Paketera en presentation för CD-skivan eller USB-flash-enhet

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa ett paket med presentationen och spara den på en CD-skivan eller USB-enhet så att andra personer kan visa presentationen i stort sett valfria datorer. Vissa kan ringa det här ”publicera en presentation till en fil”.

Spara paketet på en CD-skiva

 1. Sätt i en tom inspelningsbar cd-skiva (CD-R), en tom återskrivningsbar cd-skiva (CD-RW), eller en CD-RW-skiva (som redan innehåller filer som kan skrivas över) i skivenheten.

 2. I PowerPoint, klicka på Arkiv, klickar du på Exportera, klicka på Paketpresentation för CD och klicka sedan på Paketera för CD.

 3. Skriv ett namn för cd-skivan i rutan Namn på CD i dialogrutan Paketera för CD.

 4. Om du vill paketera flera presentationer tillsammanas klickar du på Lägg till, markerar presentationen och klickar sedan på Lägg till. Upprepa det här steget för alla presentationer som du vill lägga till.

  Tips: Om du lägger till fler än en presentation visas spelas de i den ordning som de visas i listan med filer som ska kopieras. Använd knapparna pilen till vänster i dialogrutan för att ändra ordningen på listan över presentationer.

 5. Om du vill inkludera tilläggsfiler, t.ex. TrueType-teckensnitt eller länkade filer, klickar du på Alternativ.

  Paketera en presentation för cd

 6. Markera kryssrutorna under inkludera dessa filer, och klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Alternativ i Paketera för CD

 7. Klicka på Kopiera till CD i dialogrutan Paketera för CD.

  Obs!: Information om hur du sparar en presentation på en dvd-skiva finns i Bränna en presentation på en dvd.

Spara ditt paket till ett USB-minne

 1. Infoga ett USB-minne i en USB-plats i din dator.

 2. I PowerPoint, klicka på Arkiv, klickar du på Exportera, klicka på Paketpresentation för CD och klicka sedan på Paketera för CD.

 3. Skriv ett namn för cd-skivan i rutan Namn på CD i dialogrutan Paketera för CD.

 4. Om du vill paketera flera presentationer tillsammanas klickar du på Lägg till, markerar presentationen och klickar sedan på Lägg till. Upprepa det här steget för alla presentationer som du vill lägga till.

  Tips: Om du lägger till fler än en presentation visas spelas de i den ordning som de visas i listan med filer som ska kopieras. Använd knapparna pilen till vänster i dialogrutan för att ändra ordningen på listan över presentationer.

 5. Om du vill inkludera tilläggsfiler, t.ex. TrueType-teckensnitt eller länkade filer, klickar du på Alternativ.

  Paketera en presentation för cd

 6. Markera kryssrutorna under inkludera dessa filer, och klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Alternativ i Paketera för CD

 7. Klicka på Kopiera till mapp i dialogrutan Paketera för CD.

 8. Välj Bläddra i dialogrutan Kopiera till mapp.

 9. Navigera till din USB-minne i dialogrutan Välj plats, markera den eller en undermapp i den och klicka sedan på Välj.

  Mappen och sökvägen som du har valt läggs till i rutan plats i dialogrutan Kopiera till mapp.

 10. PowerPoint ställer en fråga om länkade filer. Det är bäst att svara Ja om du vill se till att alla filer som behövs för presentationen ingår i paketet som har sparats på USB-flash-enhet.

  PowerPoint börjar kopiera filer och när det är klart det öppnas ett fönster som visar hela paketet på USB-flash-enhet.

Ta bort personlig information

Innan du kopierar och distribuera presentationen, kontrollera din presentation för dold och personlig information (se nedan), och sedan avgöra om det är lämpligt att lägga till informationen i den kopierade presentationen. Dold information kan innehålla ditt namn som presentationens creator, företagets namn och annan konfidentiell information som du inte vill utomstående att se. Kontrollera även presentationen för objekt eller dolda bilder som har formaterats som osynliga.

Bränn en presentation på en DVD i stället

Information om hur du sparar en presentation på en dvd-skiva finns i Bränna en presentation på en dvd.

Spara paketet på en CD-skiva

 1. Öppna den presentation du vill kopiera. Om du arbetar med en ny presentation som inte har sparats så sparar du den.

 2. Om du vill spara presentationen på en cd-skiva snarare än i ett nätverk eller på en lokal hårddisk sätter du in en cd-skiva i cd-enheten.

