Outlook Web App Light > E-post

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om Outlook Web App ser ut som på bilden nedan använder du lättversionen av Outlook Web App. Om du ser lättversionen utan att ha valt den betyder det att du använder en gammal webbläsare som inte stöder den vanliga versionen. Du kanske inte kan installera en webbläsare som stöder den vanliga versionen. Prata med IT-administratören eller supporten och hör om en nyare webbläsare kan installeras.

Skärmbild av inkorgen i Outlook Web App Light

Den här artikeln är avsedd för Outlook Web App, som används av organisationer som hanterar e-postservrar med Exchange Server 2013 eller 2010. Om du använder Office 365 eller Exchange Server 2016 är Outlook på webben din e-postklient. Mer information om Outlook på webben finns på Få hjälp med Outlook på webben.

Visa meddelandena genom att välja E-post i navigeringsfönstret. Du sorterar meddelandena genom att välja en kolumnrubrik.

E-postmeddelanden levereras till den server där din postlåda finns. Meddelandena lagras som standard i Inkorgen i din postlåda. I e-postmappar visas nya meddelanden i fet stil. När de nya meddelandena har öppnats visas de med vanlig stil.

Om du vill sortera efter en kolumn markerar du kolumnrubriken. Om du till exempel vill visa de senaste meddelandena först väljer du kolumnrubriken Mottaget.

Du kan även ordna dina meddelanden med hjälp av mappar. I postlådan finns det ett antal standardmappar, bland annat Kalender, Kontakter, Borttaget, Utkast, Inkorgen, Skräppost och Skickat.

Meddelanden som skickas till dig lagras som standard i Inkorgen. Du kan dock sortera meddelandena i ett hierarkiskt mappsystem och anpassa det allt eftersom dina behov ändras. Du kan till exempel ha en mapp med namnet Mitt team, med undermappar för de olika medlemmarna i teamet. Om någon lämnar teamet kan du ta bort den personens mapp. Om någon flyttar till ett annat team kan du flytta mappen till det teamets mapp.

Använd Meddelandealternativ för att styra hur många meddelanden som visas på varje sida.

Se dina mappar och mappinnehållet

 1. Välj Klicka för att visa alla mappar i navigeringsfönstret. Nu visas alla mappar som har skapats i light-versionen av Outlook Web App och i andra e-postprogram som Outlook och Outlook Web App.

 2. I den nedrullningsbara listrutan väljer du den mapp du vill ha i listan och markerar sedan den gröna pilen.

Skapa, flytta, döp om eller ta bort mappar

Starta genom att klicka på Hantera mappar i navigeringsrutan till vänster.

 • Använd Skapa ny mapp för att välja en överordnad mapp och skapa och namnge en ny mapp.

 • Använd Byt namn på mappen för att markera och byta namn på en befintlig mapp.

 • Använd Flytta mapp för att välja en mapp för att flytta och den plats dit du vill flytta den till.

 • Använd Ta bort mapp för att markera och ta bort en befintlig mapp.

Flytta ett meddelande till en annan mapp

 1. Markera kryssrutan bredvid det meddelande du vill flytta och välj sedan Flytta från menyn ovanför meddelandelistan.

 2. Markera den mapp som du vill flytta meddelandet till. Om du inte ser mappen, använd den nedrullningsbara menyn bredvid Inkorgen.

 3. Flytta meddelandet till den mapp du valt genom att klicka på Flytta.

Om du bestämmer dig för att inte flytta meddelandet, klickar du på Stäng för att återgå till meddelandelistan.

Du kan inte komma åt Arkiv-mappar som har skapats i Outlook eller Outlook Web App.

När du tar bort ett objekt i postlådan flyttas objektet till mappen Borttaget. Om du ångrar dig kan du leta upp det i mappen Borttaget och flytta tillbaka det till inkorgen.

Du kan ta bort allt innehåll i en mapp, inklusive alla undermappar, genom att klicka på Hantera mappar och sedan använda alternativet Töm mapp.

