Outlook för Mac – viktig information om Insider – snabbt-versioner

Insider-versioner för Office för Mac uppdateras regelbundet för att erbjuda nya eller förbättrade funktions- och säkerhetsuppdateringar och programkorrigeringar. Om du vill se liknande information om andra Office för Mac-appar går du till viktig information om Insider – snabbt-versioner för Office för Mac.

Lär dig hur du installerar Office för Mac-uppdateringar och läs informationen nedan för mer information om varje Insider – snabbt-version.

Version från 19 september 2018

Version: 16.18 (180919)

Korrigeringar:

 • Sammanfattningskort för resebokningar: incheckningsdatum har åtgärdats

 • Kalender: heldagshändelse i annan tidszon visas korrekt

 • Kalender: åtgärdat Vidarebefordra inte-tillämpning för mötesinbjudan

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.18 (180911)

Korrigeringar:

 • Övergripande: förbättrad stabilitet på macOS Mojave

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inga

Kända problem:

 • Inga

Version från 10 september 2018

Version: 16.18 (180910)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrade konfigurationsmöjligheter för administratörer:

  Lägg automatiskt till Office 365-konto vid första körningen när postlådeadressen inte stämmer överens med adressen som användes vid Office-aktiveringen.

  • Ny inställning i Outlook-inställningsdomänen: DefaultEmailAddressOrDomain

  • Som en sträng anger du hela e-postadressen eller domänen som ska läggas till i Outlook

  • När du anger en domän används lokaldelen av aktiveringsadressen med den angivna domänen

  • Till exempel om e-postadressen för Office-aktivering är användare@contoso.biz med det är användare@contoso.com som ska läggas till i Outlook

  • Exempelkommando: defaults write com.microsoft.Outlook DefaultEmailAddressOrDomain -string "contoso.com"

Korrigeringar:

 • Hjälpmedel: VoiceOver läser upp rätt namn för knappen Privat/Offentlig i fönstret Sekretess i dialogrutan Skapa en grupp

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.18 (180903)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad hanterbarhet för administratörer:

  • Förhindra att användare importerar eller exporterar Outlook-objekt

  • Nya inställningar i Outlook-inställningsdomänen: DisableImport och DisableExport

  • Ställ in som tvingade i konfigurationsprofilen för att visa som inaktiverade i Arkiv-menyn och menyfliksområdet

Inaktiverade import-/export-menyobjekt med nya hanterbarhetsalternativ för administratörer

Inaktiverade import-/export-menyfliksknappar med nya hanterbarhetsalternativ för administratörer

Korrigeringar:

 • Kontaktkort: organisationsinformation visas korrekt i kontaktkortet (tidigare känt problem)

 • Kalender: Det går nu att skriva ut en kalender på macOS Mojave

 • Kalender: Heldagsevenemang i olika tidszoner visas korrekt

 • Sökning: sökomfång, till exempel Aktuell mapp och Undermappar, är inte längre inaktiverade vid sökning

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.18 (180828)

Korrigeringar:

 • Sökning: menyfliksområdets knappar för avancerad sökning är inte längre inaktiverade när du söker igenom All e-post

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Kontaktkort: organisationsinformation kanske inte visas i kontaktkortet (från den föregående uppdateringen)

Version: 16.18 (180827)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad hanterbarhet för administratörer:

  • Dölj texten ”Visste du detta? Outlook stöder Google-, Yahoo!- och iCloud-konton.” i dialogrutan för kontokonfiguration

   • Ny inställning för: HideCanAddOtherAccountTypesTipText

   • Exempelkommando: defaults write com.microsoft.Outlook HideCanAddOtherAccountTypesTipText -bool TRUE

Korrigeringar:

 • Kontaktkort: det nya kortet visas nu (tidigare känt problem)

 • E-post: Tomma rader visas inte längre i meddelandelistan när läsfönstret är på höger sida

 • Signaturer: länken öppnas nu i ett webbläsarfönster när du klickar på en hyperlänk i signaturförhandsgranskningen

 • Mallar: meddelanden som skickas med en mall grupperas inte längre i samma konversation 

Kända problem:

 • Kontaktkort: organisationsinformation kanske inte visas i kontaktkortet

Version: 16.17 (1808122)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrade konfigurationsmöjligheter och förbättrad hanterbarhet för administratörer:

  • Lägg automatiskt till Office 365-postlådor vid första användningen

   • När OfficeAutoSignIn anges som TRUE läggs postlådan till vid första användningen

  • Tillämpa inställningar via macOS-konfigurationsprofilen

   • När inställningar anges som tvingade inaktiveras inställningen så att den inte kan ändras

Hanterad inställning i Outlook

Korrigeringar:

 • Kalender: tider för händelser visar inte längre fel tid efter ändringen till sommartid

 • E-post: kortkommandot för bilagor (Cmd-E) fungerar nu när du skriver (lägger till) och läser (laddar ned)

 • Helskärmsläge: svarsfönstret visas nu i fokus när du svarar på ett möte med kommentarer

 • Grupper: Kryssrutan Följ i Inkorgen visas nu i gruppkortet

 • Signaturer: fönsterrubriken uppdateras nu när du redigerar Signaturnamn i redigeringsfönstret 

Kända problem:

 • Kontaktkort: det aktuella produktionskortet visas istället för det nya kortet

Version: 16.17 (180816)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Skapa nu Teams-möten i Outlook:

Klicka på Teams-möte i fliken Organisatör på menyfliksområdet och lägg till mötesinformation

Knappen Teams-möte i menyfliksområdet

Länken Anslut till Microsoft Teams-möte och relaterad mötesinformation läggs till i händelsens brödtext

Länken Anslut till Microsoft Teams-möte i händelsens brödtext

Den här funktionen distribueras till Office 365-prenumeranter över en tidsperiod. Det är därför möjligt att du inte ser den direkt.

