Outlook Web App Light > Kalender

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om din Outlook Web App ser ut som på bilden nedan, använder light-versionen av Outlook Web App. Det kan vara att du har valt alternativet att använda light-versionen eller eftersom du använder en webbläsare som inte stöder standardversionen av Outlook Web App.

Outlook Web App Light

Light-versionen av Outlook Web App är enklare i både utseende och funktion än standardversionen. Eftersom Light-versionen är HTML-baserad fungerar den bättre med en del hjälpmedel, exempelvis skärmläsare.

Du kan schemalägga tider och möten med Light-versionen, men du har tillgång till färre funktioner än i standardversionen. Om du vill se mer i detalj vilka funktioner som finns kan du läsa i Jämför standard- och Light-versionen av Outlook Web App.

Du kan till exempel inte göra följande i Light-versionen:

 • Visa din kalender per vecka eller månad.

 • Ställa in påminnelser för möten och avtalade tider.

 • Dela en kalender med andra eller öppna en kalender som någon har delat med dig.

 • Ändra bakgrundsfärgen eller layouten i din kalender.

Jag vill inte light-versionen av Outlook Web App. Var hittar jag standardversionen?

Om du inte valde light-versionen loggar du bara ut och loggar sedan in igen i någon av de webbläsare som stöds.

Om du valde light-versionen från ett alternativ, finns här information om hur du går tillbaka till standardversionen av Outlook Web App:

 1. I light-versionen går du till Alternativ > Outlook Web App-version.

 2. Avmarkera kryssrutan Använd light-versionen av Outlook Web App.

 3. Välj Spara.

 4. Logga ut från light-versionen, Stäng webbläsaren och logga sedan in igen med en webbläsare som stöds. Du kanske måste stänga alla öppna webbläsarfönster innan du loggar in igen.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Hur visar jag mitt schema?

Hur arbetar jag med avtalade tider?

Skapa en avtalad tid

Visa eller ändra en avtalad tid

Ta bort en avtalad tid eller ett möte

Hur arbetar jag med möten?

Skicka mötesförfrågan

Avboka eller ändra ett möte

Svara på en mötesförfrågan

Vidarebefordra en mötesförfrågan

Hur arbetar jag med återkommande objekt?

Göra ett objekt återkommande

Ändra ett repetitionsintervall

Ta bort en repetition

Var kan jag läsa mer?

Hur visar jag mitt schema?

I kalendern visas avtalade tider och möten för den aktuella dagen.

 1. Klicka på Kalender i navigeringsfönstret.

 2. Om du vill visa en annan dag väljer du ett datum i månadsvyn bredvid schemat.

 3. Klicka på objektet om du vill visa information om objektet eller ändra det.
  Om du redigerar ett återkommande objekt, till exempel ett veckomöte, uppmanas du att antingen ändra enbart den förekomsten eller alla förekomster av mötet.

Överst på sidan

Till skillnad från möten, som omfattar andra personer, är avtalade tider tillfällen där endast du behöver delta, till exempel ett läkarbesök, hämtning på dagis eller tid som du avsätter för att arbeta med ett projekt. När du skapar en avtalad tid i kalendern kan du ange hur tiden ska visas för andra som tittar på ditt schema (exempelvis med beskrivningen Upptagen eller Frånvarande).

Skapa en avtalad tid

 1. Klicka på Ny avtalad tid i verktygsfältet i kalendern.

 2. Skriv en kort beskrivning av den avtalade tiden i rutan Ämne.

 3. I rutan Plats anger du platsen där den avtalade tiden ska äga rum.

 4. Ange datum och tid i listorna Starttid och Sluttid.

 5. I listan Visa tid som anger du den beskrivning som du vill ska visas i schemat under den avtalade tiden. Andra kan se ditt val (Upptagen, Preliminärt, Ledig eller Inte vid datorn) när de visar ditt schema.

 6. I meddelandets brödtext anger du eventuell ytterligare information, till exempel en lista med saker som ska tas med till den avtalade tiden. Du kan också klicka på gemikonen och lägga till en bifogad fil till den avtalade tiden.

 7. Klicka på Spara och stäng.
  Du kan klicka på Avbryt om du vill stänga den avtalade tiden utan att spara den och gå tillbaka till kalendervyn.

Visa eller ändra en avtalad tid

 1. Klicka på den post du vill visa eller ändra datum. Om den kalender som du vill inte är standard, markerar du den i avsnittet Mina kalendrar i navigeringsfönstret. Om det datum som du vill ha inte finns i den aktuella månaden, Använd Förra månaden och Nästa månad pilarna bredvid namnet på månaden för att gå till önskad månad.

