Originalslut (fält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I fältet Originalslut visas det planerade slutdatumet för en aktivitet eller tilldelning vid tidpunkten du sparade en originalplan. Ingen information visas i resursfältet Originalslut. gör bara motsvarande Originalslut fältet tilldelningsinformationen tillgängliga.

Det finns flera kategorier av fälten Originalslut.

Datatyp    Datum

Originalslut (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    När originalplanen sparas kopieras det schemalagda slutdatumet för aktiviteten till fältet Originalslut.

Bästa användning    Lägg till fältet Originalslut i en aktivitetslista när du vill jämföra planerade slutdatum med schemalagda eller verkliga slutdatum för aktiviteter.

Exempel    Du angav en originalplan för projektet för en månad sedan. Vid den tidpunkten schemalades aktiviteten ”Ta fram uppskattning” att sluta den 13 januari. Aktiviteten slutfördes i verkligheten den 18 januari. I vyn Aktivitetslista lägger du till fälten Originalslut och Verkligt slut. Fältet Originalslut för den här aktiviteten innehåller 13 januari och fältet Verkligt slut innehåller 18 januari.

Obs!    I fältet Originalslut visas "-" tills du sparar en originalplan för projektet. Du anger en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. När du gör det kopieras de aktuella schemalagda fälten för aktiviteterna till motsvarande originalplansfält.

Du kan använda vyn Uppföljnings-Gantt för att visa originalslutdatum som originalplanens aktivitetsstaplar. Du kan också använda tabellen Avvikelse för att jämföra originaldatum och verkliga datum.

Originalslut (resursfält)

Inmatningstyp    Null

Bästa användning    Lägg till fältet Originalslut i vyn Resursanvändning när du vill visa eller filtrera originalslutens datum för tilldelningar.

Exempel    Du angav en originalplan för projektet för en månad sedan. Du lägger till fältet Originalslut i Resursanvändningsvyn. Ingen information visas i fältet Originalslut bredvid resursnamnen. Originalslutdatumen för tilldelningarna visas däremot i tilldelningens originalslutfält nedanför respektive resursnamn.

Originalslut (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    När en originalplan sparas kopieras datumet i fältet Slut till fältet Originalslut för den aktuella tilldelningen.

Bästa användning    Lägg till fältet Originalslut i Aktivitetsanvändningsvyn eller Resursanvändningsvyn när du vill jämföra originalslutdatum med schemalagda eller verkliga slutdatum för tilldelningar.

Exempel    Du angav en originalplan för projektet för en månad sedan. Janne tilldelades aktiviteten ”Ta fram uppskattning”, som då schemalades att sluta den 13 januari. Janne slutförde tilldelningen den 18 januari. I vyn Aktivitetsanvändning lägger du till fälten Originalslut och Verkligt slut. Fältet Originalslut för Jannes tilldelning innehåller 13 januari och fältet Verkligt slut innehåller 18 januari.

Obs!    I fältet Originalslut visas "-" tills du sparar en originalplan för projektet. Du anger en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. När du gör det kopieras de aktuella schemalagda fälten för aktiviteterna och tilldelningarna till motsvarande originalplansfält.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×