Outlook Web App Light > Adressbok

Light-versionen av Outlook Web App är enklare i både utseende och funktion än standardversionen. Eftersom Light-versionen är HTML-baserad fungerar den bättre med en del hjälpmedel, exempelvis skärmläsare. Om du vill se mer i detalj vilka funktioner som finns kan du läsa i Jämför standard- och Light-versionen av Outlook Web App.

I Light-versionen av Outlook Web App finns färre funktioner för att jobba med organisationens adressbok än i standardversionen. Du kan välja poster i organisationens adressbok eller i mappen Kontakter i postlådan. Du kan även skicka ett meddelande genom att ange SMTP-adressen för postlådan dit du vill skicka meddelandet i rutan Till eller Kopia i ett nytt meddelande.

Om du undrar varför du ser Light-versionen av Outlook Web App och hur du kommer tillbaka till standardversionen av Outlook Web App eller till Office kan du läsa i Outlook Web App Light.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Hur visar jag adressboken?

Hur hittar jag en adress?

Hur anger jag adresser i ett meddelande?

Hur anger jag adresser i en mötesförfrågan?

Vad mer behöver jag veta?

Var kan jag läsa mer?

Hur visar jag adressboken?

 • Klicka på adressboksikonen längst upp i Outlook Web App-fönstret

 • Klicka på Till eller Kopia i ett nytt meddelande

När du öppnar adressboken med hjälp av ikonen högst upp i Outlook Web App-fönstret visas endast adressboken. När du öppnar adressboken genom att klicka på Till eller Kopia i ett meddelande visas adressboken samt rutorna Till, Kopia och Hemlig kopia.

Välj vilka adresser du vill visa via rutan Adressbok längst upp på sidan. Standardinställningen är att du visar organisationens adressbok, men du kan visa vilken adressbok du vill. Du kan till exempel välja Kontakter i listan med tillgängliga adressböcker eller mappen Kontakter i navigeringsfönstret.

Överst på sidan

Hur hittar jag en adress?

Det finns flera sätt att hitta en adress i organisationens adressbok eller i mappen Kontakter. När adressboken är öppen kan du skriva namnet på den person du söker i rutan Sök person och sedan trycka på Retur eller klicka på sökikonen. Träffar visas i adressboksfönstret. Om du vill visa en kontakt klickar du på kontaktens namn. Om du vill rensa sökresultatet och återgå till adressboken klickar du på Rensa sökresultaten.

Sökningar i adressboken görs enbart i den adressbok du visar för tillfället.

Om du redan har öppnat ett nytt meddelande kan du skriva namnen på de personer du vill skicka meddelandet till i rutan Till eller Kopia i meddelandet. Om namnen är unika eller om du har använt dem förut matchas de automatiskt.

Överst på sidan

Hur anger jag adresser i ett meddelande?

Det finns flera sätt att ange adresser i ett meddelande.

 • När du öppnar ett nytt meddelande eller svarar på eller vidarebefordrar ett meddelande visas en lista över de senaste mottagarna i navigeringsfönstret. När du dubbelklickar på ett namn flyttas det till rutan Till. Du kan även markera ett namn och sedan klicka på Till, Kopia eller Hemlig kopia så flyttas det till motsvarande ruta.

 • Om namnet du söker inte visas i listan Senaste mottagare skriver du namnen eller e-postalias i rutorna Till, Kopia och Hemlig kopia. Avgränsa flera namn med semikolon. Klicka på Kontrollera namn i verktygsfältet om du vill matcha namnen. Om det inte finns en unik matchning i adressboken markeras den avsedda mottagaren som omatchad. Alla omatchade namn visas i rött och en lista med möjliga mottagarmatchningar visas i navigeringsfönstret. Matcha namnet genom att välja önskade namn på listan genom att klicka på dem. Kontrollera stavningen av mottagarens namn eller skriv e-postadressen direkt (till exempel johan@contoso.com) om det inte finns någon matchning.
  E-postmeddelanden kan inte skickas med omatchade mottagaradresser.

