Originalplan 1-10 budgeterad kostnad (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Originalplan budgeterad kostnad (Originalplan 1-budgeterad kostnad till och med Originalplan 10-budgeterad kostnad) lagras de ursprungligen planerade budgeterad kostnadsbeloppen för kostnadsresurs som har identifierats specifikt som budgetresurser. Fältet Originalplan 1-budgeterad kostnad lagras budgeterad kostnad för aktiviteter, resurser eller tilldelningar som har sparats i Originalplan 1. Originalplan 2-budgeterad kostnad till och med Originalplan 10-budgeterad kostnad (fält) store planerat på samma sätt budgeterad kostnad för Originalplan 2 till Originalplan 10.

Budgetresurser tilldelas bara för projektsammanfattningsaktivitet. Budgeterad kostnad kan anges eller granskas på projektsammanfattningen tilldelningsnivå eller lyfts upp till projektets sammanfattningsaktivitetsnivå. I fältet Originalarbete 1-10-budgeterad kostnad visas de totala planerade arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning. tidsfördelad-versionerna av dessa fält visas dessa samma arbetstimmar fördelat över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten Originalplan 1–10 – budgeterad kostnad.

Originalplan 1-10-budgeterad kostnad (aktivitetsfält)

Datatyp    Valuta

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Om du kopplar en kostnadsresurs som består av en budgetresurs till en projektsammanfattningsaktivitet, och sedan anger kostnaden för tilldelningen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, flyttas den totala summan upp till projektsammanfattningen i Microsoft Office Project 2007.

Fälten Originalplan 1-10-budgeterad kostnad innehåller 0,00 kr tills du anger en originalplan för projektet. När du sparar en originalplan kopieras total budgeterad kostnad till motsvarande originalplan budgeterad kostnadsfält för aktiviteten. Den originalplan budgeterad kostnad fält som används (till exempel Originalplan 3-budgeterad kostnad) beror på vilken originalplan som sparades (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    I en aktivitetslista kan du visa projektsammanfattningen och lägga till något av fälten Originalplan 1–10 – budgeterad kostnad samt fältet Budgeterad kostnad. På så sätt kan du jämföra den budgeterade kostnaden i originalplanen med den aktuella schemalagda budgeterade kostnaden. Om du vill kan du också jämföra den budgeterade kostnaden i olika originalplaner. Genom att granska avvikelserna kan du se hur de budgeterade kostnaderna ändras under projektets gång.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning, och du sparade då en andra originalplan ihop med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och har sparat en tredje originalplan ihop med Originalplan 2. Nu vill du jämföra fältet Originalplan 2 – budgeterad kostnad med det aktuella fältet Budgeterad kostnad. Du går då till aktivitetslistan, där du visar projektsammanfattningen och lägger till både fältet Originalplan 2 – budgeterad kostnad och fältet Budgeterad kostnad.

Obs!    Fälten Originalplan 1-10-budgeterad kostnad visar information för kostnadsresurser, men inte för arbetsresurser och materialresurser. Lägg till fältet Originalarbete 1-10-budgeterat arbete lämplig i en aktivitetslista om du vill se övergripande originalplan budgeterat arbetsinformation för arbete och materiella resurser som har tilldelats till projektsammanfattningen.

Om du vill visa projektsammanfattningen klickar du på AlternativVerktyg-menyn. Markera sedan kryssrutan Visa projektsammanfattning på fliken Visa.

Om du vill spara en originalplan pekar du på UppföljningVerktyg-menyn och klickar sedan på Ange originalplan. Välj den originalplan som du vill använda (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Budgeterad kostnad kopieras då till motsvarande fält av typen Originalplan – budgeterad kostnad.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera den budgeterade kostnaden i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterad kostnad beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Originalplan 1-10-budgeterad kostnad (resursfält)

Datatyp    Valuta

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Om du kopplar en kostnadsresurs som består av en budgetresurs till en projektsammanfattningsaktivitet, och sedan anger en kostnad för tilldelningen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, kopieras summan till resursfältet Budgeterad kostnad i Microsoft Office Project 2007.