  Meddelanden: 

  • Du kan kopiera till en tom inspelningsbar cd-skiva (CD-R), en tom återskrivningsbar cd-skiva (CD-RW), eller en återskrivningsbar skiva som redan innehåller filer som kan skrivas över.

  • Om du kopierar presentationen till en cd i PowerPoint ska du se till att du kopierar alla filer på en gång. När den första uppsättningen filer har kopierats kan du inte lägga till fler filer på skivan med hjälp av PowerPoint. Du kan däremot använda Utforskaren till att kopiera ytterligare filer till en CD-R eller CD-RW som innehåller befintliga filer. Mer information finns i Windows-hjälpen.

 3. Klicka på fliken Arkiv.

 4. Klicka på Spara och skicka, Paketpresentation för CD och klicka sedan på Paketera för CD i det högra fönstret.

 5. Om du vill välja vilka presentationer du vill kopiera och i vilken ordning de ska spelas upp gör du så här:

  • Om du vill lägga till en presentation klickar du på Lägg till i dialogrutan Paketera för CD. Välj sedan den presentation du vill lägga till i dialogrutan Lägg till fler och klicka på Lägg till. Upprepa det här steget för varje presentation du vill lägga till. Upprepa också det här steget om du vill lägga till relaterade filer från andra program än PowerPoint i paketet.

   Obs!: Den presentation som är öppen visas automatiskt i listan Filer som ska kopieras. Filer som du länkat till presentationen tas med automatiskt, men de visas inte i listan Filer som ska kopieras.

  • Om du lägger till fler än en presentation visas presentationerna på en webbsida där du kan navigera till innehållet på cd-skivan i den ordning som de visas i listan Filer som ska kopieras i dialogrutan Paketera för CD. Om du vill ändra ordningen markerar du en presentation du vill flytta och klickar sedan på pilknapparna för att flytta presentationen uppåt eller nedåt i listan.

  • Om du vill ta bort en presentation eller fil från listan Filer som ska kopieras markerar du presentationen eller filen och klickar sedan på Ta bort.

 6. Klicka på Alternativ och gör sedan något eller båda av följande under Inkludera dessa filer:

  • Om du vill se till att filer som är länkade till presentationen inkluderas i paketet markerar du kryssrutan Länkade filer. Filer som är länkade till presentationen kan vara Microsoft Office Excel-kalkylblad som är kopplade till diagram, ljudfiler, filmklipp med mera.

  • Om du vill använda inbäddade TrueType-teckensnitt markerar du kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt.

   Meddelanden: 

   • Om presentationen för närvarande inte innehåller inbäddade teckensnitt och du markerar kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt så inkluderas teckensnitten när de paketeras. Kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt gäller för alla presentationer som kopieras, även länkade sådana.

   • Om presentationen redan innehåller inbäddade teckensnitt så gäller inställningen för presentationen att ta med inbäddade teckensnitt i PowerPoint automatiskt.

 7. Om du vill att andra användare ska ange ett lösenord innan de kan öppna eller redigera någon av de kopierade presentationerna så anger du lösenorden för att öppna, presentationen, redigera den eller båda under Förbättra säkerhet och sekretess.

  Lösenorden gäller för filer av typen .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml och .mht som har konverterats till .ppt-filer i de kopierade presentationerna. Om några av de filer du kopierar redan har tilldelats lösenord uppmanas du i PowerPoint att välja mellan att behålla tidigare tilldelade lösenord för filerna eller att åsidosätta dem med de nya lösenorden. Om du väljer att åsidosätta tidigare tilldelade lösenord gäller de inte längre för de kopierade versionerna av filerna. De godkänns dock fortfarande för den ursprungliga versionen.

 8. Om du vill granska en presentation och leta efter dold och personlig information markerar du kryssrutan Kontrollera om det finns olämplig eller privat information i presentationerna.

 9. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.

 10. Gör något av följande:

  • Om du kopierar presentationen till ett nätverk eller en lokal hårddisk i datorn klickar du på Kopiera till mapp, anger ett namn och en plats och klickar sedan på OK.

  • Om du kopierar presentationen till en cd-skiva klickar du på Kopia till CD.

Spara ditt paket till ett USB-minne

 1. Öppna den presentation du vill kopiera. Om du arbetar med en ny presentation som inte har sparats så sparar du den.

