Påbörja sidnumreringen senare i ett dokument

Påbörja sidnumreringen senare i ett dokument

Ibland kanske du inte vill att sidnumren som visas i sidhuvudet eller sidfoten ska vara desamma som de egentliga sidnumren i dokumentet. Här är tre exempel på det här scenariot:

 • Du vill inte att sidnumret ska visas på titelsidan, men du vill att andra sidan ska vara ”sida 2”.

  Uppgift: Ta bort sidnumret från den första sidan

 • Den första sidan i dokumentet är ett försättsblad, den andra sidan är en innehållsförteckning och du vill att den tredje sidan ska vara ”sida 1”.

  Uppgift: Påbörja sidnumreringen senare i ett dokument

 • Du arbetar med en dokumentuppsättning och första dokumentet börjar t.ex. med "sida 1" och slutar på "sida 52". Du vill att den första sidan i det andra dokumentet i uppsättningen ska börja med "sida 53", eftersom det är nästa nummer i ordningen.

  Uppgift: Påbörja sidnumreringen med något annat än 1

Ta bort sidnumret från den första sidan

I skrivbordsversioner av Word

 1. Gå till fliken Infoga, klicka på Sidhuvud > Redigera sidhuvud (eller Sidfot > Redigera sidfot).

 2. I gruppen Alternativ på fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot väljer du Annorlunda förstasida.

  Markera eller avmarkera ett alternativ i gruppen Alternativ på fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

  Obs!: Annorlunda förstasida kan användas på den första sidan i alla avsnitt i dokumentet, inte bara på dokumentets första sida.

 3. I området för sidhuvudet eller sidfoten bör du se en etikett på den första sidan med texten Sidhuvud på första sidan. Markera sidnumret och tryck på Delete eller högerklicka och klicka på Klipp ut.

 4. Klicka på Stäng sidhuvud/fot eller tryck på Esc för att avsluta.

I Word Online

 1. Klicka på Infoga > Sidhuvud/sidfot för att öppna sidhuvudet eller sidfoten.

 2. Klicka på Alternativ på höger sida och sedan på Annorlunda förstasida.

  Välja Annorlunda förstasida

 3. Klicka på Alternativ igen och klicka sedan på Ta bort sidnummer.

 4. Om du vill visa sidnumren och bekräfta borttagningen av numret på första sidan klickar du på Visa > Läsvy.

 5. Om alla sidnummer tas bort klickar du på Infoga > Sidhuvud/sidfot, väljer Övriga sidor på vänster sida, klickar på Infoga > Sidnummer och väljer sedan en nummerplacering.

  Numrera om alla utom den första sidan

Påbörja sidnumreringen senare i ett dokument

Obs!: Om du redigerar ett dokument i en webbläsare med Word Online kan du inte påbörja sidnumreringen senare i dokumentet. Om du har skrivbordsversionen av Word kan du göra ändringar i dokumentet i skrivbordsprogrammet genom att klicka på Öppna i Word. Om du inte har Word kan du prova eller köpa det i den senaste versionen av Office nu.

Om du vill att sidnumreringen ska börja senare i ett dokument börjar du med att dela in dokumentet i avsnitt som du kopplar från varandra. Sedan infogar du sidnumren. Därefter väljer du sidnumreringsformat och startvärde för varje avsnitt.

Tips: Det kan vara bra att visa inte bara innehållet i sidhuvuds- eller sidfotsområdet, utan även formateringsmarkeringarna i de områdena. På fliken Start i gruppen Stycke väljer du Visa/dölj (¶) för att aktivera visningen av formateringsmarkeringar. Välj knappen igen för att stänga av visningen.

 1. Klicka på sidan i dokumentet där du vill att sidnumreringen börja. Det här är där du kan infoga en avsnittsbrytning.

 2. Klicka på Layout > Brytningar > Nästa sida.

  Brytningsalternativen visas på fliken Layout.

 3. Dubbelklicka i sidhuvudet eller sidfoten på första sidan där du vill att sidnumren ska visas. När du gör det öppnas fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 4. Klicka på Länka till föregående för att inaktivera inställningen och ta bort länken för sidhuvudet eller sidfoten från det föregående avsnittet.

  Länken till föregående alternativ är markerad i Verktyg för sidhuvud och sidfot.

  Obs!: Sidnummer och sidfötter länkas separat. Därför inaktiverar du länkning för sidhuvuden om sidnumret finns i sidhuvudet. Om sidnumret finns i sidfoten inaktiverar du länkning för sidfötter.

 5. Klicka på Sidnummer och välj en plats och ett format. Du kan exempelvis klicka på Överst på sidan och sedan välja en design du gillar.

  Sidnummer-alternativen visas i en lista.

 6. Öppna Sidnummerformat genom att klicka på Sidnummer > Formatera sidnummer.

 7. Om du vill börja sidnumreringen med 1 klickar du på Börja med och skriver 1 (annars används automatiskt själva sidnumret).

  Alternativen i dialogrutan Sidnummerformat visas.

 8. Klicka på OK.

 9. Om du vill ta bort sidnummer från det föregående avsnittet väljer du ett sidnummer i det avsnittet för att markera det och trycker på Delete, eller högerklickar och väljer Klipp ut. Alla sidnummer i det avsnittet tas bort.

 10. När du är klar klickar du på Stäng sidhuvud/fot eller dubbelklickar någonstans utanför sidhuvudet eller sidfoten.

  Alternativet Stäng sidhuvud/fot är markerat på fliken Verktyg för sidhuvud och sidfot.

Påbörja sidnumreringen med något annat än 1

Obs!: Om du redigerar ett dokument i en webbläsare med Word Online kan du inte påbörja sidnumreringen med ett annat nummer. Om du har skrivbordsversionen av Word kan du göra ändringar i dokumentet i skrivbordsprogrammet genom att klicka på Öppna i Word. Om du inte har Word kan du prova eller köpa det i den senaste versionen av Office nu.

Du kan använda dialogrutan Sidnummerformat när du vill välja ett annat startnummervärde för dokumentet.

 1. Dubbelklicka i sidhuvudsområdet eller sidfotsområdet för att öppna fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 2. Om du lägger till sidnummer för första gången väljer du Sidnummer, sedan en plats och slutligen ett format i galleriet.

  Du lägger till sidnummer genom att välja fliken Infoga och därefter Sidnummer.
 3. Öppna Sidnummerformat genom att klicka på Sidnummer > Formatera sidnummer.

 4. Välj sedan Börja med under Sidnumrering och skriv det tal du vill börja med. Välj OK.

  Alternativen i dialogrutan Sidnummerformat visas.
 5. Välj Stäng sidhuvud/fot eller dubbelklicka någonstans utanför sidhuvudet eller sidfoten.

  Alternativet Stäng sidhuvud/fot är markerat på fliken Verktyg för sidhuvud och sidfot.

Snabbreferens

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×