Ta bort objekt permanent från mappen Borttaget

 1. Klicka på mappen Borttaget i E-post.

 2. Om du vill ta bort allt innehåll i mappen Borttaget permanent, vänsterklickar du på Töm mappen.

 3. Om du bara vill ta bort en del av innehållet i mappen Borttaget permanent, markerar du kryssrutan bredvid de objekt du vill ta bort och sedan välj Ta bort.

Obs!: Din IT administratör kan ha satt en policy för mappen Borttaget som gör att objekt tas bort permanent efter en viss tid.

När du skapar ett nytt meddelande använder du formuläret för nya meddelanden. Det här är samma formulär som du använder för att svara på eller vidarebefordra ett meddelande. När du svarar på ett meddelande fylls uppgifterna i meddelandehuvudet (Till, Från och Ämne) i automatiskt.

Om du vill använda en e-postsignatur, gå till meddelandealternativen för att skapa eller ändra din signatur.

 1. Välj ny e-post till e-post.

 2. Ange adress för meddelandet:

  • Skriv namnen eller e-postalias mottagare i rutorna till, kopia och Hemlig kopia. Avgränsa flera namn med semikolon. Använda Kontrollera namn-ikonen i verktygsfältet för att matcha namn. Om det finns fler än en möjlig matchning, omatchade namn visas i rött och en lista visas i navigeringsfönstret. Välj det här alternativet om du vill markera namnet eller namnen som du vill använda i listan.

  • Information om fler alternativ finns i Outlook Web App Light > Adressbok.

 3. Skriv ett ämne i rutan Ämne.

 4. Skriv meddelandet i brödtextrutan.

 5. Klicka på Skicka i meddelandets verktygsfält när du vill skicka meddelandet till mottagarna.

 6. Om du inte vill skicka meddelandet direkt klickar du på Spara i meddelandets verktygsfält. Ditt meddelandet sparas i mappen Utkast tills du öppnar och skickar det.

Andra alternativ i meddelandets verktygsfält.

 • Välj prioritet på skall hög, Normal eller låg prioritet i ett meddelande.

 • Välj Gem ikonen för att bifoga en bilaga.

Med meddelandealternativen kan du bestämma hur många objekt som ska visas per sida och vad som ska hända när du flyttat eller raderat ett objekt eller när ett meddelande har läskvitto. Det finns inget alternativ för hur ofta sökning efter nya meddelanden ska utföras eftersom e-posten är tillgänglig så snart den tagits emot på e-postservern. Du kan uppdatera webbläsarsidan om du vill se om du fått ny e-post.

 1. Välj E-post i navigeringsfönstret.

 2. Markera den mapp som innehåller det meddelande du vill läsa. Nya e-postmeddelanden anländer alltid i Inkorgen och visas i fetstil.

 3. Klicka på ämnet för det meddelande du vill läsa för att öppna det.

När du öppnar ett e-postmeddelande visas följande information i sidhuvudet:

 • Ämne: Ämnet för meddelandet.

 • Från: De namn eller e-postadress avsändarens eller organisationens.

 • Skickat: Datum och tid meddelandet skickades.

 • Till: De namn eller e-postadress primära mottagarnas.

 • Kopia: De namn eller e-postadress kopia (kopia) mottagare.

Om du vill ha mer information om en sändare eller mottagare, till exempel personens gatuadress eller telefonnummer, klickar du på namnet på raden Från, Till eller Kopia.

Varning!: I vissa e-postmeddelanden du tar emot kan följande länk visas i rubriken:Öppna som websida (or Öppna i webbläsare).När den här länken visas betyder det att det ursprungliga meddelandet innehöll objekt som blockerades på grund av att de kunde vara en säkerhetsrisk. Det kan till exempel handla om Java-appletar och ActiveX-kontroller. Klicka på länken om du vill visa meddelandet i ofiltrerad form i ett separat webbläsarfönster. Innan meddelandet öppnas visas en varning om att det kan innebära en säkerhetsrisk att visa innehållet.

När du svarar på ett meddelande öppnas formuläret för nya meddelanden med aktuella namn ifyllda på raderna Till och Kopia. Du kan lägga till och ta bort namn som du vill. När du vidarebefordrar ett meddelande fyller du själv i mottagarna.