 2. Infoga en USB-flash-enhet till en USB-port på datorn.

 3. Klicka på fliken Arkiv.

 4. Klicka på Spara och skicka, Paketpresentation för CD och klicka sedan på Paketera för CD i det högra fönstret.

 5. Om du vill välja vilka presentationer du vill kopiera och i vilken ordning de ska spelas upp gör du så här:

  • Om du vill lägga till en presentation klickar du på Lägg till i dialogrutan Paketera för CD. Välj sedan den presentation du vill lägga till i dialogrutan Lägg till fler och klicka på Lägg till. Upprepa det här steget för varje presentation du vill lägga till. Upprepa också det här steget om du vill lägga till relaterade filer från andra program än PowerPoint i paketet.

   Obs!: Den presentation som är öppen visas automatiskt i listan Filer som ska kopieras. Filer som du länkat till presentationen tas med automatiskt, men de visas inte i listan Filer som ska kopieras.

  • Om du lägger till fler än en presentation visas presentationerna på en webbsida där du kan navigera till innehållet på cd-skivan i den ordning som de visas i listan Filer som ska kopieras i dialogrutan Paketera för CD. Om du vill ändra ordningen markerar du en presentation du vill flytta och klickar sedan på pilknapparna för att flytta presentationen uppåt eller nedåt i listan.

  • Om du vill ta bort en presentation eller fil från listan Filer som ska kopieras markerar du presentationen eller filen och klickar sedan på Ta bort.

 6. Klicka på Alternativ och gör sedan något eller båda av följande under Inkludera dessa filer:

  • Om du vill se till att filer som är länkade till presentationen inkluderas i paketet markerar du kryssrutan Länkade filer. Filer som är länkade till presentationen kan vara Microsoft Office Excel-kalkylblad som är kopplade till diagram, ljudfiler, filmklipp med mera.

  • Om du vill använda inbäddade TrueType-teckensnitt markerar du kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt.

   Meddelanden: 

   • Om presentationen för närvarande inte innehåller inbäddade teckensnitt och du markerar kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt så inkluderas teckensnitten när de paketeras. Kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt gäller för alla presentationer som kopieras, även länkade sådana.

   • Om presentationen redan innehåller inbäddade teckensnitt så gäller inställningen för presentationen att ta med inbäddade teckensnitt i PowerPoint automatiskt.

 7. Om du vill att andra användare ska ange ett lösenord innan de kan öppna eller redigera någon av de kopierade presentationerna så anger du lösenorden för att öppna, presentationen, redigera den eller båda under Förbättra säkerhet och sekretess.

  Lösenorden gäller för filer av typen .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml och .mht som har konverterats till .ppt-filer i de kopierade presentationerna. Om några av de filer du kopierar redan har tilldelats lösenord uppmanas du i PowerPoint att välja mellan att behålla tidigare tilldelade lösenord för filerna eller att åsidosätta dem med de nya lösenorden. Om du väljer att åsidosätta tidigare tilldelade lösenord gäller de inte längre för de kopierade versionerna av filerna. De godkänns dock fortfarande för den ursprungliga versionen.

 8. Om du vill granska en presentation och leta efter dold och personlig information markerar du kryssrutan Kontrollera om det finns olämplig eller privat information i presentationerna.

 9. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.

 10. Klicka på Kopiera till mapp i dialogrutan Paketera för CD.

 11. Välj Bläddra i dialogrutan Kopiera till mapp.

 12. Navigera till din USB-minne i dialogrutan Välj plats, markera den eller en undermapp i den och klicka sedan på Välj.

  Mappen och sökvägen som du har valt läggs till i rutan plats i dialogrutan Kopiera till mapp.

 13. PowerPoint ställer en fråga om länkade filer. Det är bäst att svara Ja om du vill se till att alla filer som behövs för presentationen ingår i paketet som har sparats på USB-flash-enhet.

  PowerPoint börjar kopiera filer och när det är klart det öppnas ett fönster som visar hela paketet på USB-flash-enhet.

Ta bort personlig information

Innan du kopierar och distribuera presentationen, kontrollera din presentation för dold och personlig information (se nedan), och sedan avgöra om det är lämpligt att lägga till informationen i den kopierade presentationen. Dold information kan innehålla ditt namn som presentationens creator, företagets namn och annan konfidentiell information som du inte vill utomstående att se. Kontrollera även presentationen för objekt eller dolda bilder som har formaterats som osynliga.

Spara paketet på en CD-skiva

 1. Öppna den presentation du vill kopiera. Om du arbetar med en ny presentation som inte har sparats så sparar du den.