Korrigeringar:

 • Kalender: indikator för aktuell tid överlappar inte längre med timetiketter på kalenderrutnätet

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.17 (180813)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Sökfunktionen har förbättrats för att hjälpa dig hitta objekt snabbare, bland annat:

Visa sökhistorik och förslag när du ställer dig i sökfältet, innan du skriver din sökning

Sökhistorik och förslag

Sökhistorik och förslag uppdateras medan du skriver

Skriva sökning

Söka i markerad postlåda med den nya knappen Aktuell postlåda i fliken Sök på menyfliksområdet

Söka i aktuell postlåda

Korrigeringar:

 • Objektlistan: sekundär-/högerklicka på sidhuvudet som nu visar snabbmenyn för val av kolumner

 • Grupper: Knappen Ta bort från kalender visas inte längre för inställda möten i Grupper-mappar

 • Frånvarande: textområden har nu en grå bakgrund när de inte är tillgängliga

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.17 (180808)

Korrigeringar:

 • Autentisering: förbättrad verifiering för att undvika flera Kerberos-identiteter och onödiga krav på autentiseringsuppgifter

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.17 (180806)

Korrigeringar:

 • Sammanfattningskort för resebokningar: Knappen Visa i kalendern fungerar nu

 • Kalender: tangentbordsnavigering loopar inte längre med avsnittet Mina kalendrar

 • Signaturer: du får inte längre ett felmeddelande när du klickar på knappen Spara när du sparar ett nytt signaturnamn

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.17 (180802)

Korrigeringar:

 • E-post: slumpmässiga meddelanden markeras inte längre när du visar ett meddelande i meddelandelistan 

 • Kalender: En tom kalendervy visas inte längre när Outlook öppnas

 • Kalender: att godkänna ett möte utan svar skapar inte längre ett meddelande i Utkast

 • Onlinemöten: länken Är det ditt första onlinemöte? i brödtexten har uppdaterats med en ny hjälpartikel

 • Påminnelser: Outlook försöker inte längre automatiskt avvisa händelsepåminnelser när påminnelsen för händelsen och föregående förekomst överlappar varandra

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.16 (180726)

Korrigeringar:

 • Autentisering: Outlook anger inte längre att ett Kerberos-konto är ogiltigt när det är beroende av en leverantör från tredje part

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.16 (180724) 

Korrigeringar:

 • Kalender: avtalade tider som skapats i Outlook för Mac synkroniseras nu till andra Outlook-appar

 • E-post: VoiceOver meddelar nu när mottagare tas bort från fälten Till, Kopia och Hemlig kopia

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.16 (180718) 

Korrigeringar:

 • E-post: Knappen Sorteringsordning i meddelandehuvudet är inte längre avkortad (tidigare känt problem)

 • E-post: snabbmenyn kan inte längre visas i listan i meddelandehuvudet

 • Grupper: knappen Ta bort från kalender visas inte längre för inställda möten i Grupper

 • Signaturer: nu kan du redigera signaturnamnet direkt i fönstret signaturredigeraren

Signaturens namn

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.16 (180713) 

Kända problem:

 • E-post: knappen Sorteringsordning i meddelandehuvudet har fallit bort

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Inställningar: information om Intelligenta tjänster i Office finns nu under inställningarna Säkerhet och sekretess.

Korrigeringar:

 • Konton: om du ändrar standardkonto ändras nu även standardkalender och -kontaktmappar

Version: 16.16 (180712) 

Korrigeringar:

 • Påminnelser visas nu för händelser och flaggade meddelanden (tidigare känt problem)

 • Tangentbordsnavigering: fokus stannar nu kvar på vald mapp när du hoppar till mappar med hjälp av bokstavstangenter

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.16 (180710) 

Kända problem:

 • Påminnelser visas inte för händelser och flaggade meddelanden

Korrigeringar:

 • Kontaktkort: kontaktens namn visas i snabbmeddelandefönstret när den öppnas från kontaktkortet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Version: 16.16 (180709) 

Korrigeringar:

 • Google-konton: du kan nu tacka ja eller nej till inbjudan till möte (tidigare känt problem)

 • Onlinearkiv: arkivpostlådor kan nu upptäckas korrekt från vissa servrar

 • E-post: meddelanden dubbleras inte längre när de flyttas mellan mappar för vissa IMAP-konton

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.16 (180705) 

Kända problem:

 • Google-konton: Du kan inte tacka ja eller nej till inbjudan för möte. Starta om appen om du vill lösa problemet.

Korrigeringar:

 • Kalender: Vi har åtgärdat ett problem där synkronisering med Exchange 2010 resulterar i hög användning av CPU

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Version: 16.16 (180702) 

Korrigeringar:

 • E-post: Appen kraschar inte längre när du klistrar in innehåll i meddelandefönstret (tidigare känt problem)

 • E-post: Bifogade filer visas nu ordentligt i Mojave OS (macOS 10.14 Beta)

 • E-post: Appen kraschar inte längre när en påminnelse läggs till för ett e-postmeddelande med bifogade filer

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.16 (180627) 

Kända problem:

 • Programmet kraschar när du klistrar in innehåll i meddelandefönstret.

Korrigeringar:

 • Kalender: Sökresultat som visas korrekt för Aktuell mapp och Alla händelser har markerats

 • Hjälpmedel: Förbättringar av VoiceOver i fönstret Signaturer

 • Inställningar: Knappen Visa alla visas på rätt plats för språk som läses från höger till vänster

 • Prestanda: Det går snabbare att växla mellan e-post- och kalendermodulerna.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Version: 16.15 (180620) 

Korrigeringar:

 • E-post: Fix för en intermittent krasch när krypterade e-postmeddelanden med bilagor öppnas

 • Kalender: Korrigering av serversynkroniseringen för Skicka inget svar och korrekt visning av deltagarnas svar i alla Outlook-klienter

 • Hjälpmedel: Korrigeringar för skapande av grupper och borttagning av kontakter

 • Övergripande: Outlook använder inte längre den avancerade GPU:n

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.15 (180611) 

Korrigeringar:

 • Kalender: Åtgärd för att felaktiga tidszoner visas på kalenderhändelser och kort

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Vi har lagt till möjligheten att hantera O365 Gruppmedlemmar via snabbmenyn som visas när du högerklickar. Bara högerklicka på en gruppnod och välj ”Visa medlemmar”.

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.15 (180602) 

Korrigeringar:

 • Hjälpmedel: Förbättringar av tangentbordsfunktionerna i vyn Skapa ny e-post vid sökning efter kontakter via adressboken

 • Tillägg: Korrigering för problemet med inläsning av tillägg för e-postobjekt som inte stöder utökningsbarhet

 • E-post: Åtgärd för en krasch som ibland inträffar vid laddning av bifogade filer

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.15 (180530) (Innehåller korrigeringar som levereras i 16.15.180528 och 16.15.180523) 

Korrigeringar:

 • Grupper: Åtgärd för att programmet kraschar när du försöker ta bort gruppmedlemmar och Outlook är offline

 • Kontakter: Åtgärd för att det inte går att spara kontaktinformation i vissa fall

 • Kontakter: Åtgärd för att vissa eller alla kontakter visas som grå cirklar istället för avatarer eller initialer

 • Kalender: Åtgärd för synkroniseringsproblem när en användares postlåda placerar i läget lokalt bevarande / bevarande av juridiska skäl.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga

Version: 16.14 (180520)

Korrigeringar:

 • E-post: Åtgärdat ett problem med att e-postmeddelanden får dubbletter när de flyttas till en annan mapp för IMAP-konton

 • Kalender: Åtgärd för att felaktigt användargränssnitt visas när du försöker dra möten från ett konto till ett annat i kalenderrutnätsvyn

 • Hjälpmedel: Förbättringar av tangentbordsfokus för händelsekort i kalendern

 • Hjälpmedel: Förbättringar av VoiceOver när du tar bort kontakter med hjälp av backstegstangenten i fönstret för nytt meddelande

 • E-post: Åtgärd för problem med att e-postmeddelanden inte levereras när du använder tvåfingersrullning på en styrplatta eller magic mouse

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • En nedtonad, icke-funktionell Teams-mötesknapp visas i fönstret för nytt möte när du skapar inbjudningar. Detta kommer att tas bort i den kommande IF-versionen. 

