriva utanför din ange arbetstid (enligt Outlook inställningar) ingår i efter timmar.

Tips

Läs våra E-posttips för att få förslag på hur du kan använda e-post mer effektivt.

Visa information – e-postaktivitet

Det här ser du

Klicka på Visa information under E-posttid för att se hur många e-postmeddelanden du har skickat och läst under arbetstid och utanför arbetstid, baserat på dina tidsinställningar.

Diagrammet visar när du har skickat och läst e-post.

Du ser totalsumman för veckan.

Platser som data hämtas från

Data samlas in från din postlåda i Office 365.

Så här görs beräkningen

Se E-posttid.

E-postvanor

Det här ser du

Procent läst av andra: Visar statistik för e-postmeddelanden som du har skickat direkt till enskilda mottagare och grupper, med minst fem kvalificerade mottagare*. MyAnalytics visar vilken procentandel av mottagarna som har läst din e-post, men inte vilka specifika mottagare som läst e-posten.

Procent läst av dig: Visar statistik för e-postmeddelanden som skickats direkt till dig och grupper där du är medlem.

Du kan se hur snabbt andra svarade dig och hur snabbt du svarade andra.

* Statistiken omfattar inte externa användare eller personer i organisationen som har valt bort MyAnalytics.

Platser som data hämtas från

Data samlas in från din postlåda i Office 365. Procentandel som lästs av andra baseras på aggregerade data från de personer som du skickar e-post till i din organisation.

Så här görs beräkningen

Läs kostnader och svarstider är uppskattningar utifrån medelvärdet för de senaste 30 dagarna.

Tips

Använd Outlook-tillägget MyAnalytics för att se hur många som har läst, svarat på eller vidarebefordrat dina meddelanden.

Fokustid

Fokustid

Det här ser du

Fokustid definieras som minst två timmar i sträck utan möten.

Platser som data hämtas från

Data samlas in från din kalender i Office 365. Företagets medelvärden baseras på aggregerade data från andra användare i organisationen.

Så här beräknar vi siffrorna

 • Summerar det totala antalet timmar i din kalender där du har minst två timmar i sträck utan möten.

 • Endast fokustid inom din angivna arbetstid ingår.

 • Att skicka eller ta emot e-postmeddelanden under fokustiden påverkar inte beräkningen av fokustid.

Tips

Se Tips för fokustid.

Efter arbetstid

Efter arbetstid

Det här ser du

Visar tid i e-post och möten utanför din Ange arbetstider, enligt vad som angetts av dina inställningar i Outlook. E-postmeddelanden Läs eller skickas på helger. Efter timmar är en uppskattning och är inte avsedd att återspegla faktiska arbetad tid.

Platser som data hämtas från

Informationen som samlas in från Office 365 kalendern och postlåda. Företag medelvärden baseras på aggregerade data från andra användare i organisationen. Vi räknas som arbetstid arbete kan konfigureras i dina Outlook-inställningar.

Så här beräknar vi siffrorna

Läs i Möten och E-post.

Tips

I Tips för Efter arbetstid finns förslag som är relaterade till balansen mellan fritid och arbete.

Trender över tid

Visa dina framsteg och jämföra dina vanor över tid i avsnittet trender i instrumentpanelen.

Jämför aktuella vanor till tidigare trender för varje mål.

trender fullständiga

Nya MyAnalytics användare ska börja med en sju veckovy. Tid förlopp det ska finnas längre tid varaktigheten (upp till två år) för visningsbar mönster och trender.

Som standard visas sex veckor trender. Du kan markera och dra rullningslisten i förhandsgranskningsfönstret längst ned i diagrammet för att visa en annan tidsperiod.

skjutreglaget

Markera och avmarkera specifika mått i diagramförklaring för att visa eller ta bort deras trend linjer.

förklaring

Välj alternativet ”månad” för att kunna visa trender per månad.

Håll pekaren på trendrader att visa information om din tid.