 2. Om du vill spara presentationen på en cd-skiva snarare än i ett nätverk eller på en lokal hårddisk sätter du in en cd-skiva i cd-enheten.

  Meddelanden: 

  • Du kan kopiera till en tom inspelningsbar cd-skiva (CD-R), en tom återskrivningsbar cd-skiva (CD-RW), eller en återskrivningsbar skiva som redan innehåller filer som kan skrivas över.

  • Om du kopierar presentationen till en cd i PowerPoint ska du se till att du kopierar alla filer på en gång. När den första uppsättningen filer har kopierats kan du inte lägga till fler filer på skivan med hjälp av PowerPoint. Du kan däremot använda Utforskaren till att kopiera ytterligare filer till en CD-R eller CD-RW som innehåller befintliga filer. Mer information finns i Windows-hjälpen.

 3. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , Publicera och klicka sedan på Paketera för CD.

 4. Klicka på Alternativ i dialogrutan Paketera för CD och välj sedan de alternativ du vill använda.

 5. Klicka på Kopiera till mapp eller Kopiera till CD-skiva.

  PowerPoint paket presentationen till mappen eller CD-skiva så att du kan distribuera den.

  Meddelanden: 

  • Om du redan har en kopia av PowerPoint Viewer 2007 kan använda du det för att visa filer som är formaterade för PowerPoint 2000 eller senare. (PowerPoint Viewer har tagits bort och är inte längre tillgängligt för hämtning.)

  • PowerPoint Viewer 2007 stöder inte filer som är formaterade för PowerPoint 97 eller tidigare. Om du vill använda PowerPoint Viewer 2007 för att visa en presentation som är formaterad för PowerPoint 97 eller tidigare, öppna presentationen i PowerPoint 2000, 2002, eller 2003 eller senare, och spara den i ett format för PowerPoint 2000, 2002, eller 2003 eller senare.

  • Du kan köra PowerPoint Viewer 2007 på Microsoft Windows XP Service Pack 2 eller senare.

 6. Klicka på Alternativ och gör sedan något av följande under pakettyp:

  • Klicka på Viewer-paket (uppdatera filformat ska köras i PowerPoint Viewer) om du vill ange hur en presentation kan spelas upp i PowerPoint Viewer och sedan välja ett alternativ i listan Välj hur presentationer ska spelas upp i visningsprogrammet.

  • Om du vill göra ett paket som du är säker på att läsare ska visas på en dator som har PowerPoint eller PowerPoint Viewer installerat, klickar du på Arkiv-paket (uppdateras inte filformat).

 7. Gör något av följande under inkludera dessa filer:

  • Om du vill se till att filer som är länkade till presentationen inkluderas i paketet markerar du kryssrutan Länkade filer. Filer som är länkade till presentationen kan vara Microsoft Office Excel-kalkylblad som är kopplade till diagram, ljudfiler, filmklipp med mera.

  • Om du vill använda inbäddade TrueType-teckensnitt markerar du kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt.

   Meddelanden: 

   • Om presentationen för närvarande inte innehåller inbäddade teckensnitt och du markerar kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt så inkluderas teckensnitten när de paketeras. Kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt gäller för alla presentationer som kopieras, även länkade sådana.

   • Om presentationen redan innehåller inbäddade teckensnitt så gäller inställningen för presentationen att ta med inbäddade teckensnitt i PowerPoint automatiskt.

 8. Om du vill att andra användare ska ange ett lösenord innan de kan öppna eller redigera någon av de kopierade presentationerna så anger du lösenorden för att öppna, presentationen, redigera den eller båda under Förbättra säkerhet och sekretess.

  Lösenorden gäller för filer av typen .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml och .mht som har konverterats till .ppt-filer i de kopierade presentationerna. Om några av de filer du kopierar redan har tilldelats lösenord uppmanas du i PowerPoint att välja mellan att behålla tidigare tilldelade lösenord för filerna eller att åsidosätta dem med de nya lösenorden. Om du väljer att åsidosätta tidigare tilldelade lösenord gäller de inte längre för de kopierade versionerna av filerna. De godkänns dock fortfarande för den ursprungliga versionen.

 9. Om du vill granska en presentation och leta efter dold och personlig information markerar du kryssrutan Kontrollera om det finns olämplig eller privat information i presentationerna.

 10. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.

 11. Gör något av följande:

  • Om du kopierar presentationen till ett nätverk eller en lokal hårddisk i datorn klickar du på Kopiera till mapp, anger ett namn och en plats och klickar sedan på OK.

