Originalstart (fält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I fältet Originalstart visas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten du sparade en originalplan.

Det finns flera kategorier av fälten Originalstart.

Datatyp    Datum

Originalstart (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    När originalplanen sparas kopieras datumet i aktivitetens Start-fält vid den tiden till aktivitetens Originalstart-fält.

Bästa användning    Lägg till fältet Originalstart i en aktivitetslista när du vill jämföra planerade startdatum med schemalagda eller verkliga startdatum för aktiviteter.

Exempel    Du angav en originalplan för projektet för en månad sedan. Vid den tidpunkten schemalades aktiviteten ”Ta fram uppskattning” till att börja den 3 januari. Aktiviteten började i verkligheten den 8 januari. I vyn Aktivitetslista har du lagt till fältet Originalstart och Verklig start. Fältet Originalstart för den här aktiviteten innehåller 3 januari och fältet Verklig start innehåller 8 januari.

Obs!    I fältet Originalstart visas "-" tills du sparar en originalplan för projektet. Du anger en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. När du gör det kopieras de aktuella schemalagda fälten för aktiviteterna till motsvarande originalplansfält.

Du kan använda vyn Uppföljnings-Gantt för att visa originalstartdatum som originalplanens aktivitetsstaplar. Du kan också använda tabellen Avvikelse för att jämföra originaldatum och verkliga datum.

Originalstart (resursfält)

Inmatningstyp    Null

Bästa användning    Lägg till fältet Originalstart i vyn Resursanvändning när du vill visa eller filtrera startdatum för tilldelningar. Ingen information visas i resursfältet Originalstart, men det gör att informationen i motsvarande tilldelningsfält för originalstart blir tillgänglig.

Exempel    Du angav en originalplan för projektet för en månad sedan. Du lägger till fältet Originalstart i Resursanvändningsvyn. Ingen information visas i fältet Originalstart bredvid resursnamnen. Originalstartdatumet för tilldelningarna visas däremot i tilldelningens originalstartfält nedanför respektive resursnamn.

Originalstart (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    När en originalplan sparas kopieras datumet i fältet Start till fältet Originalstart för den aktuella tilldelningen.

Bästa användning    Lägg till fältet Originalstart i Aktivitetsanvändningsvyn eller Resursanvändningsvyn när du vill jämföra originalstartsdatum med schemalagda eller verkliga startdatum för tilldelningar.

Exempel    Du angav en originalplan för projektet för en månad sedan. Janne tilldelades aktiviteten ”Ta fram uppskattning”, som då schemalades till att börja den 3 januari. Janne började tilldelningen den 8 januari. I vyn Aktivitetsanvändning har du lagt till fälten Originalstart och Verklig start. Fältet Originalstart för Jannes tilldelning innehåller 3 januari och fältet Verklig start innehåller 8 januari.

Obs!    I fältet Originalstart visas "-" tills du sparar en originalplan för projektet. Du anger en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. När du gör det kopieras de aktuella schemalagda fälten för tilldelningarna till motsvarande originalplansfält.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×