Version: 16.14 (180513)

Korrigeringar:

 • Övergripande: Att texten i preferenspanelen i Outlook klipps av till vänster när språket är inställt på tyska har åtgärdats

 • E-post: Signaturer i signaturpanelen kan nu döpas om med hjälp av Retur-tangenten

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.14 (180509)

Korrigeringar:

 • E-post: Korrigering för menyalternativ Ordna efter i filtermenyn i meddelandelistan

 • E-post: Korrigering för felaktigt Kontaktfoto i meddelanderubriken för Delegeringsscenarier

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.14 (180507)

Korrigeringar:

 • Support: Statusmeddelanden har åtgärdat för inkommande supportmeddelanden

 • Hjälpmedel: Förbättringar av VoiceOver för signaturer  

 • Kalender: Åtgärdat en krasch för väderwidgeten i kalenderrutnätet

 • Kalender: Åtgärdat problemet där punkter i mötesinbjudningar konverterades till ”?”

 • E-post: Åtgärda felaktig mottagartid i meddelanden som skickas och som tidigare fanns i mappen Utkast

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.14 (180502)

Korrigeringar:

 • E-post: åtgärdat att Yosemite och El Capitan hänger sig när man skriver ett meddelande (känt problem från senaste uppdateringen)

 • E-post: åtgärdat sporadiskt felaktigt sorteringsproblem i fältet Från.

 • Hjälpmedel: dialogrutan Återkommande möte i VoiceOver har förbättrats

 • Hjälpmedel: dialogrutan “Meeting Search Rooms” i VoiceOver har förbättrats

 • Hjälpmedel: dialogrutan Signaturer i VoiceOver har förbättrats

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.14 (180430)

Kända problem:

 • Ibland hänger sig Outlook i Yosemite och El Capitan när man skriver ett meddelande.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • E-post: Animerade GIF-filer rör sig nu i e-postfönstret

Korrigeringar:

 • E-post: Det går inte att ändra storlek på bilder, diagram, SmartArt i redigeringsfönstret (känt problem från senaste uppdateringen)

 • E-post: Åtgärd för sorteringsåtgärder som ibland inte visas när musen hovrar över meddelandelistan

 • Hjälpmedel: Förbättringar för VoiceOver och tangentbordsnavigering när du skapar grupper

 • Hjälpmedel: Datumval för Skicka senare kan nu nås via VoiceOver och tangentbordsnavigering.

Version: 16.13 (180422)

Kända problem:

 • E-post: Det går inte att ändra storlek på bilder, diagram, SmartArt i redigeringsfönstret

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Synkronisering: Vid användning av batteri och ett delat nätverk optimeras synkronisering för särskilda mappar eller favoritmappar för att spara resurser

 • Konton: Förbättrad autodiscover för Office 365-brevlådor för förbättrad tillförlitlighet när du konfigurerar kontot

Korrigeringar:

 • E-post: Avfärdade utkast sparas inte längre

 • Kalender: Den föreslagna tiden ändrar inte längre den ursprungliga tiden i meddelandehuvudet

 • Kalender: När du klickar på rubriken för en kalender avmarkeras inte övriga markerade kalendrar

 • Kalender: Veckonumret i månadsvyn matchar minikalendern

 • Bifogade filer: Bifogade filer med särskilda filformat sparas korrekt

 • Delegering: Korrigering för öppning av delade kalendrar med full behörighet, vilket påverkade användare med blandad delegering

 • Hjälpmedel: datum läses upp korrekt i Skicka senare med VoiceOver

 • Hjälpmedel: Etiketten Från läses upp korrekt i VoiceOver när du skriver ett meddelande

 • Plugin: Åtgärdar krasch för användare med äldre versioner av plugin-programmet Zoom

Version: 16.13 (180416)

Korrigeringar:

 • E-post: Lagring och tillägg visas

 • Kalender: VoiceOver fungerar för miniatyrkalenders veckonummer

 • Kalender: Synkroniseringsfel visades inte när ett möte avbröts i offline-läge

 • Grupper: Automatisk prenumeration för nya medlemmar fungerar för nya grupper

 • Aktiviteter: Påminnelsedatum återspeglar ändrings för förfallodatum

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.13 (180411)

Korrigeringar:

 • Kalender: formatet för avtalad tid som öppnas från ICS-filer bevaras när du sparar

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Office-tillägg: Lagring och tillägg saknas och en korrigering kommer i nästa uppdatering 

Version: 16.13 (180409)

Korrigeringar:

 • E-post: VoiceOver läser e-postmeddelanden utan korrekt visningsnamn

 • E-post: åtgärdat en krasch som kunde inträffa när du skrev e-postmeddelanden

 • Kalender: tidszon för starttid och sluttid visas på utskrifter

 • Kalender: åtgärdat ett problem med att redigera en förekomst för återkommande händelser som inträffar hela dagen

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.13 (180404)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Grupper: Lägga till eller ta bort gruppmedlemmar från gruppkortet introduceras

Lägga till eller ta bort gruppmedlemmar

Korrigeringar:

 • Grupper: uppdaterat namn visas i sidofältet

 • Delegering: meddelandehuvud visar nu deltagarinformation för möte som tas emot av ombud

 • E-post: kraschar när du öppnar IMAP-meddelanden åtgärdat

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.13 (180401)

Korrigeringar:

 • Kalender: Inställningar för ombud visar rätt informationsfält

 • Delade postlådor: Synkronisera delade postlådor automatiskt i nya alternativet i Konton > Avancerat

Alternativ för automatisk synkronisering av delade postlådor

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.13 (180329)

Korrigeringar:

 • Möten: ombud kan nu schemalägga möten med huvudkontots e-postadresser

 • Skriv: teckensnitten Century och Century Gothic är nu tillgängliga

 • Sök: vid sökning med datum visas nu resultaten för rätt datum

 • E-post: infogade bilder är inte längre gråmarkerade i listan med bilagor för delvis nedladdade meddelanden

