Outlook 2016 för Mac – viktig information om Insider – snabbt-versioner

Insider-versioner för Office 2016 för Mac uppdateras regelbundet för att erbjuda nya eller förbättrade funktions- och säkerhetsuppdateringar och programkorrigeringar.  Om du vill se liknande information om andra Office för Mac-appar går du till viktig information om Insider – snabbt-versioner för Office 2016 för Mac.

Lär dig hur du installerar Office för Mac-uppdateringar och läs informationen nedan för mer information om varje Insider – snabbt-version.

Version från 21 februari 2018

Version: 16.11 (180220)

Korrigeringar:

 • Förbättrad användarupplevelse för Kontakter: När du skapar ett nytt e-postmeddelande eller en händelse och trycker på Delete-tangenten efter att du klickat på en mottagare för att visa det nya kontaktkortet, tas mottagaren bort utan att först behöva stänga kortet. Läs mer om det nya kontaktkortet i vår artikel om Kontakter som finns på Outlook-bloggen

 • Visa en andra tidszon: När du lägger till en andra tidszon i kalenderrutnätet visas nu en etikett för standardtidszonen. Läs mer om den nya funktionen för tidszoner i vår artikel om Kalender som finns på Outlook-bloggen

 • Ange start- och tidszon: När du drar och släpper, eller ändrar storlek på en händelse i kalenderrutnätet, visas sluttiden nu i rätt tidszon

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180214)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad användarupplevelse för Kontakter: Kontaktkortet har omarbetats för att framhäva den viktigaste informationen hos dina kontakter. Klicka på ett namn i dina meddelanden eller händelser för att komma åt e-postadresser, snabbmeddelandeadresser, telefonnummer och annan information, som till exempel organisationsscheman. Kräver aktivering via Office 365-prenumeration. Läs mer i vår artikel om Kontakter som finns på Outlook-bloggen 

 • Visa en andra tidszon: Lägg till en andra tidszon i kalenderrutnätet och visa din lokala tid tillsammans med en andra tidszon. Om du vill visa en andra tidszon går du till Outlook-inställningar > Kalender eller snabbmenyn i kalenderrutnätet. Kräver aktivering via Office 365-prenumeration. Läs mer i vår artikel om Kalender som finns på Outlook-bloggen  

 • Ange start- och sluttidszon: Schemalägg händelser med start- och sluttider i olika tidszoner, till exempel flygtider som sträcker sig över tidszoner. Ändra enkelt ”Tidszon” i menyfliksområdet eller menyraden för möten om du vill visa listrutor för tidszoner

 • Anpassa svepgester: Välj åtgärder för meddelanden i meddelandelistan genom att svepa åt vänster och höger på pekplattan. Tillgängliga åtgärder som Ta bort, Arkivera, Markera som läst, Flagga och Ingen, vilket inaktiverar gesten. Kräver aktivering via Office 365-prenumeration. Läs mer i vår artikel om svepgester som finns på Outlook-bloggen 

Korrigeringar:

 • Skriv: Inställningen ”Skriv över befintlig text” för Autokorrigering förblir nu inaktiverad efter omstart.

 • Kalender: Inbjudningar kan nu vara avböjts om inget svar efterfrågas av organisatören

 • Sök: Resultat rensas inte längre när du klickar på sökalternativ och sedan trycker på Retur 

 • Onlinearkiv: Mottagarna visas nu korrekt i meddelanderubriken i onlinearkiv

 • Tangentbordsnavigering: Använd kortkommandot Skift + F10 för att visa snabbmenyn i hela appen

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180206)

Korrigeringar:

 • Grupper: Förbättrade etiketter för gäster när du skapar grupper

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180205)

Korrigeringar:

 • E-post: Bilagor försvinner inte längre när vidarebefordrade meddelanden tas emot från Apple Mail-användare

 • E-post: Förbättrad prestanda för IMAP-inställning för att permanent ta bort meddelanden i Papperskorgen vid avslut

 • E-post: Fönstret expanderar inte längre utanför skärmen när du utökar listan över mottagare i meddelanderubriken och alla inte får plats

