Originalarbete (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten Originalarbete visas de planerade totala antalet arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning. I de tidsfördelad versionerna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten Originalarbete.

Datatyp    Varaktighet

Originalarbete (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När originalplanen sparas, kopieras samtidigt aktivitetens totala schemalagda arbete till fältet Originalarbete för den aktiviteten.

Bästa användning    Lägg till fältet Originalarbete i en aktivitetslista när du vill jämföra originalarbete med schemalagt eller verkligt arbete för aktiviteter.

Exempel    För tre månader sedan angav du en originalplan för projektet och nu vill du jämföra originalarbetet för ett antal aktiviteter med det schemalagda arbetet. Du lägger till fälten Originalarbete och Arbete i vyn Aktivitetslista för att analysera status och prestation.

Obs!    I fältet Originalarbete visas värdet "0 timmar" tills du anger en originalplan för projektet. Du anger en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. Det aktuella värdet i fältet Arbete kopieras då till motsvarande originalarbetsfält.

Det går fortfarande att redigera originalplansvärden efter att du har angett en originalplan. Däremot innebär redigerade originalplansvärden inte att fälten för originalarbete räknas om.

Originalarbete (resursfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När en originalplan sparas kopieras resursens sammanlagda planerade arbete vid den tidpunkten till fältet Originalarbete för resursen.

Bästa användning    Lägg till fältet Originalarbete i en resurslista när du vill jämföra planerat arbete med schemalagt eller verkligt arbete för resurser.

Exempel    För tre månader sedan angav du en originalplan för projektet och nu vill du jämföra originalarbetet för ett antal resurser med schemalagt arbete. Du lägger till fälten Originalarbete, Arbete och Verkligt arbete i vyn Resurslista för att analysera status och prestation.

Obs!    I fältet Originalarbete visas värdet "0 tim" tills du anger en originalplan för projektet. Du anger en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. Det aktuella värdet i fältet Arbete kopieras då till motsvarande originalarbetsfält.

Det går fortfarande att redigera originalplansvärden efter att du har angett en originalplan. Däremot innebär redigerade originalplansvärden inte att fälten för originalarbete räknas om.

Originalarbete (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Så snart en originalplan sparas kopieras tilldelningens totala schemalagda arbete vid den tidpunkten till fältet Originalarbete för tilldelningen.

Bästa användning    Lägg till fältet Originalarbete i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill jämföra mängden originalarbete med schemalagt eller verkligt arbete för tilldelningar.

Exempel    För tre månader sedan angav du en originalplan för projektet och nu vill du jämföra originalarbetet för ett antal tilldelningar med schemalagt arbete. Du lägger till fälten Originalarbete, Arbete och Verkligt arbete i vyn Aktivitetsanvändning för att analysera status och prestation.

Obs!    I fältet Originalarbete visas värdet "0 tim" tills du anger en originalplan för projektet. Du anger en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. Det aktuella värdet i fältet Arbete kopieras då till motsvarande originalarbetsfält.

Det går fortfarande att redigera originalplansvärden efter att du har angett en originalplan. Däremot innebär redigerade originalplansvärden inte att fälten för originalarbete räknas om.

Originalarbete (tidfasat aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När originalplanen sparas, kopieras samtidigt aktivitetens tidfasade schemalagda arbete till fältet Originalarbete för den aktiviteten.

Bästa användning    Lägg till fältet Originalarbete i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning när du vill jämföra tidfasat originalarbete med tidfasat schemalagt eller verkligt arbete för aktiviteter över tiden.

Exempel    För tre månader sedan angav du en originalplan för projektet och nu vill du jämföra originalarbetet för ett antal aktiviteter med det schemalagda arbetet fördelat över tiden. Du lägger till fältet Originalarbete i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning för att analysera status och prestation.

Obs!    I fältet Originalarbete visas värdet "0 tim" tills du anger en originalplan för projektet. Du anger en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. Det aktuella värdet i fältet Arbete kopieras då till motsvarande originalarbetsfält.

Du kan fortfarande redigera alla originalplansvärden efter att du har angett en originalplan. Däremot innebär redigerade originalplansvärden inte att fälten för originalarbete räknas om. Ändringar av de totala värdena för originalarbete påverkar inte heller tidfasade värden för originalarbete, och tvärtom.

Originalarbete (tidfasat resursfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Så snart en originalplan sparas kopieras resursens tidfasade schemalagda arbete vid den tidpunkten till fältet Originalarbete för resursen.

Bästa användning    Lägg till fältet Originalarbete i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning om du vill jämföra mängden tidfasat originalarbete med tidfasat schemalagt eller verkligt arbete för resurser.

Exempel    För tre månader sedan angav du en originalplan för projektet och nu vill du jämföra originalarbetet för ett antal resurser med det schemalagda arbetet fördelat över tiden. Du lägger till fältet Originalarbete i den tidfasade delen i vyn Resursanvändning för att analysera status och prestation.

Obs!    Fältet Originalarbete är tomt tills du anger en originalplan för projektet. Du anger en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. Det aktuella värdet i fältet Arbete kopieras då till motsvarande originalarbetsfält.

Du kan fortfarande redigera alla originalplansvärden efter att du har angett en originalplan. Däremot innebär redigerade originalplansvärden inte att fälten för originalarbete räknas om. Ändringar av de totala värdena för originalarbete påverkar inte heller tidfasade värden för originalarbete, och tvärtom.

Originalarbete (tidfasat tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Så snart en originalplan sparas kopieras tilldelningens totala tidfasade schemalagda arbete vid det aktuella tillfället till tilldelningens Originalarbete-fält.

Bästa användning    Lägg till fältet Originalarbete i den tidfasade delen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill jämföra mängden arbete i den tidfasade originalplanen med det tidfasade schemat eller tilldelningarnas faktiska arbete.

Exempel    För tre månader sedan angav du en originalplan för projektet och nu vill du jämföra originalarbetet för ett antal tilldelningar med det schemalagda arbetet fördelat över tiden. Du lägger till fältet Originalarbete i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning för att analysera status och prestation.

Obs!    I fältet Originalarbete visas värdet "0 tim" tills du anger en originalplan för projektet. Du anger en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. Det aktuella värdet i fältet Arbete kopieras då till motsvarande originalarbetsfält.

Du kan fortfarande redigera alla originalplansvärden efter att du har angett en originalplan. Däremot innebär redigerade originalplansvärden inte att fälten för originalarbete räknas om. Ändringar av de totala värdena för originalarbete påverkar inte heller tidfasade värden för originalarbete, och tvärtom.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×