Fälten Originalplan 1-10-budgeterad kostnad innehåller 0,00 kr tills du anger en originalplan för projektet. När du sparar en originalplan kopieras total budgeterad kostnad till motsvarande originalplan budgeterad kostnadsfält för resursen. Den originalplan budgeterad kostnad fält som används (till exempel Originalplan 3-budgeterad kostnad) beror på vilken originalplan som sparades (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    I en resurslista kan du lägga till något av fälten Originalplan 1–10 – budgeterad kostnad samt fältet Budgeterad kostnad, så att du kan jämföra den budgeterade kostnaden i originalplanen med den aktuella schemalagda budgeterade kostnaden. Om du vill kan du också jämföra den budgeterade kostnaden i olika originalplaner. Genom att granska avvikelserna kan du se hur de budgeterade kostnaderna ändras under projektets gång.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning, och du sparade då en andra originalplan ihop med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och har sparat en tredje originalplan ihop med Originalplan 2. Nu vill du jämföra fältet Originalplan 2 – budgeterad kostnad med det aktuella fältet Budgeterad kostnad. Du går då till resurslistan, där du visar projektsammanfattningen och lägger till både fältet Originalplan 2 – budgeterad kostnad och fältet Budgeterad kostnad.

Obs!    Fälten Originalplan 1-10-budgeterad kostnad visar information för kostnadsresurser, men inte för arbetsresurser och materialresurser. Lägga till lämpliga fält för Originalarbete 1-10-budgeterat arbete i en resurslista om du vill se övergripande originalplan budgeterat arbetsinformation för arbete och materiella resurser som har tilldelats till projektsammanfattningen.

Om du vill spara en originalplan pekar du på UppföljningVerktyg-menyn och klickar sedan på Ange originalplan. Välj den originalplan som du vill använda (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Budgeterad kostnad kopieras då till motsvarande fält av typen Originalplan – budgeterad kostnad.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera den budgeterade kostnaden i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterad kostnad beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Originalplan 1-10-budgeterad kostnad (tilldelningsfält)

Datatyp    Valuta

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Om du kopplar en kostnadsresurs som består av en budgetresurs till en projektsammanfattningsaktivitet, och sedan anger en kostnad för tilldelningen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, kopieras summan till tilldelningsfältet Budgeterad kostnad i Microsoft Office Project 2007.

Fälten Originalplan 1-10-budgeterad kostnad innehåller 0,00 kr tills du anger en originalplan för projektet. När du sparar en originalplan kopieras total budgeterad kostnad till motsvarande originalplan budgeterad kostnadsfält för tilldelning. Den originalplan budgeterad kostnad fält som används (till exempel Originalplan 3-budgeterad kostnad) beror på vilken originalplan som sparades (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    I vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning kan du lägga till något av fälten Originalplan 1–10 – budgeterad kostnad samt fältet Budgeterad kostnad, så att du kan jämföra den budgeterade kostnaden i originalplanen med den aktuella schemalagda budgeterade kostnaden. Om du vill kan du också jämföra den budgeterade kostnaden i olika originalplaner. Genom att granska avvikelserna kan du se hur de budgeterade kostnaderna ändras under projektets gång.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning, och du sparade då en andra originalplan ihop med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och har sparat en tredje originalplan ihop med Originalplan 2. Nu vill du jämföra fältet Originalplan 2 – budgeterad kostnad med det aktuella fältet Budgeterad kostnad. Du går då till vyn Aktivitetsanvändning, där du visar både kolumnen Originalplan 2 – budgeterad kostnad och kolumnen Budgeterad kostnad i listdelen av vyn.