 • Kalender: Nya menyalternativ för åtgärder för nästa och föregående dag/vecka/månad i menyraden är kopplade till befintliga kortkommandon (Kommando-högerpil respektive kommando-vänster) 

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.11 (180130)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Google IMAP-konton använder nu OAuth för autentisering via webbläsarbaserad inloggning. Läs vårt blogginlägg för mer information. Några av fördelarna är:

  • Du behöver inte längre ange ”Tillåt mindre säkra appar” för kontot

  • Applösenordet krävs inte längre när tvåstegsverifiering är aktiverat

Korrigeringar:

 • E-post: Aktivitetsikoner för olästa meddelanden i Outlook-ikonen i Dock visar inte längre olästa meddelanden från delegerade postlådor

 • E-post: Huvudfönstret utökas inte längre utanför skärmen när du tar emot vissa mötessvar

 • E-post: Du kan nu bläddra upp och ned när du visar vissa meddelanden där vyn tidigare hade fastnat

 • Regler: Förbättrad felhantering när du tar bort och redigerar serverregler

 • Regler: Förbättrad funktion för flytt av meddelanden när du skapar serverregler via menyobjektet ”Flytta meddelanden...”

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.10 (180124)

Korrigeringar:

 • Regler: förbättrad felhantering när du redigerar serverregler i Outlook för Windows följt av Mac

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.10 (180120)

Korrigeringar:

 • Google-konto: Filer som bifogas från Drive File Stream visas nu korrekt för mottagarna

 • Ombud: Meddelanden som skickats som ombud visas nu som ”[huvudkonto] åt [ombud]”

 • Mötesinbjudningar: Förhandsvisning av kalenderrutnätet i inbjudningar visas inte längre som utdragna

 • Mötesinbjudningar: fönstret stängs när du svarar med åtgärderna Acceptera/Preliminärt/Avböj

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.10 (180114)

Korrigeringar:

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Vi nu stöder enkel inloggning för Office-tillägg, version 1.6

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version:16.10 (180109)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat knappen ”Visa svar” som inte visades för en del kontotyper

 • Åtgärdat översättningsfel i kalendern för finska språket

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Sökresultat är nu markerade i meddelandelistan och förhandsgranskningsfönstret. Den här funktionen rullas nu ut för Insider – snabbt. Läs blogginlägget för mer information

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.10 (180102)

Korrigeringar:

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Möjlighet att skapa Office 365-grupper finns nu i Insider – snabbt. Mer information finns i det här blogginlägget

Kända problem:

 • Zoominställningar för nya e-postmeddelanden underhålls inte efter uppgradering på icke-engelska versioner

 • Blank skärm eller felmeddelande när du lägger till vissa Office 365-konton

 • Problem med att text i meddelanden med oformaterad text komprimeras till en rad efter kopiering och inklistring

Version: 16.9 (171226)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett problem med att etiketter visades på engelska i menyfliksområdet i versioner av Outlook som använder andra språk.

 • Åtgärdat problemet att det inte gick att ”Markera alla som lästa” genom att högerklicka på en favoritmarkerad mapp från inkorgen.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad navigering mellan mappfönstret, objektlistan och förhandsgranskningsfönstret i E-post.

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.9 (171219)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att påminnelser inte kunde stängas för kalenderhändelser i Google-konton

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Etiketter visas på engelska i menyfliksområdet i versioner av Outlook som använder andra språk. Vi arbetar för att åtgärda problemet med lokaliseringen och det här problemet kommer att vara löst i nästa version.

Version: 16.9 (171217)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat datumöversättning i kalendermodulen för finska

 • Åtgärdat ett problem som orsakade att bifogade filer försvann när avsändaradressen ändrades 

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad navigering med tangentbord navigering i fönstret Sök efter personer och i meddelandefönstret

 • Bättre felmeddelanden när Outlook stöter på offlinefel när du skickar e-postmeddelanden med rättighetshantering (RMS och IRM)

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.9 (171212)

Korrigeringar:

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Stöd för tabeller i e-postmeddelanden är nu tillgängligt för Insider – snabbt. Mer information finns i blogginlägget 

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.9 (171210)

Korrigeringar:

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Gallatin O365-konton dirigeras automatiskt  till Gallatins autentiseringssida för e för postkontot och anslutning till postlådor.