 2. Klicka på ämnet för den post du vill öppna. När du öppnar ett återkommande objekt öppnar Outlook Web App bara det valda datumet, inte serien. Om du vill ändra en serie med återkommande objekt klickar du på Redigera serier i verktygsfältet eller på länken för att redigera serien under verktygsfältet.

 3. Gör önskade ändringar.

 4. Klicka på Spara och stäng.

Ta bort en avtalad tid eller ett möte

 1. Hitta och öppna posten du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort.

 3. Om du tar bort en mötesförfrågan blir du uppmanad att skicka ett meddelande om att mötet är inställt till deltagarna.

 4. Om du tar bort ett återkommande objekt kan du välja att ta bort enbart den aktuella förekomsten, ta bort alla förekomster från ett visst datum framåt i tiden eller ta bort alla förekomster oavsett datum.

Överst på sidan

Hur arbetar jag med möten?

Ett möte är en avtalad tid som du delar med en annan person. När du begär ett möte kommer du, förutom att ange tid och ämne, att lägga till en lista över de deltagare som du vill bjuda in. Du kan även lägga till resurser, som t.ex. ett konferensrum eller en projektor. Om mottagarna finns i organisationens adressbok kan du se när de är lediga/upptagna. De flesta mottagarna kan svara på mötesförfrågningar genom att acceptera, preliminärt acceptera eller avböja din inbjudan. Liksom för avtalade tider kan en mötesförfrågan gälla för ett enstaka möte eller kan schemaläggas som ett återkommande möte.

Skicka mötesförfrågan

 1. Klicka på Ny mötesförfrågan i verktygsfältet Kalender.

 2. Skriv namnen på de personer som du vill ta emot mötesförfrågan i rutorna till och valfritt. Fler alternativ klickar du på Kontrollera namn-ikonen i verktygsfältet. Mer information om hur du lägger till deltagare till en mötesförfrågan finns i ”hur anger jag adresser i ett möte request?” i Outlook Web App Light > adressbok.

 3. Om du vill ange ett konferensrum eller utrustning som behövs under mötet skriver du resursen eller konferensrummet i rutan Resurser.

 4. Om du vill kontrollera om deltagare och resurser är tillgängliga klickar du på Schemaassistenten. En lista med möjliga tider och deltagarnas tillgänglighet visas. Klicka på den tid du vill välja.
  De möjliga tiderna justeras baserat på respektive deltagares arbetstider. Om en eller flera deltagare finns i en annan tidszon kanske inga tillgängliga tider visas.

 5. Kryssrutan Begär ett svar på denna inbjudan är markerad som standard. Avmarkera kryssrutan om du inte vill att mötesförfrågans mottagare ska skicka sina svar till dig.

 6. Skriv ämnet för mötet i rutan Ämne.

 7. Ange var mötet ska hållas i rutan Plats. Om du har valt en resurs läggs den automatiskt till i fältet för plats.

 8. Ange datum och tid i listorna Starttid och Sluttid.

 9. I listan Visa tid som anger du den beskrivning som du vill ska visas i schemat under mötet. Andra kan se ditt val (Upptagen, Preliminärt, Ledig eller Inte vid datorn) när de visar ditt schema och alla deltagares scheman.

 10. Skriv ett meddelande som ska följa med mötesförfrågan i meddelanderutan. Du kan också klicka på gemet och bifoga en fil i mötesförfrågan.

 11. Klicka på Skicka.

Överst på sidan

Avboka eller ändra ett möte

Så här ändrar du ett möte:

 1. Hitta och öppna den ursprungliga mötesförfrågan i kalendern.

 2. Gör nödvändiga ändringar.

 3. Om tiden krockar för en eller flera deltagare kan du klicka på Schemaassistenten och visa möjliga tider och tillgängligheten. På så sätt kan du enkelt hitta en tid som passar bättre.

 4. Skicka uppdateringen till alla deltagare genom att klicka på Skicka uppdatering.

Att ställa in ett möte:

 1. Hitta och öppna det möte du vill avboka.

 2. Om du vill lägga till ett meddelande, till exempel orsaken till att du avbokar mötet, skriver du in meddelandet i meddelandetexten i mötesformuläret.

