PERCENTIL.INK (Funktionen PERCENTIL.INK)

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område, där n är i intervallet från 0 till och med 1.

Du kan använda denna funktion för att skapa ett tröskelvärde för acceptans. Du kan exempelvis bestämma att du endast vill granska sökande med resultat över den 90:e percentilen.

Syntax

PERCENTIL.INK(matris,n)

Syntaxen för funktionen PERCENTIL.INK har följande argument:

  • Matris     Obligatoriskt. Den matris eller det dataområde som definierar relativ position

  • N     Obligatoriskt. Percentilvärdet i intervallet 0 till 1.

Kommentarer

  • Om matrisen är tom returnerar PERCENTIL.INK felvärdet #Ogiltigt!.

  • Om n inte är numeriskt returnerar PERCENTIL.INK felvärdet #Värdefel!.

  • Om n < 0 eller om n > 1 returnerar PERCENTIL.INK felvärdet #Ogiltigt!.

  • Om n inte är en multipel av 1/(m - 1) interpolerar PERCENTIL.INK för att bestämma värdet vid den n:te percentilen.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

1

3

2

4

Formel

Beskrivning

Resultat

=PERCENTIL.INK(A2:A5;0,3)

Den 30:e percentilen i listan i cellområdet A2:A5.

1,9

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×