 • Tilläggsfönstret visas alltid på sidan även om du byter e-postvy

 • Inga påminnelser utlöses om en händelse ställs in

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.9 (171206)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett problem med att programmet låser sig vid inläsning av stora e-postmeddelanden med HTML-formatering.

 • Åtgärdat ett problem med att välja rätt Kerberos-konto för Kerberos-autentisering

 • Åtgärdat ett problem med att ange token i en lista med kommaavgränsade e-postadresser i fältet Till:.

 • Åtgärdat ett fel där infogade bilder visas som tomma i e-postsvar

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Nytt och förbättrat flöde vid konfigurering av vissa välkända domäners IMAP-konton.

 • Förbättrad tangentbordsnavigering av händelser i kalenderrutnätet när flera kalendrar är markerade.

 • Förbättrad process för uppringning och skapande av åtkomstkod för snabbare uppringning med Skype för företag.

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.9 (171129)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat en krasch när du stänger kalenderfönstret efter genomförd sökning i kalendern.

 • Förbättrad appstabilitet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Om du upplever kraschar kan du spara informationen genom att kopiera och spara loggarna från ”Mer Information” i fönstret Microsoft Felrapportering och rapportera problem via Kontakta supporten (Outlook-menyn > Hjälp > Kontakta supporten). Om du har problem med att starta Outlook kan du rapportera det via Insider-forumet.

Version: 16.8 (171126)

Korrigeringar:

 • Nu fungerar Markera som slutförd från menyfliksområdet, Meddelande-menyn och snabbmenyn (åtgärdar känt problem från den senaste uppdateringen)

 • Meddelanden kan nu skickas när en av mottagarna är en kontakt som har kopierats från en kontaktlista

 • Knappen Visa i Kalender i resebokning och sammanfattning av paketleveranser fokuserar nu på rätt händelse i kalendern

 • Vid användning av VoiceOver-kommandot VO-Skift-M visas nu snabbmenyn för den valda händelsen i kalenderrutnätet

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.8 (171114)

Kända problem:

 • Funktionen Markera som slutför fungerar inte från menyfliksområdet eller snabbmenyn. Du kan fortfarande markera e-postobjekt som slutförda från kontrollerna för meddelandelistan

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrade hjälpmedelsfunktioner:

  • VoiceOver i sökfält läser nu upp antalet träffar i sökresultatet. I Avancerad sökning läses sökvillkoren upp

  • VoiceOver i statusfältet (längst ned) läser nu upp synkroniseringsfel och supportmeddelanden

Korrigeringar:

 • Förbättrad appstabilitet

Version: 16.8 (171111)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Banderoller för Nollad inkorg. Få ett inspirerande meddelande när du uppnår noll objekt i en inkorg

Korrigeringar:

 • Inkorgen och andra mappar synkroniseras nu korrekt (ett känt problem från senaste uppdateringen har åtgärdats)

 • När du söker i kalendern uppdateras listvyn nu korrekt med resultat

 • Förhandsgranskning av meddelande visas inte längre som avkortad i distributionslistan

 • När du skapar en ny händelse i kalendervyn markeras den nya händelsen i rutnätet efter att du skickat/sparat

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.8 (171107)

Känt problem:

 • Inkorgen eller andra mappar synkroniseras inte korrekt i vissa fall. En korrigeringen väntas komma i nästa uppdatering.  Som en tillfällig lösning kan Töm cacheminnet för mappen användas för att visa nya e-postmeddelanden

Korrigeringar:

 • Text som skrivs direkt efter fönstret öppnar visas nu korrekt när du skriver nya e-postmeddelanden, eller svarar eller vidarebefordrar meddelanden.