 • Support: programmet slutar fungera när du klicka på Kontakta support utan att vara ansluten till nätverket

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.13 (180327)

Korrigeringar:

 • Sökning: Du behöver inte längre trycka på RETUR för att utföra sökning. Återgång till tidigare beteende

 • E-post: Appen fastnar inte längre när du försöker öppna vissa e-postmeddelanden med oformaterad text

 • E-post: Bifogade filer kan nu läggas till i svar och vidarebefordrade meddelanden konverteras från oformaterad text till HTML

 • Kalender: Ta bort från kalender visas i inbjudningar även om du tackat nej

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.12 (180320)

Korrigeringar:

 • Bättre stabilitet och tillförlitlighet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.12 (180318)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad signaturredigerare: nu finns ett större fönster för att skapa och redigera signaturer. Det finns en mängd olika utformningsalternativ, som möjligheten att infoga bilder, alternativtext, länkar och tabeller. Läs mer om den förbättrade redigeraren i vår artikel om Signaturer som finns på Outlook-bloggen

Korrigeringar:

 • Regler: serverregler som innehåller fel markeras nu när de visas i regellistan första gången

 • Snabbmenyn: det spelas inte längre upp ett fel-ljud när SKIFT-F10 och tangentbordet används vid val av alternativ

 • Filter: undermenyn i övre Visa-menyn visar inte längre dubbletter av filteralternativ

 • Inställningar: ”Inkludera delegerade inkorgar” är nu en del av inställningarna för Antal aktivitetsikoner i Aviseringar och ljud 

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.12 (180314)

Korrigeringar:

 • Redaktör: ”Matcha måltabellformat” är nu tillgängligt när du klistrar in tabeller från Excel till Outlook

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.12 (180312)

Korrigeringar:

 • Kalender: för IMAP- och POP-konton, möten som konverterats från avtalade tider skickas nu korrekt

 • Kalender: när du svarar med Skicka inget svar sparas nu svaret korrekt

 • Google-konton: med mappväljaren i avancerad sökning listas nu mappar i Google-konton

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Påminnelser: Outlook visar inte längre påminnelser om gamla förekomster av återkommande serier och inte heller påminnelser om slutförda serier. 

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.12 (180308)

Korrigeringar:

 • Ett känt problem från senaste uppdateringen är åtgärdat och brödtext i läsfönstret visas nu korrekt för lokala Exchange-postlådor.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.12 (180306)

Känt problem:

 • Meddelandetexter i läsfönstret ser tomma ut för lokala Exchange-postlådor. Vi arbetar med att distribuera en korrigering för det här problemet  

Korrigeringar:

 • Väder i kalendern: Temperaturvärden ändras inte längre från Celsius till Fahrenheit eller från Fahrenheit till Celsius. Det här åtgärdar ett känt problem från den senaste uppdateringen

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Version: 16.12 (180305)

Känt problem:

 • Väder i kalendern: Temperaturvärden ändras från Celsius till Fahrenheit eller från Fahrenheit till Celsius 

Korrigeringar:

 • All text i appen, inklusive rubriken för meddelandelistan och statusfältet, visas nu som det valda systemspråket

 • Google Kalender: Alla återkommande heldagshändelser som skapats i Google-kalendern på webben visas nu korrekt i Outlook-kalendern och visas inte felaktigt som att de varar i flera dagar

 • Nya kontaktkort: Telefonnummer som sparats i lokala kontakter visas nu tillsammans med nummer från katalogen

 • Nya kontaktkort: När du skapar ett meddelande eller ett möte kan du nu visa kortet med hjälp av blanksteg på tangentbordet efter att du har markerat kontakten med Skifttangenten.

 • Onlinearkiv: Objekt och antal olästa meddelanden visas nu korrekt i statusfältet för onlinearkivmappar

 • Delegering: Meddelanden och mötesinbjudningar som skickas med ombud för huvudnamn visar nu kontaktfotot på ombudet i stället för huvudnamnet 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Version: 16.12 (180227)

Korrigeringar:

 • Bättre stabilitet och tillförlitlighet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.12 (180226)

Korrigeringar:

 • Onlinearkiv: Meddelanden och bifogade filer synkroniserar nu korrekt när du klickar på eller expanderar onlinearkivmappar (synkronisering på begäran) i stället för att synkronisera alla objekt utan att först navigera till specifika mappar

 • Google Kalender: Mötesinbjudningar skickas nu korrekt i stället för att flyttas till Utkorgen med felet ”oväntat datum har uppstått”

 • Regler: Serverregler som innehåller ogiltiga kontakter eller utgångna distributionslistor markeras nu i listan Regler så att de enkelt kan åtgärdas och sparas till servern

 • Google IMAP: Befintliga Google-konto som lagts till som IMAP-konton uppgraderats nu till OAuth-autentisering från grundläggande autentisering. Läs mer om den här funktionen i vår artikel om Google-autentisering som publiceras på Outlook-bloggen

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180223)

Korrigeringar:

 • Kalender: Händelser visas inte längre med en timmes förskjuten tid vid visning i veckovyn när sommartiden börjar eller slutar

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180221)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Nya händelsekortet för kalender: Klicka eller tryck på blanksteg på en händelse för att visa information samt vidta snabbåtgärder, till exempel acceptera eller avvisa, redigera svaret och ansluta till ett onlinemöte. Läs mer om det nya händelsekortet i vår artikel om Kontakter som finns på Outlook-bloggen

Korrigeringar:

 • Inga korrigeringar i den här uppdateringen

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180220)

Korrigeringar:

 • Förbättrad användarupplevelse för Kontakter: När du skapar ett nytt e-postmeddelande eller en händelse och trycker på Delete-tangenten efter att du klickat på en mottagare för att visa det nya kontaktkortet, tas mottagaren bort utan att först behöva stänga kortet. Läs mer om det nya kontaktkortet i vår artikel om Kontakter som finns på Outlook-bloggen

 • Visa en andra tidszon: När du lägger till en andra tidszon i kalenderrutnätet visas nu en etikett för standardtidszonen. Läs mer om den nya funktionen för tidszoner i vår artikel om Kalender som finns på Outlook-bloggen

 • Ange start- och tidszon: När du drar och släpper, eller ändrar storlek på en händelse i kalenderrutnätet, visas sluttiden nu i rätt tidszon

