Outlook-alternativ (Avancerat)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill se alternativ för att arbeta med Outlook, klicka på Arkiv > Alternativ. Alternativ kategoriserats med e-post, kalender, grupper, personer och så vidare.

Outlook alternativsidan med e-post kategori markerad

Outlook-fönster

Anpassa Outlook-fönster    

  • Klicka på Navigering till valt antalet objekt som visas i navigeringsfältet längst ned i Outlook-fönstret. Du kan ändra visningsordningen objekt i navigeringsfönstret genom att markera ett alternativ under Visa i följande ordning och sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

  • Klicka på Läsfönstret om du vill ange när ett nytt e-objekt markeras som lästa. Mer information finns i Markera ett meddelande som läst eller oläst.

Överst på sidan

Outlook ska starta och avsluta

Starta Outlook i den här mappen     Klicka på Bläddra om du vill välja den mapp du vill öppna när du startar Outlook.

Tömmer mappen Borttaget mappar när du avslutar Outlook     Markera det här alternativet om du vill tömma Borttaget mappar automatiskt när du avslutar Outlook.

Varning!: När du har tömt mappen Borttaget bort alla objekt i den mappen permanent.

Överst på sidan

AutoArchive

Minska storleken på postlådan genom att ta bort eller Flytta gamla objekt till en arkivdatafil     Klicka på Inställningar för Arkivera automatiskt om du vill anpassa inställningarna för Arkivera automatiskt. Mer information finns i automatisk arkivering av gamla objekt.

Överst på sidan

Påminnelser

Visa påminnelser     Markera eller avmarkera det här alternativet om du vill aktivera eller inaktivera påminnelser för möte eller en avtalad tid i Outlook.

Spela upp ljud     Markera eller avmarkera det här alternativet om du vill aktivera eller inaktivera påminnelseljud. Klicka på Bläddra om du vill ersätta Standardpåminnelse ljud (reminder.wav) med en egen ljudfil på datorn.

Överst på sidan

Exportera

Exportera Outlook-information till en fil för användning i andra program     Klicka på Exportera om du vill öppna importera och exportera guiden överföra meddelanden, kalender, uppgifter och kontakter till Outlook på en annan dator eller göra en säkerhetskopia av Outlook-datafil (.pst). Mer information om hur du exporterar Outlook-objekt finns i Exportera eller säkerhetskopiera meddelanden, kalender, uppgifter och kontakter.

Överst på sidan

RSS-feeds

Valfri RSS-Feed som uppdateras visas som nya     Markera det här alternativet om du vill markera objekt från RSS-Feeds som nya när den har uppdaterats.

Synkronisera RSS-Feeds till den gemensamma feedlistan (CFL) i Windows     Markera det här alternativet om du vill visa och behåll samma RSS-Feeds prenumerationer lista i Internet Explorer och Outlook. Mer information finns i Visa samma RSS-Feeds i Internet Explorer och Outlook.

Överst på sidan

Skicka och ta emot

Konfigurera skicka och ta emot inställningar för inkommande och utgående objekt     Klicka på Skicka/ta emot för att skapa, redigera eller ta bort grupper för Skicka/ta emot. Mer information finns i Varför använda grupper för skicka och ta emot?

Skicka omedelbart när du är ansluten     Markera det här alternativet om du vill se till att meddelanden skickas kombinerade medan du arbetar offline när du är online igen.

Överst på sidan

Utvecklare

Konfigurera avancerade alternativ för anpassade formulär     Klicka på Anpassade formulär om du vill ange avancerade alternativ för anpassade formulär. Mer information finns i Anpassa Outlook-formulär.

Visa Användargränssnittsfel i tillägget     Som standard om ett tilläggsprogram som försöker ändra Outlook-användargränssnittet och misslyckas, visas Outlook inte ett felmeddelande. Du kan välja det här alternativet om du vill visa meddelanden efter tillägget fel som är relaterade till användargränssnittet i Outlook.

Överst på sidan

Visa

Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik     Markera det här alternativet om du vill sluta använda datorns grafikkort för rendering tredimensionella former, skuggeffekter och texteffekter.

Överst på sidan

Annan

Ställa in Snabbklickskategori     Klicka på Snabbklick om du vill ange en standardkategori ska tilldelas när du klickar på kolumnen kategorier.

Fråga efter bekräftelse innan objekt tas bort     Markera det här alternativet om du vill att bekräfta innan du permanent tar bort ett objekt i Outlook.

Tillåt analys av skickade e-postmeddelanden ska kunna identifiera personer som du ofta e-post och ämnen diskutera, och skicka informationen till standard SharePoint Server     Markera eller avmarkera det här alternativet om du vill bestämma om dina aktiviteter i Outlook analyseras för nyckelord och kollegor förslag (en funktion som hjälper dig snabbare Anslut med personer och information i din organisation).

Aktivera loggning av felsökning (kräver omstart av Outlook)    Markera det här alternativet om du vill aktivera loggning för vissa funktioner i Outlook om du vill skapa loggar som kan vara användbar för supportpersonal som felsöker problem. Mer information finns i Vad är alternativet Aktivera loggning (felsökning)?

Migrera gruppscheman från en tidigare version av Microsoft Outlook    Klicka på Välj mapp om du vill välja en mapp när Migrera gruppscheman från en annan version av Outlook.

Använda animeringar när konversationer och grupper expanderas    Som standard visar Outlook en kort animering under expandera snabbmeddelandekonversationer eller grupper. Avmarkera det här alternativet om du vill stänga av den här animeringseffekt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×