 • E-post från IMAP-konton visas nu i mappen Skickat i Alla konton

 • Mappar i Alla konton visar nu e-post från delade postlådor

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Version: 16.8 (171101)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Upprepa från 1 November 2017, version: OneNote-integrering: Skicka e-post och möten till OneNote. Se vårt  blogginlägg för mer information (Office 365-prenumeration krävs)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat problemet med att tecken med accenter i e-postmeddelanden eller brödtexten för aktiviteter kunde göra att Outlook inte svarar 

 • Flytande fönster, till exempel Komplettera automatiskt och väder i kalendern, har nu mörkare kantlinjer när du använder inställningen ”Öka kontrasten” i macOS Systeminställningar > Hjälpmedel > Bildskärm

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.7 (171029)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • OneNote-integrering: OneNote-integrering: Skicka e-post och mötesinbjudningar i OneNote, så att du kan arkivera och komma åt Outlook-innehåll när du behöver det. Mer information finns i vårt blogginlägg (Office 365-prenumeration krävs)

Korrigeringar:

 • Textstorleken på brödtexten i e-post i läsfönstret visas inte längre som mindre eller större när du startat Outlook

 • När ett onlinemöte skapas för en händelse, innehåller länkarna ”Anslut med telefon” nu åtkomstkoder så att de inte behöver anges manuellt vid anslutning till via telefon

 • Veckonummer som visas i måndasvyn i kalenderrutnätet och i minikalendern i marginallisten matchar, även om alternativet ”Första dagen i veckan” i Outlook > Kalender inte matchar inställningen ”Första dagen i veckan” i Systeminställningar > Språk och Region

 • I Frånvaromeddelanden (inställningar för autosvar) anger fokus för VoiceOver inte längre svarsinställningar för ett konto när ”Skicka autosvar för konto...” inte är markerat

 • När du skapar eller visar en händelse växlas inte vyn tillbaka till avtalad tid (sidhuvud och brödtext) när du öppna Hitta rum i Schemaläggningsassistenten.

 • Grupper nu visas nu mellan mapparna Skickat och Skräppost i sidofältet i E-post (Office 365-konton med grupper)

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.7 (171020)

Korrigeringar:

 • Outlook kraschar inte längre när du svarar eller vidarebefordra e-post som innehåller inbäddade bilder som saknas (visas som ”?”i e-postmeddelanden)

 • När du skapar ett nytt e-postmeddelande eller en ny händelse är nu fokus i fältet Till: i stället för i meddelandetexten

 • Google-konton: E-post med bifogade filer är nu korrekt märkta med ikoner för bifogade filer i e-postlistan

 • Google-konton: När du stänger påminnelser för händelser som är en del av en serie förblir påminnelsen stängd

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.7 (171017)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Ändra storlek på text i E-post: Öka eller minska textstorlek i sidofältet, e-postlistan och läsfönstret i E-post med skjutreglaget i inställningarna för teckensnitt

 • Förbättrat stöd för VoiceOver i kalendern: Navigera mellan dagar i kalenderrutnätet och interagera med specifika dagar för att navigera mellan händelser i dessa dagar. Interagera med minikalenderkontrollen i sidofältet för att välja specifika veckor eller dagar i rutnätet

Korrigeringar:

 • Bilder i signaturer visas nu i skickad e-post (åtgärdar känt problem från senaste uppdateringen)

 • När du lägger till information om onlinemöte i en händelse medföljer nu länken ”Prova Skype Web App”

 • Krypterad e-post i onlinearkivmappar visas nu korrekt

 • Standardteckenfärg för svar och vidarebefordringar kan nu ändras i teckeninställningarna

 • Menyobjekt för schemaläggning har lagts till på Möte-menyn för att ta fram Schemaläggningsassistenten 

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Uppdaterades 13 oktober 2017, med markera flaggad post under ”Nya eller förbättrade funktioner”

Version: 16.7 (171008)

Känt problem:

 • Bilder i signaturer visas inte i skickade e-postmeddelanden. En korrigering förväntas vid nästa uppdatering. En möjlig lösning är att skapa signaturen i Word och kopiera och klistra in signaturen när du skriver ett e-postmeddelande