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180214)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad användarupplevelse för Kontakter: Kontaktkortet har omarbetats för att framhäva den viktigaste informationen hos dina kontakter. Klicka på ett namn i dina meddelanden eller händelser för att komma åt e-postadresser, snabbmeddelandeadresser, telefonnummer och annan information, som till exempel organisationsscheman. Kräver aktivering via Office 365-prenumeration. Läs mer i vår artikel om Kontakter som finns på Outlook-bloggen 

 • Visa en andra tidszon: Lägg till en andra tidszon i kalenderrutnätet och visa din lokala tid tillsammans med en andra tidszon. Om du vill visa en andra tidszon går du till Outlook-inställningar > Kalender eller snabbmenyn i kalenderrutnätet. Kräver aktivering via Office 365-prenumeration. Läs mer i vår artikel om Kalender som finns på Outlook-bloggen  

 • Ange start- och sluttidszon: Schemalägg händelser med start- och sluttider i olika tidszoner, till exempel flygtider som sträcker sig över tidszoner. Ändra enkelt ”Tidszon” i menyfliksområdet eller menyraden för möten om du vill visa listrutor för tidszoner

 • Anpassa svepgester: Välj åtgärder för meddelanden i meddelandelistan genom att svepa åt vänster och höger på pekplattan. Tillgängliga åtgärder som Ta bort, Arkivera, Markera som läst, Flagga och Ingen, vilket inaktiverar gesten. Kräver aktivering via Office 365-prenumeration. Läs mer i vår artikel om svepgester som finns på Outlook-bloggen 

Korrigeringar:

 • Skriv: Inställningen ”Skriv över befintlig text” för Autokorrigering förblir nu inaktiverad efter omstart.

 • Kalender: Inbjudningar kan nu vara avböjts om inget svar efterfrågas av organisatören

 • Sök: Resultat rensas inte längre när du klickar på sökalternativ och sedan trycker på Retur 

 • Onlinearkiv: Mottagarna visas nu korrekt i meddelanderubriken i onlinearkiv

 • Tangentbordsnavigering: Använd kortkommandot Skift + F10 för att visa snabbmenyn i hela appen

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180206)

Korrigeringar:

 • Grupper: Förbättrade etiketter för gäster när du skapar grupper

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180205)

Korrigeringar:

 • E-post: Bilagor försvinner inte längre när vidarebefordrade meddelanden tas emot från Apple Mail-användare

 • E-post: Förbättrad prestanda för IMAP-inställning för att permanent ta bort meddelanden i Papperskorgen vid avslut

 • E-post: Fönstret expanderar inte längre utanför skärmen när du utökar listan över mottagare i meddelanderubriken och alla inte får plats

 • Kalender: Nya menyalternativ för åtgärder för nästa och föregående dag/vecka/månad i menyraden är kopplade till befintliga kortkommandon (Kommando-högerpil respektive kommando-vänster) 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180130)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Google IMAP-konton använder nu OAuth för autentisering via webbläsarbaserad inloggning. Läs vårt blogginlägg för mer information. Några av fördelarna är:

  • Du behöver inte längre ange ”Tillåt mindre säkra appar” för kontot

  • Applösenordet krävs inte längre när tvåstegsverifiering är aktiverat

Korrigeringar:

 • E-post: Aktivitetsikoner för olästa meddelanden i Outlook-ikonen i Dock visar inte längre olästa meddelanden från delegerade postlådor

 • E-post: Huvudfönstret utökas inte längre utanför skärmen när du tar emot vissa mötessvar

 • E-post: Du kan nu bläddra upp och ned när du visar vissa meddelanden där vyn tidigare hade fastnat

 • Regler: Förbättrad felhantering när du tar bort och redigerar serverregler

 • Regler: Förbättrad funktion för flytt av meddelanden när du skapar serverregler via menyobjektet ”Flytta meddelanden...”

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.10 (180124)

Korrigeringar:

 • Regler: förbättrad felhantering när du redigerar serverregler i Outlook för Windows följt av Mac

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.10 (180120)

Korrigeringar:

 • Google-konto: Filer som bifogas från Drive File Stream visas nu korrekt för mottagarna

 • Ombud: Meddelanden som skickats som ombud visas nu som ”[huvudkonto] åt [ombud]”

 • Mötesinbjudningar: Förhandsvisning av kalenderrutnätet i inbjudningar visas inte längre som utdragna

 • Mötesinbjudningar: fönstret stängs när du svarar med åtgärderna Acceptera/Preliminärt/Avböj

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.10 (180114)

Korrigeringar:

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Vi nu stöder enkel inloggning för Office-tillägg, version 1.6

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version:16.10 (180109)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat knappen ”Visa svar” som inte visades för en del kontotyper

 • Åtgärdat översättningsfel i kalendern för finska språket

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Sökresultat är nu markerade i meddelandelistan och förhandsgranskningsfönstret. Den här funktionen rullas nu ut för Insider – snabbt. Läs blogginlägget för mer information

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.10 (180102)

Korrigeringar:

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Möjlighet att skapa Office 365-grupper finns nu i Insider – snabbt. Mer information finns i det här blogginlägget

Kända problem:

 • Zoominställningar för nya e-postmeddelanden underhålls inte efter uppgradering på icke-engelska versioner

 • Blank skärm eller felmeddelande när du lägger till vissa Office 365-konton

 • Problem med att text i meddelanden med oformaterad text komprimeras till en rad efter kopiering och inklistring

Version: 16.9 (171226)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett problem med att etiketter visades på engelska i menyfliksområdet i versioner av Outlook som använder andra språk.

 • Åtgärdat problemet att det inte gick att ”Markera alla som lästa” genom att högerklicka på en favoritmarkerad mapp från inkorgen.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad navigering mellan mappfönstret, objektlistan och förhandsgranskningsfönstret i E-post.

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.9 (171219)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att påminnelser inte kunde stängas för kalenderhändelser i Google-konton

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Etiketter visas på engelska i menyfliksområdet i versioner av Outlook som använder andra språk. Vi arbetar för att åtgärda problemet med lokaliseringen och det här problemet kommer att vara löst i nästa version.

Version: 16.9 (171217)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat datumöversättning i kalendermodulen för finska

 • Åtgärdat ett problem som orsakade att bifogade filer försvann när avsändaradressen ändrades 

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad navigering med tangentbord navigering i fönstret Sök efter personer och i meddelandefönstret

 • Bättre felmeddelanden när Outlook stöter på offlinefel när du skickar e-postmeddelanden med rättighetshantering (RMS och IRM)

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.9 (171212)

Korrigeringar:

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Stöd för tabeller i e-postmeddelanden är nu tillgängligt för Insider – snabbt. Mer information finns i blogginlägget 

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.9 (171210)

Korrigeringar:

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Gallatin O365-konton dirigeras automatiskt till Gallatins autentiseringssida för e för postkontot och anslutning till postlådor.

