PERCENTIL.EXK (Funktionen PERCENTIL.EXK)

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område, där n är i intervallet 0 till 1 (exklusive värdena 0 och 1).

Syntax

PERCENTIL.EXK(matris,k)

Syntaxen för funktionen PERCENTIL.EXK har följande argument:

  • Matris     Obligatoriskt. Den matris eller det dataområde som definierar relativ position

  • N     Obligatoriskt. Percentilvärdet i intervallet mellan 0 och 1.

Kommentarer

  • Om matrisen är tom returnerar PERCENTIL.EXK felvärdet #Ogiltigt!.

  • Om n inte är numeriskt returnerar PERCENTIL.EXK felvärdet #Värdefel!.

  • Om n ≤ 0 eller om n ≥ 1 returnerar PERCENTIL.EXK felvärdet #Ogiltigt!.

  • Om n inte är en multipel av 1/(m - 1) interpolerar PERCENTIL.EXK för att bestämma värdet vid den n:te percentilen.

  • PERCENTIL.EXK interpolerar om värdet för den angivna percentilen ligger mellan två värden i matrisen. Om det inte går att interpolera för percentilen när n har angetts returneras felvärdet #Ogiltigt! i Excel.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

1

2

3

6

6

6

7

8

9

Formel

Beskrivning

Resultat

=PERCENTIL.EXK(A2:A10; 0,25)

Interpolerar om värdet för den angivna percentilen ligger mellan två värden i matrisen.

2,5

=PERCENTIL.EXK(A2:A10; 0)

Eftersom det inte går att interpolera för den angivna percentilen returneras felmeddelandet #OGILTIGT!.

#OGILTIGT!

=PERCENTIL.EXK(A2:A10; 0,01)

Eftersom det inte går att interpolera för den angivna percentilen returneras felmeddelandet #OGILTIGT!.

#OGILTIGT!

=PERCENTIL.EXK(A2:A10; 2)

Eftersom den angivna percentilen är större än 1 returneras felmeddelandet #OGILTIGT!.

#OGILTIGT!

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×