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Markera flaggad post: Nu är det tillbaka! E-post som är flaggade för uppföljning markeras som ljusgula i e-postlistan

 • Google-konton: Avtalade tider kan nu flyttas eller kopieras från Google-kalendrar till Outlook.com-, Office 365- och Exchange-kalendrar

Korrigeringar:

 • Frågor om Office 365-inloggning eller åtkomst till nyckelringen visas inte längre vid första start (åtgärdar känt problem från senaste uppdateringen)

 • Outlook kraschar inte längre när du försöker skicka e-post (åtgärdar känt problem från senaste uppdateringen)

 • Kontonamn läggs till i fönsterrubriken för e-post och händelser när du skriver för att indikera vilket från-konto som används

 • När du tar bort ett möte som redan har avbrutits eller som redan har passerat uppmanas du inte längre att meddela organisatören

 • Knappar i fönstret Påminnelse är nu i tabbordning och kan vara väljas med blankstegstangenten

 • Outlook försöker inte längre ansluta till Google-konto när du arbetar offline eller inte ansluten till nätverket

 • När du arbetar offline försöker Outlook inte längre hämta kontaktfoton för Office 365- och Exchange-konton

 • När du skickar e-post med kortkommandot kommando-retur meddelar VoiceOver nu att meddelandet skickades

 • När du trycker på knappen ”Visa alla meddelanden i den här konversationen” i meddelandehuvudet placeras fokus för VoiceOver nu i konversationsindexet

 • Antalet sökresulterar i fönstret Sök efter personer (adressbok) visas nu korrekt

 • Nytt menyobjekt för Hitta rum på Möte-menyn

 • Blankstegstangenten kan nu användas för att välja tillgängliga rum i Hitta rum

 • Snabbmenyn för mappar på marginallisten i andra vyer än E-post visas nu

Uppdaterades senast 4 oktober

Version: 16.6 (171001)

Kända problem:

 • En del användare får problem med meddelanderutan för inloggning eller nyckelhanteraren för Office 365 

 • Bilder i signaturer visas inte korrekt i skickade e-postmeddelanden. Vi arbetar på att ta fram en korrigering. En möjlig lösning är att skapa signaturen i Word och kopiera och klistra in signaturen när du ska skriva ett e-postmeddelande.

 • Outlook kraschar när du försöker skicka e-post. Om du upplever flera kraschar när du ska skicka e-post kan du felsöka hos oss via Hjälp > Kontakta supporten.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Stöd för emojier när du skriver: Se nya emojier från Emoji och symboler i Redigera-menyn

Korrigeringar:

 • Smarta mappar visas inte längre i marginallisten i kalendervyn om det inte finns några smarta mappar

 • Nya menyobjekt för Förhandsgranskning av meddelanden i Visa-menyn

Version: 15.40 (170926)

Korrigeringar:

 • High Sierra: korrigerat en krasch vid Avsluta när påminnelser fanns

 • Meddelanderubrik: Knappen Dölj information visas inte längre under listan med bifogade filer

 • Meddelanderubrik: Snyggare layout för bifogade filer och tillhörande åtgärdsknappar

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 15.39 (170919)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad prestanda i meddelandelistan genom att ett fönster med senaste meddelanden visas i den markerade mappen

 • Gruppkortet visas nu när du hovrar över en grupp i raderna Till eller Kopia i meddelandehuvudet. 

 • Utökat stöd för att ta bort och arkivera e-postmeddelanden med gester på styrplattor

Korrigeringar:

 • Snyggare layout på knapparna för mötessvar i rubriken för mötesinbjudan.

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Uppdaterad: 15 september 2017

Version: 15.39 (170913)

Känt problem:

 • En del icke-engelska versioner av Outlook kraschar när du klickar på/markerar ett meddelande. Det här problemet är löst i den senaste versionen av Insider – snabbt, version 15.39 (170915).

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Flytta/kopiera meddelande: Förbättrat stöd för VoiceOver för sökning och navigering i mappar i bladet Välj mapp

Korrigeringar:

 • Arbeta offline: Meddelanden ligger nu kvar i Utkorgen i stället för att skickas när du arbetar offline och Outlook startas om.