 • Tilläggsfönstret visas alltid på sidan även om du byter e-postvy

 • Inga påminnelser utlöses om en händelse ställs in

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.9 (171206)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett problem med att programmet låser sig vid inläsning av stora e-postmeddelanden med HTML-formatering.

 • Åtgärdat ett problem med att välja rätt Kerberos-konto för Kerberos-autentisering

 • Åtgärdat ett problem med att ange token i en lista med kommaavgränsade e-postadresser i fältet Till:.

 • Åtgärdat ett fel där infogade bilder visas som tomma i e-postsvar

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Nytt och förbättrat flöde vid konfigurering av vissa välkända domäners IMAP-konton.

 • Förbättrad tangentbordsnavigering av händelser i kalenderrutnätet när flera kalendrar är markerade.

 • Förbättrad process för uppringning och skapande av åtkomstkod för snabbare uppringning med Skype för företag.

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.9 (171129)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat en krasch när du stänger kalenderfönstret efter genomförd sökning i kalendern.

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Om du upplever kraschar kan du spara informationen genom att kopiera och spara loggarna från ”Mer Information” i fönstret Microsoft Felrapportering och rapportera problem via Kontakta supporten (Outlook-menyn > Hjälp > Kontakta supporten). Om du har problem med att starta Outlook kan du rapportera det via Insider-forumet.

Version: 16.8 (171126)

Korrigeringar:

 • Nu fungerar Markera som slutförd från menyfliksområdet, Meddelande-menyn och snabbmenyn (åtgärdar känt problem från den senaste uppdateringen)

 • Meddelanden kan nu skickas när en av mottagarna är en kontakt som har kopierats från en kontaktlista

 • Knappen Visa i Kalender i resebokning och sammanfattning av paketleveranser fokuserar nu på rätt händelse i kalendern

 • Vid användning av VoiceOver-kommandot VO-Skift-M visas nu snabbmenyn för den valda händelsen i kalenderrutnätet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.8 (171114)

Kända problem:

 • Funktionen Markera som slutför fungerar inte från menyfliksområdet eller snabbmenyn. Du kan fortfarande markera e-postobjekt som slutförda från kontrollerna för meddelandelistan

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrade hjälpmedelsfunktioner:

  • VoiceOver i sökfält läser nu upp antalet träffar i sökresultatet. I Avancerad sökning läses sökvillkoren upp

  • VoiceOver i statusfältet (längst ned) läser nu upp synkroniseringsfel och supportmeddelanden

Korrigeringar:

 • Förbättrad appstabilitet

Version: 16.8 (171111)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Banderoller för Nollad inkorg. Få ett inspirerande meddelande när du uppnår noll objekt i en inkorg

Korrigeringar:

 • Inkorgen och andra mappar synkroniseras nu korrekt (ett känt problem från senaste uppdateringen har åtgärdats)

 • När du söker i kalendern uppdateras listvyn nu korrekt med resultat

 • Förhandsgranskning av meddelande visas inte längre som avkortad i distributionslistan

 • När du skapar en ny händelse i kalendervyn markeras den nya händelsen i rutnätet efter att du skickat/sparat

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.8 (171107)

Känt problem:

 • Inkorgen eller andra mappar synkroniseras inte korrekt i vissa fall. En korrigeringen väntas komma i nästa uppdatering. Som en tillfällig lösning kan Töm cacheminnet för mappen användas för att visa nya e-postmeddelanden

Korrigeringar:

 • Text som skrivs direkt efter fönstret öppnar visas nu korrekt när du skriver nya e-postmeddelanden, eller svarar eller vidarebefordrar meddelanden.

 • E-post från IMAP-konton visas nu i mappen Skickat i Alla konton

 • Mappar i Alla konton visar nu e-post från delade postlådor

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Version: 16.8 (171101)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Upprepa från 1 November 2017, version: OneNote-integrering: Skicka e-post och möten till OneNote. Se vårt blogginlägg för mer information (Office 365-prenumeration krävs)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat problemet med att tecken med accenter i e-postmeddelanden eller brödtexten för aktiviteter kunde göra att Outlook inte svarar 

 • Flytande fönster, till exempel Komplettera automatiskt och väder i kalendern, har nu mörkare kantlinjer när du använder inställningen ”Öka kontrasten” i macOS Systeminställningar > Hjälpmedel > Bildskärm

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.7 (171029)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • OneNote-integrering: OneNote-integrering: Skicka e-post och mötesinbjudningar i OneNote, så att du kan arkivera och komma åt Outlook-innehåll när du behöver det. Mer information finns i vårt blogginlägg (Office 365-prenumeration krävs)

Korrigeringar:

 • Textstorleken på brödtexten i e-post i läsfönstret visas inte längre som mindre eller större när du startat Outlook

 • När ett onlinemöte skapas för en händelse, innehåller länkarna ”Anslut med telefon” nu åtkomstkoder så att de inte behöver anges manuellt vid anslutning till via telefon

 • Veckonummer som visas i måndasvyn i kalenderrutnätet och i minikalendern i marginallisten matchar, även om alternativet ”Första dagen i veckan” i Outlook > Kalender inte matchar inställningen ”Första dagen i veckan” i Systeminställningar > Språk och Region

 • I Frånvaromeddelanden (inställningar för autosvar) anger fokus för VoiceOver inte längre svarsinställningar för ett konto när ”Skicka autosvar för konto...” inte är markerat

 • När du skapar eller visar en händelse växlas inte vyn tillbaka till avtalad tid (sidhuvud och brödtext) när du öppna Hitta rum i Schemaläggningsassistenten.