  • Om du kopierar presentationen till en cd-skiva klickar du på Kopia till CD.

Spara ditt paket till ett USB-minne

 1. Öppna den presentation du vill kopiera. Om du arbetar med en ny presentation som inte har sparats så sparar du den.

 2. Infoga ett USB-minne i en USB-plats i din dator.

 3. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , Publicera och klicka sedan på Paketera för CD.

 4. Klicka på Alternativ i dialogrutan Paketera för CD och välj sedan de alternativ du vill använda.

 5. Klicka på Alternativ och gör sedan något av följande under pakettyp:

  • Klicka på Viewer-paket (uppdatera filformat ska köras i PowerPoint Viewer) om du vill ange hur en presentation kan spelas upp i PowerPoint Viewer och sedan välja ett alternativ i listan Välj hur presentationer ska spelas upp i visningsprogrammet.

  • Om du vill göra ett paket som du är säker på att läsare ska visas på en dator som har PowerPoint eller PowerPoint Viewer installerat, klickar du på Arkiv-paket (uppdateras inte filformat).

 6. Gör något av följande under inkludera dessa filer:

  • Om du vill se till att filer som är länkade till presentationen inkluderas i paketet markerar du kryssrutan Länkade filer. Filer som är länkade till presentationen kan vara Microsoft Office Excel-kalkylblad som är kopplade till diagram, ljudfiler, filmklipp med mera.

  • Om du vill använda inbäddade TrueType-teckensnitt markerar du kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt.

   Meddelanden: 

   • Om presentationen för närvarande inte innehåller inbäddade teckensnitt och du markerar kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt så inkluderas teckensnitten när de paketeras. Kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt gäller för alla presentationer som kopieras, även länkade sådana.

   • Om presentationen redan innehåller inbäddade teckensnitt så gäller inställningen för presentationen att ta med inbäddade teckensnitt i PowerPoint automatiskt.

 7. Om du vill att andra användare ska ange ett lösenord innan de kan öppna eller redigera någon av de kopierade presentationerna så anger du lösenorden för att öppna, presentationen, redigera den eller båda under Förbättra säkerhet och sekretess.

  Lösenorden gäller för filer av typen .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml och .mht som har konverterats till .ppt-filer i de kopierade presentationerna. Om några av de filer du kopierar redan har tilldelats lösenord uppmanas du i PowerPoint att välja mellan att behålla tidigare tilldelade lösenord för filerna eller att åsidosätta dem med de nya lösenorden. Om du väljer att åsidosätta tidigare tilldelade lösenord gäller de inte längre för de kopierade versionerna av filerna. De godkänns dock fortfarande för den ursprungliga versionen.

 8. Om du vill granska en presentation och leta efter dold och personlig information markerar du kryssrutan Kontrollera om det finns olämplig eller privat information i presentationerna.

 9. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.

 10. Klicka på Kopiera till mapp.

 11. Välj Bläddra i dialogrutan Kopiera till mapp.

 12. Navigera till din USB-minne i dialogrutan Välj plats, markera den eller en undermapp i den och klicka sedan på Välj.

  Mappen och sökvägen som du har valt läggs till i rutan plats i dialogrutan Kopiera till mapp.

 13. PowerPoint ställer en fråga om länkade filer. Det är bäst att svara Ja om du vill se till att alla filer som behövs för presentationen ingår i paketet som har sparats på USB-flash-enhet.

  PowerPoint börjar kopiera filer och när det är klart det öppnas ett fönster som visar hela paketet på USB-flash-enhet.

Ta bort personlig information

Innan du kopierar och distribuera presentationen, kontrollera din presentation för dold och personlig information (se nedan), och sedan avgöra om det är lämpligt att lägga till informationen i den kopierade presentationen. Dold information kan innehålla ditt namn som presentationens creator, företagets namn och annan konfidentiell information som du inte vill utomstående att se. Kontrollera även presentationen för objekt eller dolda bilder som har formaterats som osynliga.

PowerPoint för macOS erbjuder inte en ”paketera presentation för CD” funktion.

I PowerPoint för macOS inbäddat allt innehåll som standard. Om du infogar ett ljud, bild eller video är egentligen en kopia av den mediefilen ingår i filen PowerPoint. Funktionen ”Paketera för CD” är onödiga, eftersom det redan finns innehållet i filen PowerPoint.

PowerPoint Online stöder inte den här funktionen ”förpackning”, men det finns andra sätt att dela en färdig presentation med andra:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×