Du kan konfigurera ett automatisk frånvaromeddelande (Inte på kontoret) som kommer att skickas till personer som skickar ett meddelande medan du är borta.

Svara till avsändaren av ett meddelande

 1. Välj Svara i det öppna meddelandets verktygsfält. När du väljer Svara innehåller radenTill redan adressen till avsändaren av det ursprungliga meddelandet.

 2. Raden Ämne fylls i automatiskt.

 3. Texten i det ursprungliga meddelandet kopieras till meddelandetexten. Skriv ditt svar i eller ovanför avsändarens ursprungliga meddelande.

Svara avsändaren och alla andra mottagare av ett meddelande

 1. Välj Svara alla i det öppna meddelandets verktygsfält. När du väljer Svara alla innehåller radernaTill och Kopia redan adresserade till avsändaren och alla andra mottagare av det ursprungliga meddelandet.

 2. Raden Ämne fylls i automatiskt.

 3. Texten i det ursprungliga meddelandet kopieras till meddelandetexten. Skriv ditt svar i eller ovanför avsändarens ursprungliga meddelande.

Vidarebefordra ett meddelande

 1. Klicka på Vidarebefordra i det öppna meddelandets verktygsfält.

 2. Skriv e-postadressen dit du vill vidarebefordra meddelandet på raden Till.

 3. Texten i det ursprungliga meddelandet kopieras till meddelandetexten. Skriv eventuell ytterligare information i eller ovanför avsändarens ursprungliga meddelande.

Klicka på Skicka i meddelandets verktygsfält när du är klar.

En bifogad fil kan ha skapats i vilket program som helst. Det går till exempel att bifoga ett Word-dokument, ett Excel-kalkylblad, en WAV-fil eller en bitmappsfil. Du kan bifoga alla typer av filer som du kommer åt från datorn eller via nätverket till alla typer av objekt som skapats i Outlook Web App. Du kan också ta bort bifogade filer från ett objekt.

Om ett meddelande innehåller en bifogad fil visas en gemikon bredvid det i meddelandelistan. I kalenderobjekt visas en gemikon i ett hörn av kalendervyn och en lista över bifogade filer visas när objektet öppnas. I kontakter visas en lista över bifogade filer när kontakten öppnas.

När ett objekt med en bifogad fil öppnas visas namnet på den bifogade filen i listan över bifogade filer. Vissa bifogade filer, till exempel TXT-filer och GIF-filer, kan öppnas i webbläsaren.

Bifoga en fil till ett e-postmeddelande eller ett annat objekt

 1. När du skapar ditt meddelande, möte eller kontakt så väljer du Infoga > Bilagor på meddelanderutans verktygsfält. Meddelanden kommer att ha en Bilagor länk i meddelanderubriken. Kalenderobjekt kommer att ha en Bilagor länk i verktygsfältet eller, om det avser ett möte, precis över själva meddelandet. Kontakter kommer ha en Bilagor länk längst ner på kontaktsidan.

 2. Välj fil för överföring, skriver du namnet på filen eller välj Sök för att leta reda på filen.

 3. När du har hittat den fil du vill bifoga, klickar du på Öppna för att lägga den i listan över bifogade filer.

 4. Upprepa steg 1–3 för varje fil du vill bifoga till objektet.

Långa filnamn kan förkortas innan filerna bifogas. Detta påverkar inte innehållet i filen.

Ta bort en eller flera bifogade filer från ett objekt

 1. Öppna meddelandet.

 2. Klicka på x-ikonen bredvid de filer du vill ta bort.

Bifogade filer inkluderas inte när du svarar på ett meddelande. I stället för filen visas en platshållarikon. Om du vill inkludera bifogade filer ska du vidarebefordra meddelandet i stället för att svara på det. Innan du redigerar bifogade filer behöver du ladda ned dem på datorn.

Läs eller spara en bifogad fil

 • Klicka på namnet på den bifogade filen. Du kan välja att antingen öppna den bifogade filen i rätt program eller spara den på hårddisken.