 • Grupper nu visas nu mellan mapparna Skickat och Skräppost i sidofältet i E-post (Office 365-konton med grupper)

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.7 (171020)

Korrigeringar:

 • Outlook kraschar inte längre när du svarar eller vidarebefordra e-post som innehåller inbäddade bilder som saknas (visas som ”?”i e-postmeddelanden)

 • När du skapar ett nytt e-postmeddelande eller en ny händelse är nu fokus i fältet Till: i stället för i meddelandetexten

 • Google-konton: E-post med bifogade filer är nu korrekt märkta med ikoner för bifogade filer i e-postlistan

 • Google-konton: När du stänger påminnelser för händelser som är en del av en serie förblir påminnelsen stängd

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.7 (171017)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Ändra storlek på text i E-post: Öka eller minska textstorlek i sidofältet, e-postlistan och läsfönstret i E-post med skjutreglaget i inställningarna för teckensnitt

 • Förbättrat stöd för VoiceOver i kalendern: Navigera mellan dagar i kalenderrutnätet och interagera med specifika dagar för att navigera mellan händelser i dessa dagar. Interagera med minikalenderkontrollen i sidofältet för att välja specifika veckor eller dagar i rutnätet

Korrigeringar:

 • Bilder i signaturer visas nu i skickad e-post (åtgärdar känt problem från senaste uppdateringen)

 • När du lägger till information om onlinemöte i en händelse medföljer nu länken ”Prova Skype Web App”

 • Krypterad e-post i onlinearkivmappar visas nu korrekt

 • Standardteckenfärg för svar och vidarebefordringar kan nu ändras i teckeninställningarna

 • Menyobjekt för schemaläggning har lagts till på Möte-menyn för att ta fram Schemaläggningsassistenten 

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Uppdaterades 13 oktober 2017, med markera flaggad post under ”Nya eller förbättrade funktioner”

Version: 16.7 (171008)

Känt problem:

 • Bilder i signaturer visas inte i skickade e-postmeddelanden. En korrigering förväntas vid nästa uppdatering. En möjlig lösning är att skapa signaturen i Word och kopiera och klistra in signaturen när du skriver ett e-postmeddelande

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Markera flaggad post: Nu är det tillbaka! E-post som är flaggade för uppföljning markeras som ljusgula i e-postlistan

 • Google-konton: Avtalade tider kan nu flyttas eller kopieras från Google-kalendrar till Outlook.com-, Office 365- och Exchange-kalendrar

Korrigeringar:

 • Frågor om Office 365-inloggning eller åtkomst till nyckelringen visas inte längre vid första start (åtgärdar känt problem från senaste uppdateringen)

 • Outlook kraschar inte längre när du försöker skicka e-post (åtgärdar känt problem från senaste uppdateringen)

 • Kontonamn läggs till i fönsterrubriken för e-post och händelser när du skriver för att indikera vilket från-konto som används

 • När du tar bort ett möte som redan har avbrutits eller som redan har passerat uppmanas du inte längre att meddela organisatören

 • Knappar i fönstret Påminnelse är nu i tabbordning och kan vara väljas med blankstegstangenten

 • Outlook försöker inte längre ansluta till Google-konto när du arbetar offline eller inte ansluten till nätverket

 • När du arbetar offline försöker Outlook inte längre hämta kontaktfoton för Office 365- och Exchange-konton

 • När du skickar e-post med kortkommandot kommando-retur meddelar VoiceOver nu att meddelandet skickades

 • När du trycker på knappen ”Visa alla meddelanden i den här konversationen” i meddelandehuvudet placeras fokus för VoiceOver nu i konversationsindexet

 • Antalet sökresulterar i fönstret Sök efter personer (adressbok) visas nu korrekt

 • Nytt menyobjekt för Hitta rum på Möte-menyn

 • Blankstegstangenten kan nu användas för att välja tillgängliga rum i Hitta rum

 • Snabbmenyn för mappar på marginallisten i andra vyer än E-post visas nu

Uppdaterades senast 4 oktober

Version: 16.6 (171001)

Kända problem:

 • En del användare får problem med meddelanderutan för inloggning eller nyckelhanteraren för Office 365 

 • Bilder i signaturer visas inte korrekt i skickade e-postmeddelanden. Vi arbetar på att ta fram en korrigering. En möjlig lösning är att skapa signaturen i Word och kopiera och klistra in signaturen när du ska skriva ett e-postmeddelande.

 • Outlook kraschar när du försöker skicka e-post. Om du upplever flera kraschar när du ska skicka e-post kan du felsöka hos oss via Hjälp > Kontakta supporten.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Stöd för emojier när du skriver: Se nya emojier från Emoji och symboler i Redigera-menyn

Korrigeringar:

 • Smarta mappar visas inte längre i marginallisten i kalendervyn om det inte finns några smarta mappar

 • Nya menyobjekt för Förhandsgranskning av meddelanden i Visa-menyn

Version: 15.40 (170926)

Korrigeringar:

 • High Sierra: korrigerat en krasch vid Avsluta när påminnelser fanns

 • Meddelanderubrik: Knappen Dölj information visas inte längre under listan med bifogade filer

 • Meddelanderubrik: Snyggare layout för bifogade filer och tillhörande åtgärdsknappar

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 15.39 (170919)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad prestanda i meddelandelistan genom att ett fönster med senaste meddelanden visas i den markerade mappen

 • Gruppkortet visas nu när du hovrar över en grupp i raderna Till eller Kopia i meddelandehuvudet. 

 • Utökat stöd för att ta bort och arkivera e-postmeddelanden med gester på styrplattor

Korrigeringar:

 • Snyggare layout på knapparna för mötessvar i rubriken för mötesinbjudan.

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Uppdaterad: 15 september 2017

Version: 15.39 (170913)

Känt problem:

 • En del icke-engelska versioner av Outlook kraschar när du klickar på/markerar ett meddelande. Det här problemet är löst i den senaste versionen av Insider – snabbt, version 15.39 (170915).

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Flytta/kopiera meddelande: Förbättrat stöd för VoiceOver för sökning och navigering i mappar i bladet Välj mapp

Korrigeringar:

 • Arbeta offline: Meddelanden ligger nu kvar i Utkorgen i stället för att skickas när du arbetar offline och Outlook startas om.

Version: 15.39 (170905)

Nya eller förbättrade funktioner:

Korrigeringar:

 • Schemaläggningsassistenten: Ledig/upptagen-information visas nu korrekt när delade kalendrar är öppna

 • Huvudfönstret: När ett meddelande med ett större antal bifogade filer visas expanderas inte längre den översta delen av fönstret förbi skärmens översta del

 • Kalenderhändelse: Förbättrad tabbordning i händelsefönstret för att navigera mellan startdatum, starttid, slutdatum och sluttid

 • E-postsidopanelen: Uppdaterad ordning för särskilda mappar (t.ex. Utkast, Skickat och Papperskorgen) för att passa bättre med Outlook för iOS

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 15.39 (170829)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • F6-tangenten kan användas för att snabbt navigera mellan huvudområden, till exempel menyfliksområdet och sidofältet utan att behöva bläddra igenom varje kontroll

 • Förbättrad VoiceOver-interaktion med Schemaläggningsassistenten

Korrigeringar:

 • Funktionen för att dra och släpp kontakter mellan fälten Till, Kopia och Hemlig kopia har återställts (känt problem från senaste uppdateringen)

 • Åtgärdat problemet där Outlook kontinuerligt försökte uppdatera vissa mappar, vilket resulterade i hög CPU-användning

 • Ikonen Urklipp med tillgängliga inklistringsalternativ visas nu korrekt när du klistrar in innehåll från Word