Version: 15.39 (170905)

Nya eller förbättrade funktioner:

Korrigeringar:

 • Schemaläggningsassistenten: Ledig/upptagen-information visas nu korrekt när delade kalendrar är öppna

 • Huvudfönstret: När ett meddelande med ett större antal bifogade filer visas expanderas inte längre den översta delen av fönstret förbi skärmens översta del

 • Kalenderhändelse: Förbättrad tabbordning i händelsefönstret för att navigera mellan startdatum, starttid, slutdatum och sluttid

 • E-postsidopanelen: Uppdaterad ordning för särskilda mappar (t.ex. Utkast, Skickat och Papperskorgen) för att passa bättre med Outlook för iOS

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 15.39 (170829)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • F6-tangenten kan användas för att snabbt navigera mellan huvudområden, till exempel menyfliksområdet och sidofältet utan att behöva bläddra igenom varje kontroll

 • Förbättrad VoiceOver-interaktion med Schemaläggningsassistenten

Korrigeringar:

 • Funktionen för att dra och släpp kontakter mellan fälten Till, Kopia och Hemlig kopia har återställts (känt problem från senaste uppdateringen)

 • Åtgärdat problemet där Outlook kontinuerligt försökte uppdatera vissa mappar, vilket resulterade i hög CPU-användning

 • Ikonen Urklipp med tillgängliga inklistringsalternativ visas nu korrekt när du klistrar in innehåll från Word

 • Korrigerat problemet där Outlook kraschar när du använder vissa tillägg, till exempel Boomerang

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 15.38 (170822)

Nya eller förbättrade funktioner:

Korrigeringar:

 • När du skriver ett meddelande visas inte längre dubbla Bifoga fil-knappar i menyfliksområdet

 • När du använder blankstegstangenten för att trycka ner visningsknappar i marginallisten behåller den nedtryckta knappen fokus

Kända problem:

 • macOS High Sierra: Om du har plugin-programmet Cisco WebEx installerat kan Outlook krascha

 • När du skriver ett meddelande måste du markera, klicka och hålla ner för att kunna dra och släppa kontakter mellan fälten Till, Kopia och Hemlig kopia

Version: 15.38 (170815)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad appstabilitet

 • Möjligt att ansluta till/lämna grupper från gruppkontaktkort

 • Förbättrad navigering med tangentbord och VoiceOver i kalendermodul

 • Nu visas rum i alfabetisk ordning i listan Hitta rum

 • ICS-fil i UTF-8 BOM (Byte Order Mark) stöds

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett känt problem i 15.38 (170809) där listan över senast använda e-postadresser är tom när du skriver e-post

 • Åtgärdat ett problem med postlådesynkronisering när du lägger till en delad postlåda som har en senare Exchange-version än den primära postlådan

 • Åtgärdade problem med Exchange-kontoautentisering på grund av tidszon, särskilt lokala Exchange-postlådor. Nu kan Exchange-konton läggas till med giltiga autentiseringsuppgifter

 • Åtgärdade ett problem där avvisade påminnelser kommer tillbaka (på andra Outlook-slutpunkter)

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Version: 15.38 (170809)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad programstabilitet vid kraschar och låsningar

 • Ett alternativ har lagts till att cachelagra lösenord i nyckelringen när du skapar ett Kerberos-ID

 • Förbättrad cachelogik för ”Senast använda” för att omfatta nyligen skickad e-postadress

 • Förbättrat sidhuvud vid skapande av e-postmeddelande så att det är tydligare från vilket konto e-postmeddelandet ska skickas

 • Förbättrad navigering med tangentbord och VoiceOver i Rumssökare

Korrigeringar:

 • Åtgärdar fel där alternativen ”Ladda ned alla” och ”Förhandsgranska alla” visas även sedan alla bilagor tagits bort i e-post

 • Åtgärdar ett fel där tillgänglighetsinformation saknas när antalet deltagare i ett möte är fler än 100 – i stället för att inte visas någon ledig/upptagen-information visas i Outlook nu de 100 första inbjudna deltagarnas tillgänglighet 

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Version: 15.38 (170801)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad programstabilitet vid kraschar och låsningar.