 • Du kan också hitta någon genom att skriva deras namn i rutan Sök person överst i Outlook Web App-fönstret. Tryck sedan på Retur eller klicka på sökikonen. Matchningar visas i sökfältet. Om du vill lägga till en mottagare i meddelandet markerar du kryssrutan bredvid det namnet och klickar sedan på Till, Kopia eller Hemlig kopia. Om du vill rensa sökresultatet och återgå till adressboken klickar du på Rensa sökresultaten.
  När du visar fönstret Mottagare körs sökningar endast i den adressbok som är vald högst upp i Outlook Web App-fönstret.

 • Klicka på Till, Kopia eller Hemlig kopia om du vill öppna sökfältet. Här kan du söka efter en person i organisationens adressbok. När du har hittat en person i sökfältet kan du lägga till namnet i e-postmeddelandet genom att markera kryssrutan bredvid namnet och sedan klicka på Till, Kopia eller Hemlig kopia. Klicka på Klar eller Stäng när du har lagt till önskade mottagare.
  Mottagare av hemlig kopia får en kopia av meddelandet, men deras namn visas inte i listan med mottagare. En mottagare av en hemlig kopia kan inte se andra mottagare i fältet Hemlig kopia.

Överst på sidan

Hur anger jag adresser i en mötesförfrågan?

Det finns flera sätt att ange adresser i en mötesförfrågan.

 • När du öppnar en ny mötesförfrågan eller svarar på eller vidarebefordrar en mötesförfrågan visas listan Senaste mottagare i navigeringsfönstret. Dubbelklicka på ett namn om du vill flytta det till rutan Obligatoriskt. Du kan också markera ett namn och sedan klicka på Obligatoriskt, Valfritt eller Resurser om du vill flytta det till motsvarande ruta.

 • Om namnet du söker inte visas i listan Senaste mottagare skriver du namnen eller e-postalias i rutorna Obligatoriskt, Valfritt eller Resurser. Avgränsa flera namn med semikolon. Klicka på Kontrollera namn i verktygsfältet om du vill matcha namnen. Om det inte finns en unik matchning i adressboken markeras den avsedda mottagaren som omatchad. Alla omatchade namn visas i rött, och en lista med möjliga mottagarmatchningar visas i navigeringsfönstret. Matcha namnet genom att välja önskade namn på listan genom att klicka på dem. Kontrollera stavningen av mottagarens namn eller skriv e-postadressen direkt (till exempel johan@contoso.com) om det inte finns någon matchning.
  Mötesförfrågningar kan inte skickas med omatchade mottagaradresser.

 • Du kan också hitta någon genom att skriva deras namn i rutan Sök person överst i Outlook Web App-fönstret. Tryck sedan på Retur eller klicka på sökikonen. Matchningar visas i sökfältet. Om du vill lägga till en mottagare i mötesförfrågan markerar du kryssrutan bredvid det namnet och klickar sedan på Obligatoriskt, Valfritt eller Resurser. Om du vill rensa sökresultatet och återgå till adressboken klickar du på Rensa sökresultaten.
  När du visar fönstret Mottagare körs sökningar endast i den adressbok som är vald högst upp i Outlook Web App-fönstret.

 • Klicka på Obligatoriskt, Valfritt eller Resurser om du vill öppna sökfältet. Här kan du söka efter en person i organisationens adressbok. När du hittar en person i sökfältet lägger du till namnet i e-postmeddelandet genom att markera kryssrutan bredvid namnet och sedan klicka på Obligatoriskt, Valfritt eller Resurser. Klicka på Klar eller Stäng när du har lagt till önskade mottagare.

Överst på sidan

Vad mer behöver jag veta?

 • Det går vanligtvis inte att lägga till namn eller grupper i organisationens adressbok, lägg till undermappar. En del organisationer begränsar dessutom din möjlighet att ändra dina egna poster. Adressboken administreras normalt sett av organisationens HR- eller IT-ansvariga. Du kan i stället lägga till personer i din kontaktlista.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

Mer information om hur du arbetar med kontakter och kontaktgrupper finns i Outlook Web App Light > Kontakter.

Information om hur du redigerar din profil i Office 365, t.ex. genom att byta foto, finner du i Mitt konto.

Outlook Web App Light > E-post

Outlook Web App Light > Kalender

Alternativ > Skräppost

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×