 • Korrigerat problemet där Outlook kraschar när du använder vissa tillägg, till exempel Boomerang

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 15.38 (170822)

Nya eller förbättrade funktioner:

Korrigeringar:

 • När du skriver ett meddelande visas inte längre dubbla Bifoga fil-knappar i menyfliksområdet

 • När du använder blankstegstangenten för att trycka ner visningsknappar i marginallisten behåller den nedtryckta knappen fokus

Kända problem:

 • macOS High Sierra: Om du har plugin-programmet Cisco WebEx installerat kan Outlook krascha

 • När du skriver ett meddelande måste du markera, klicka och hålla ner för att kunna dra och släppa kontakter mellan fälten Till, Kopia och Hemlig kopia

Version: 15.38 (170815)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad appstabilitet

 • Möjligt att ansluta till/lämna grupper från gruppkontaktkort

 • Förbättrad navigering med tangentbord och VoiceOver i kalendermodul

 • Nu visas rum i alfabetisk ordning i listan Hitta rum

 • ICS-fil i UTF-8 BOM (Byte Order Mark) stöds

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett känt problem i 15.38 (170809) där listan över senast använda e-postadresser är tom när du skriver e-post

 • Åtgärdat ett problem med postlådesynkronisering när du lägger till en delad postlåda som har en senare Exchange-version än den primära postlådan

 • Åtgärdade problem med Exchange-kontoautentisering på grund av tidszon, särskilt lokala Exchange-postlådor. Nu kan Exchange-konton läggas till med giltiga autentiseringsuppgifter

 • Åtgärdade ett problem där avvisade påminnelser kommer tillbaka (på andra Outlook-slutpunkter)

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Version: 15.38 (170809)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad programstabilitet vid kraschar och låsningar

 • Ett alternativ har lagts till att cachelagra lösenord i nyckelringen när du skapar ett Kerberos-ID

 • Förbättrad cachelogik för ”Senast använda” för att omfatta nyligen skickad e-postadress

 • Förbättrat sidhuvud vid skapande av e-postmeddelande så att det är tydligare från vilket konto e-postmeddelandet ska skickas

 • Förbättrad navigering med tangentbord och VoiceOver i Rumssökare

Korrigeringar:

 • Åtgärdar fel där alternativen ”Ladda ned alla” och ”Förhandsgranska alla” visas även sedan alla bilagor tagits bort i e-post

 • Åtgärdar ett fel där tillgänglighetsinformation saknas när antalet deltagare i ett möte är fler än 100 – i stället för att inte visas någon ledig/upptagen-information visas i Outlook nu de 100 första inbjudna deltagarnas tillgänglighet 

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Version: 15.38 (170801)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad programstabilitet vid kraschar och låsningar.

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering för inställning av listrutan för påminnelser för mötesobjekt.

 • Förbättrad tangentbord och VoiceOver navigering för tillkännagivande av anslutning till/lämnande av grupper på Grupp-kort.

 • Bättre stöd för supportmeddelanden så att Outlook bara visar meddelande när det körs i förgrunden.

Korrigeringar:

 • Åtgärdat fel vid skapandet av Outlook e-postmeddelande från mailto-länk i webbläsare.

 • Åtgärdat fel vid infogande av signatur under innehåll som genereras från mailto-länk

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Version: 15.37 (170725)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering för kontrollera namn-användargränssnittet vid skapande av e-postmeddelanden

 • Förbättrad programstabilitet vid kraschar och låsningar

Korrigeringar:

 • När du importerar en uppdaterad kalenderhändelse ersätter Outlook den ursprungliga kalenderhändelsen istället för att skapa en dubblett

 • Åtgärdat fel där klickning på ”Mer” på mottagarlistan inte expanderar hela listan

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Uppdatering: En ny Insider – snabbt-version, 15.37 (170720), är tillgänglig från och med 20 juli. Problem på saknad signatur och onlinemöteslänkar har åtgärdats.

Version: 15.37 (170718)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Smarta mapplistan på nya sidofältet visas nu hela tiden

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering för mötesinbjudningarna och e-postrubriker

 • Förbättrad grafik för att dra-och-släppa e-post till mapp

 • Ange ett kommando för att använda domänbaserad automatisk upptäckt när du lägger till Exchange-postlåda (gäller specifika O365-innehavare, kontakta din IT-administratör för mer information)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat problem med påminnelse där skapade eller ändrade påminnelser (däribland viloläge) inte visas förrän Outlook startas om

 • Åtgärdat problem där bilagan till ett meddelande som flyttas från Inkorgen till en annan mapp saknas när meddelandet visas i den nya mappen

Kända problem:

 • Information om onlinemöten och länkar saknas när onlinemöte skapas. Vi arbetar med servergruppen för att åtgärda problemet – Uppdatering: det här åtgärdas i 15.37 (170720) som släpps 20 juli

 • När signatur infogas manuellt i meddelandevyn läggs signaturen faktiskt inte till. Det här åtgärdas i nästa Insider – snabbt-version – Uppdatering: det här åtgärdas i 15.37 (170720) som släpps 20 juli

Version: 15.37 (170712)

Nya och förbättrade funktioner

 • Prioriterad inkorg-meddelanden dyker inte upp igen efter att du tryckt på Avbryt

 • Delegerade och delade kalendrar och kontakter markeras i marginallisten och visas korrekt när de lagts till

 • Mappar kan nu flyttas under kontot och till På den här datorn-avsnitt genom att dra-och-släpp

 • Återställt möjligheten att dra-och-släppa e-postmapp från sidpanelen till en plats utanför Outlook för att skapa .mbox-filer

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering när du flyttar till och från ”Visa alla”-knappen i Outlook-inställningar

 • Förbättrad tabbordningen i fönstret Kontoinställningen

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett kraschproblem för datorer med vissa nätverksinställningar eller vid växling mellan nätverk

 • Filtrera objekt efter ”Den här veckan” när ”Första dagen i veckan” är inställt på måndag fungerar nu korrekt

Kända problem:

 • Nyligen skapade eller ändrade påminnelser (däribland viloläge) visas inte förrän Outlook startas om. Vi har identifierat en korrigering som bör ingå i nästa Insider – snabbt-uppdatering

Ytterligare information:

 • Använd Hjälp > Kontakta Support om du stöter på problem

 • Använd Hjälp > Föreslå en funktion om du vill föreslå en funktion

 • Om du vill gå med i snabbnivån klickar du på Hjälp > Sök efter uppdateringar > Delta i Office Insider-programmet och få tillgång tidigt till nya versioner > Office Insider – snabbt

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×