Obs!    Fälten Originalplan 1-10-budgeterad kostnad visar information för kostnadsresurser, men inte för arbetsresurser och materialresurser. Lägg till fältet lämpliga Originalkostnad 1-10-budgeterat arbete i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill se övergripande originalplan budgeterat arbetsinformation för arbete och materiella resurser som har tilldelats till projektsammanfattningen.

Om du vill spara en originalplan pekar du på UppföljningVerktyg-menyn och klickar sedan på Ange originalplan. Välj den originalplan som du vill använda (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Budgeterad kostnad kopieras då till motsvarande fält av typen Originalplan – budgeterad kostnad.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera den budgeterade kostnaden i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterad kostnad beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Originalplan 1-10-budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Datatyp    Valuta

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en kostnadsresurs som är en budgetresurs till projektsammanfattningsaktivitet och ange sedan kostnad för tilldelning i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning rullar Microsoft Office Project 2007 ned den totala summan till tidfasade nivå.

Fälten Originalplan 1-10-budgeterad kostnad innehåller 0,00 kr tills du anger en originalplan för projektet. När du sparar en originalplan kopieras detta värde till motsvarande fält för Originalarbete 1-10-budgeterad kostnad tidfasade. Den originalplan budgeterad kostnad fält som används (till exempel Originalplan 3-budgeterad kostnad) beror på vilken originalplan som sparades (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    Klicka på InformationsfältFormat-menyn i vyn Aktivitetsanvändning. Om du vill visa något av fälten Originalplan 1–10 – budgeterad kostnad i tidrapportdelen i vyn flyttar dufältet till rutan Visa de här fälten. Då visas originalplanens budgeterade kostnad med detaljnivåer för projektsammanfattningen, fördelad över tid. Om du även visar fältet Budgeterad kostnad i vyn kan du jämföra den tidfasade budgeterade kostnad som ursprungligen planerats med den aktuella schemalagda budgeterade kostnaden.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning, och du sparade då en andra originalplan ihop med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och har sparat en tredje originalplan ihop med Originalplan 2. Nu vill du jämföra det tidfasade fältet Originalplan 2 – budgeterad kostnad med det aktuella fältet Budgeterad kostnad i projektsammanfattningen. Du går då till vyn Aktivitetsanvändning, där du lägger till både fältet Originalplan 2 – budgeterad kostnad och fältet Budgeterad kostnad i vyns tidrapportdel.

Obs!    Fälten Originalplan 1-10-budgeterad kostnad visar information för kostnadsresurser, men inte för arbetsresurser och materialresurser. Lägg till fältet Originalarbete 1-10-budgeterat arbete lämpliga i tidrapport-delen av vyn Aktivitetsanvändning om du vill se originalplan tidfasade budgetinformation arbete för arbete och materiella resurser som har tilldelats till projektsammanfattningen.

Om du vill spara en originalplan pekar du på UppföljningVerktyg-menyn och klickar sedan på Ange originalplan. Välj den originalplan som du vill använda (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Budgeterad kostnad kopieras då till motsvarande fält av typen Originalplan – budgeterad kostnad.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera den budgeterade kostnaden i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterad kostnad beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Originalplan 1-10-budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Datatyp    Valuta

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en kostnadsresurs som är en budgetresurs till projektsammanfattningsaktivitet och ange sedan kostnad för tilldelning i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning rullar Microsoft Office Project 2007 nedåt beloppet till tidfasade nivå.