Hover detalj

Dela din stat

Om du vill fira att uppnå ett mål, visa förloppet till din chef eller be om hjälp; Du kan dela select stat från instrumentpanelen med personer i din organisation. Genom att dela stat skapa du fler möjligheter för dig att få support i de områden som är viktigast för dig. Så dela din stat och få konversationen igång.

Hur delar jag?

I det övre, högra hand hörnet av instrumentpanelen hittar du delaikonen.

knappen Dela

När du valt markeras de avsnitt som är tillgängliga för att dela din instrumentpanel. (Avsnitt, till exempel nätverks- och e-vanor är inte tillgängliga just nu.)

Som standard markeras alla tillgängliga avsnitt för att dela. Du kan ta bort alla markeringar genom att avmarkera kryssrutan till höger om MyAnalytics logotyp högst upp på din instrumentpanel.

 väljer du

Du kan välja att dela en stat genom att avmarkera enskilda kort för ett avsnitt eller kan du ta bort hela avsnittet genom att avmarkera kryssrutan i det övre vänstra hörnet av varje avsnitt.

När du har valt alla stat som du vill dela, klicka på knappen bekräfta ”högst upp på din instrumentpanel. Här visas en e-postmall för att välja mottagarna och Skriv en personlig anteckning till dem. Alla tre fält (mottagare, ämne och e-postmeddelande) är obligatoriska.

dela e-post

När du är klar väljer du knappen ”Dela” och MyAnalytics skickar e-postmeddelandet.

Var hittar jag min delade stat?

Alla stat som du har delat visas i Outlook skickade objekt mapp. Och de som får dina delade stat får ett e-postmeddelande i Inkorgen med en länk till Visa vad du har delat via deras MyAnalytics instrumentpanel.

Varför kan jag inte visa delade stat?

Nedan är de vanligaste orsakerna för stat som du har delat (eller andra delar med dig) till inte kan visa.

 • Alla delade stat upphöra efter 30 dagar. När utgångsdatumet pass, länk till delade stat blir inaktiv.

 • Om URL: en var felaktigt kopieras och klistras in i webbläsaren.

 • E-postmeddelandet som innehåller länken delad stat har vidarebefordrats till en mottagare i stället för delade direkt från instrumentpanelen MyAnalytics.

Välkomstmeddelande (e-post)

När installationen är klar (det kan krävas några dagar), MyAnalytics skickar en ”Välkommen e-post”. Välkommen till e-postmeddelandet ger dig några grundläggande information om MyAnalytics, till exempel vad det är och hur det fungerar, och även ger du först titta på några av din statistik. Ingen åtgärd från dig krävs för att ta emot Välkommen till e-postmeddelandet.

Följa Välkommen till e-post och under förutsättning att du inte välja ut MyAnalytics (se anmälningssteg ut avsnittet nedan), MyAnalytics skicka veckovis sammanfattad e-postmeddelanden som ger dig viktiga punkter om din föregående vecka.

Om du inte vill ta emot sammanfattad e-postmeddelanden från MyAnalytics du kan välja att gå ut från e-postmeddelanden på följande sätt:

 • Gå till Inställningar i MyAnalytics

 • Gå till Funktionen inställning och välj Inaktivera för Sammanfattad e-post

 • Spara ändringarna genom att klicka på OK.

Kan jag välja bort MyAnalytics?

Du kan välja bort att dina data används för att beräkna aggregerad statistik för organisationen. Om du gör det kommer dina data exempelvis inte att användas till att beräkna statistik på den genomsnittliga tiden som personer i organisationen använder till möten eller e-post.

Om du väljer bort funktionen har du inte längre åtkomst till din personliga instrumentpanel.

Intresserad av MyAnalytics

 1. Gå till Inställningar i Delve.

  Gå till Inställningar
 2. Gå till Funktionsinställningar och välj Av för MyAnalytics.

  Inaktivera dokument
 3. Spara ändringarna genom att klicka på OK.

Om jag väljer bort funktionen kan jag då registrera mig för den igen?

Ja, du kan när som helst välja att aktivera funktionen igen och få åtkomst till din personliga instrumentpanel.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×