 3. Klicka på Ta bort.

 4. Du uppmanas att skicka ett meddelande om avbokningen till deltagarna.

 5. Om du avbokar ett återkommande möte kan du välja att ta bort enbart den aktuella förekomsten, ta bort alla förekomster från ett visst datum framåt i tiden eller ta bort alla förekomster oavsett datum. När du har gjort ditt val klickar du på Skicka avbokning för att göra ändringen och meddela deltagarna.

Svara på en mötesförfrågan

Andra kan skicka en mötesinbjudan till dig via kalendern i Outlook Web App. Dessa mötesförfrågningar visas som meddelanden i Inkorgen.

 1. Öppna mötesförfrågan genom att klicka på den i Inkorgen.

 2. Klicka på Acceptera om du vill lägga till mötet i kalendern och meddela mötesorganisatören att du kommer att delta. Klicka på Preliminärt om du vill lägga till mötet i kalendern och meddela mötesorganisatören att du kanske kommer att delta. Klicka på Avböj om du vill meddela mötesorganisatören att du inte kommer att delta.

 3. Om du vill kontrollera ditt schema innan du accepterar mötet klickar du på Kalender i verktygsfältet.

 4. Om du väljer Redigera svaret innan det skickas öppnas ett meddelandefönster som är adresserat till avsändaren av mötesförfrågan när du klickar på Acceptera, Preliminärt eller Avböj. Om du vill lägga till mottagare i ditt mötessvar fyller du i dem i rutorna Till och Kopia.

 5. Om du vill skicka ett meddelande med svaret skriver du meddelandet i textrutan. Du kan till exempel förklara varför du inte kan delta i mötet.

 6. När du är klar klickar du på Skicka.

Vidarebefordra en mötesförfrågan

 1. Öppna mötesförfrågan.

 2. Klicka på Vidarebefordra i verktygsfältet.

 3. Skriv den e-postadress som du vill vidarebefordra förfrågan till i rutan till.

 4. Texten i det ursprungliga meddelandet kopieras till meddelandetexten. Skriv text du vill lägga till i eller ovanför avsändarens ursprungliga meddelande.

 5. Klicka på Skicka.

Överst på sidan

Hur arbetar jag med återkommande objekt?

Många möten, avtalade tider och händelser återkommer vid regelbundna intervall. I stället för att skapa nya kalenderobjekt för varje förekomst kan du ange att objektet ska vara återkommande.

Göra ett objekt återkommande

 1. Skapa en ny avtalad tid eller en ny mötesförfrågan eller öppna ett befintligt objekt i ditt schema.

 2. Klicka på Upprepa i verktygsfältet.

 3. Välj start- och sluttiden för det återkommande objektet i listorna Start och Varaktighet under Tid. Ange datumet som den dag då upprepningsmönstret ska börja.

 4. Ange tidsintervallet för den avtalade tiden eller mötet genom att klicka på Varje dag, Varje vecka, Varje månad eller Varje år. Standardinställningen för avtalade tider är Varje vecka.

 5. Ange övriga alternativ under Inträffar. Vilka alternativ som visas varierar beroende på om du valt Varje dag, Varje vecka, Varje månad eller Varje år.

 6. Ange när upprepningsmönstret ska börja och sluta under Repetitionsintervall. Du kan ange att repetitionsintervallet ska stoppas efter ett visst antal förekomster, vid ett visst datum eller inte välja något slutdatum.

 7. Spara ändringarna genom att klicka på Spara.

Ändra ett repetitionsintervall

 1. Öppna den avtalade tiden eller mötet som du vill ändra i din kalender. Välj Redigera serier.

 2. Klicka på Upprepa i verktygsfältet för den avtalade tiden eller mötet.

 3. Gör önskade ändringar i upprepningsmönstret i dialogrutan Repetition.

 4. Spara ändringarna genom att klicka på Spara.

Ta bort en repetition

Du kan ta bort repetitioner för en mötesförfrågan eller en avtalad tid.

 1. Öppna den avtalade tid eller det möte som du vill ta bort i kalendern.

 2. Klicka på Ta bort.

 3. Du kan ta bort en repetition eller alla repetitioner från ett visst datum och framåt, eller alla repetitioner oavsett datum.

 4. Välj det alternativ du vill ha och klicka på Spara och Stäng för en avtalad tid eller Skicka (inställt möte) för ett möte.

Överst på sidan

Vad gör jag om jag vill veta mer?

För att ta reda på hur du kan ange kalenderalternativ, inklusive definiera din arbetsvecka, se Alternativ > Kalender.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×