Fälten Originalplan 1-10-budgeterad kostnad innehåller 0,00 kr tills du anger en originalplan för projektet. När du spara en originalplan för projektet, sparas det här värdet i fältet Originalarbete 1-10-budgeterad kostnad tidfasade. Den originalplan budgeterad kostnad fält som används (till exempel Originalplan 3-budgeterad kostnad) beror på vilken originalplan som sparades (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    Klicka på InformationsfältFormat-menyn i vyn Resursanvändning. Visa ett lämpligt fält av typen Originalplan 1–10 – budgeterad kostnad i tidrapportdelen i vyn om du vill granska den planerade budgeterade kostnaden, fördelad över tid. Om du även lägger till fältet Budgeterad kostnad kan du jämföra originalplanen med den aktuella schemalagda budgeterade kostnaden.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning, och du sparade då en andra originalplan ihop med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och har sparat en tredje originalplan ihop med Originalplan 2. Nu vill du jämföra det tidfasade fältet Originalplan 2 – budgeterad kostnad med det aktuella fältet Budgeterad kostnad per kostnadsresurs i projektsammanfattningen. Du går då till vyn Resursanvändning, där du visar projektsammanfattningen och lägger till både fältet Originalplan 2 – budgeterad kostnad och fältet Budgeterad kostnad.

Obs!    Fälten Originalplan 1-10-budgeterad kostnad visar information för kostnadsresurser, men inte för arbetsresurser och materialresurser. Lägg till fältet Originalarbete 1-10-budgeterat arbete lämpliga i tidrapport-delen av vyn Resursanvändning om du vill se originalplan tidfasade budgetinformation arbete för arbete och materiella resurser som har tilldelats till projektsammanfattningen.

Om du vill spara en originalplan pekar du på UppföljningVerktyg-menyn och klickar sedan på Ange originalplan. Välj den originalplan som du vill använda (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Budgeterad kostnad kopieras då till motsvarande fält av typen Originalplan – budgeterad kostnad.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera den budgeterade kostnaden i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterad kostnad beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Originalplan 1-10-budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Datatyp    Valuta

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en kostnadsresurs som är en budgetresurs till projektsammanfattningsaktivitet och ange en kostnad för tilldelning i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning rullar Microsoft Office Project 2007 nedåt beloppet till tidfasat tilldelningsfält.

Fälten Originalplan 1-10-budgeterad kostnad innehåller 0,00 kr tills du anger en originalplan för projektet. När du sedan sparar en originalplan för projektet kopieras tidfasade budgetkostnaderna till motsvarande fält för Originalarbete 1-10-budgeterad kostnad tidfasade. Den originalplan budgeterad kostnad fält som används (till exempel Originalplan 3-budgeterad kostnad) beror på vilken originalplan som sparades (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    Klicka på InformationsfältFormat-menyn i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Om du vill visa något av fälten Originalplan 1–10 – budgeterad kostnad i tidrapportdelen av vyn flyttar dufältet till rutan Visa de här fälten. Då kan du granska den budgeterade kostnaden i den valda originalplanen. Om du även lägger till fältet Budgeterad kostnad kan du jämföra den valda originalplanen med den aktuella schemalagda budgeterade kostnaden. Om du vill kan du också jämföra den budgeterade kostnaden i olika originalplaner.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning, och du sparade då en andra originalplan ihop med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och har sparat en tredje originalplan ihop med Originalplan 2. Nu vill du jämföra det tidfasade tilldelningsfältet Originalplan 2 – budgeterad kostnad med det aktuella fältet Budgeterad kostnad. Du går då till vyn Aktivitetsanvändning, där du visar både kolumnen Originalplan 2 – budgeterad kostnad och kolumnen Budgeterad kostnad i tidrapportdelen av vyn.

Obs!    Fälten Originalplan 1-10-budgeterad kostnad visar information för kostnadsresurser, men inte för arbetsresurser och materialresurser. Lägg till fältet Originalarbete 1-10-budgeterat arbete lämpliga i tidrapport-delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill se originalplan tidfasade budgetinformation arbete för arbete och materiella resurser som har tilldelats till projektsammanfattningen.

Om du vill spara en originalplan pekar du på UppföljningVerktyg-menyn och klickar sedan på Ange originalplan. Välj den originalplan som du vill använda (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Budgeterad kostnad kopieras då till motsvarande fält av typen Originalplan – budgeterad kostnad.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera den budgeterade kostnaden i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterad kostnad beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×