 • För vissa typer av bifogade filer kan du använda Öppna som webbsida (or Öppna i webbläsaren)när du vill öppna den bifogade filen som en webbsida som kan visas i webbläsaren. Filtyper som kan öppnas som en webbsida är exempelvis:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobat PDF-filer

Varning!: Öppna inte bifogade filer om du inte litar på innehållet och på personen som har skickat filen. Bifogade filer är ett vanligt sätt att sprida virus. Om du inte är helt säker på att en bifogad fil är säker, är det bäst att du använder alternativet Öppna som webbsida (or Öppna i webbläsaren) alternativet, om du inte är säker på att den bifogade filen är säker. Du hittar mer information i Outlook Web App Light > Öppna som webbsida.

Skicka en bifogad fil

Om du ska kunna skicka en redigerad bifogad fil måste programmet som användes för att skapa den bifogade filen vara installerat på datorn. Om du till exempel vill redigera en bifogad fil som är en Word-fil måste Word vara installerat på datorn.

 1. Öppna meddelandet där originalfilen är bifogad.

 2. Klicka på den bifogade filen och sedan på Spara så att filen sparas på din dator.

 3. Öppna den bifogade filen från den plats där du sparade den och gör sedan önskade ändringar.

 4. Spara ändringarna och stäng dokumentet.

 5. Gå tillbaka till Outlook Web App och öppna det ursprungliga meddelandet.

 6. Klicka på Svara om du vill ta bort den ursprungliga bifogade filen från meddelandet och bifoga den version som du har ändrat.

 7. Klicka på Vidarebefordra om du vill skicka både den ursprungliga versionen och den som du har ändrat.

Vad mer behöver jag veta om bilagor?

 • Vissa bifogade filer kan tas bort eller spärras av antivirusprogram som används av din organisation eller av mottagarens organisation. Om du har några frågor om support för bifogade filer kontaktar du gruppen för teknisk support.

 • Standardgränsen för storleken på en enskild bifogad fil i Outlook Web App är 10 MB. Beroende på vilken tjänst som är värd för postlådan är standardstorleksgränsen för ett helt meddelande, med alla bifogade filer, 25 MB eller 35 MB. Storleksgränserna för bifogade filer och meddelanden i din postlåda anges av den person som hanterar din e-post och kan skilja sig från standardinställningarna.

 • Det högsta antalet bifogade filer som du kan lägga till i ett enskilt meddelande är som standard 125. Gränsen för hur många bifogade filer du kan lägga till anges av systemadministratören och kan skilja sig från standardinställningarna.

Om e-post som du räknat med att få levererad inte finns i Inkorgen kan du prova följande felsökningstips:

 • Kontrollera mappen Skräppost.

 • Om e-posten ligger i ett anslutet konto hämtas den till lättversionen av Outlook Web App en gång i timmen.

 • Hör med avsändaren för att kontrollera att meddelandet skickades till rätt e-postadress.

 • Uppdatera webbläsaren. Meddelanden är tillgängliga så fort de tas emot av servern.

I lättversionen av Outlook Web App finns färre meddelandealternativ än i standardversionen av Outlook Web App. Du kan till exempel inte utföra följande åtgärder i lättversionen:

 • Hantera regler för Inkorgen eller ställ in Vidarebefordran.

 • Lägg till bilder i din e-postsignatur eller använd flera e-postsignaturer.

 • Förhandsvisa meddelanden och använda läsfönster.

 • Konfigurera en avisering eller notifiering om att ett meddelande tas emot.

 • Ändra teckenstorleken för meddelanden, använd RTF-format eller HTML-format, använd ett brevhuvud.

 • Anslut eller koppla ifrån andra e-postkonton eller öppna någon annan persons postlåda.

Om du vill veta mer om light-versionen av Outlook Web App, till exempel hur du går tillbaka till den vanliga versionen eller vilka funktioner och begränsningar som finns, läs mer på Outlook Web App Light

Mer information om alternativ som påverkar hur du läser och skickar e-post finns Alternativ > meddelanden

Information om hur du ändrar ditt lösenord finns Alternativ > ändra lösenord

Outlook Web App Light > E-postsäkerhet

Outlook Web App Light > Adressbok

Outlook Web App Light > Kalender

Outlook Web App Light > Kontakter

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×