PERCENTIL (Funktionen PERCENTIL)

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område. Du kan använda denna funktion för att skapa ett tröskelvärde för acceptans. Du kan exempelvis bestämma att du endast vill granska sökande med resultat över den 90:e percentilen.

Viktigt!: Den här funktionen har ersatts med minst en ny funktion som erbjuder förbättrad precision och vars namn bättre speglar deras användning. Även om funktionen är bakåtkompatibel bör du överväga att använda de nya funktionerna hädanefter eftersom det inte är säkert att den här funktionen är tillgänglig i framtida versioner av Excel.

Mer information om de nya funktionerna finns i Funktionen PERCENTIL.EXK och Funktionen PERCENTIL.INK.

Syntax

PERCENTIL(matris;n)

Syntaxen för funktionen PERCENTIL har följande argument:

  • Matris     Obligatoriskt. Den matris eller det dataområde som definierar relativ position

  • N     Obligatoriskt. Percentilvärdet i intervallet 0 till 1.

Kommentarer

  • Om n inte är numeriskt returnerar PERCENTIL felvärdet #Värdefel!.

  • Om n < 0 eller om n > 1 returnerar PERCENTIL felvärdet #Ogiltigt!.

  • Om n inte är en multipel av 1/(m - 1) interpolerar PERCENTIL för att bestämma värdet vid den n:te percentilen.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

1

3

2

4

Formel

Beskrivning

Resultat

=PERCENTIL(A2:A5;0,3)

Den 30:e percentilen i listan i cellområdet A2:A5.

1,9

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×