Originalvaraktighet (aktivitetsfält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Datatyp    Varaktighet

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beskrivning    Fältet Originalvaraktighet innehåller den ursprungliga inplanerade tidsperioden för slutförandet av en aktivitet.

Beräkning    När du sparar en originalplan, kopieras originalvaraktigheten från aktivitetens totala schemalagda varaktighet vid den aktuella tidpunkten.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Originalvaraktighet i en aktivitetsvy om du vill jämföra de ursprungliga inplanerade varaktigheterna med de schemalagda eller verkliga varaktigheterna för aktiviteter.

Exempel    För tre månader sedan angav du en originalplan för ditt projekt. Du vill jämföra originalvaraktigheterna för ett antal aktiviteter med de verkliga eller aktuella varaktigheterna. Du lägger till fälten Originalvaraktighet och Verklig varaktighet i vyn Aktivitetslista, så att du kan analysera förloppet.

Obs!    I fältet Originalvaraktighet visas ”0 dagar” tills du anger en originalplan för projektet. Du kan ange en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. Du kan spara upp till 11 olika originalplaner.

I vyn Uppföljnings-Gantt kan du visa originalvaraktigheten med originalplansstaplar.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×