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering för inställning av listrutan för påminnelser för mötesobjekt.

 • Förbättrad tangentbord och VoiceOver navigering för tillkännagivande av anslutning till/lämnande av grupper på Grupp-kort.

 • Bättre stöd för supportmeddelanden så att Outlook bara visar meddelande när det körs i förgrunden.

Korrigeringar:

 • Åtgärdat fel vid skapandet av Outlook e-postmeddelande från mailto-länk i webbläsare.

 • Åtgärdat fel vid infogande av signatur under innehåll som genereras från mailto-länk

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Version: 15.37 (170725)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering för kontrollera namn-användargränssnittet vid skapande av e-postmeddelanden

 • Förbättrad programstabilitet vid kraschar och låsningar

Korrigeringar:

 • När du importerar en uppdaterad kalenderhändelse ersätter Outlook den ursprungliga kalenderhändelsen istället för att skapa en dubblett

 • Åtgärdat fel där klickning på ”Mer” på mottagarlistan inte expanderar hela listan

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Uppdatering: En ny Insider – snabbt-version, 15.37 (170720), är tillgänglig från och med 20 juli. Problem på saknad signatur och onlinemöteslänkar har åtgärdats.

Version: 15.37 (170718)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Smarta mapplistan på nya sidofältet visas nu hela tiden

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering för mötesinbjudningarna och e-postrubriker

 • Förbättrad grafik för att dra-och-släppa e-post till mapp

 • Ange ett kommando för att använda domänbaserad automatisk upptäckt när du lägger till Exchange-postlåda (gäller specifika O365-innehavare, kontakta din IT-administratör för mer information)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat problem med påminnelse där skapade eller ändrade påminnelser (däribland viloläge) inte visas förrän Outlook startas om

 • Åtgärdat problem där bilagan till ett meddelande som flyttas från Inkorgen till en annan mapp saknas när meddelandet visas i den nya mappen

Kända problem:

 • Information om onlinemöten och länkar saknas när onlinemöte skapas. Vi arbetar med servergruppen för att åtgärda problemet – Uppdatering: det här åtgärdas i 15.37 (170720) som släpps 20 juli

 • När signatur infogas manuellt i meddelandevyn läggs signaturen faktiskt inte till. Det här åtgärdas i nästa Insider – snabbt-version – Uppdatering: det här åtgärdas i 15.37 (170720) som släpps 20 juli

Version: 15.37 (170712)

Nya och förbättrade funktioner

 • Prioriterad inkorg-meddelanden dyker inte upp igen efter att du tryckt på Avbryt

 • Delegerade och delade kalendrar och kontakter markeras i marginallisten och visas korrekt när de lagts till

 • Mappar kan nu flyttas under kontot och till På den här datorn-avsnitt genom att dra-och-släpp

 • Återställt möjligheten att dra-och-släppa e-postmapp från sidpanelen till en plats utanför Outlook för att skapa .mbox-filer

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering när du flyttar till och från ”Visa alla”-knappen i Outlook-inställningar

 • Förbättrad tabbordningen i fönstret Kontoinställningen

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett kraschproblem för datorer med vissa nätverksinställningar eller vid växling mellan nätverk

 • Filtrera objekt efter ”Den här veckan” när ”Första dagen i veckan” är inställt på måndag fungerar nu korrekt

Kända problem:

 • Nyligen skapade eller ändrade påminnelser (däribland viloläge) visas inte förrän Outlook startas om. Vi har identifierat en korrigering som bör ingå i nästa Insider – snabbt-uppdatering

Ytterligare information:

 • Använd Hjälp > Kontakta Support om du stöter på problem

 • Använd Hjälp > Föreslå en funktion om du vill föreslå en funktion

 • Om du vill gå med i snabbnivån klickar du på Hjälp > Sök efter uppdateringar > Delta i Office Insider-programmet och få tillgång tidigt till nya versioner > Office Insider – snabbt

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×