Ordna data för specifika typer av diagram i Excel för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Excel kan rekommendera diagram till dig. Vilket diagram som rekommenderas beror på hur du har ordnat informationen i kalkylbladet. Det kan förstås också vara så att du har en egen idé om vilket diagram som passar bäst. Hur du strukturerar informationen i kalkylbladet avgör vilken typ av diagram du kan använda.

Så här organiserar du data

För diagramtyp

Ordnar du informationen så här

Stapeldiagram, liggande diagram, linjediagram, ytdiagram, funktionsyta eller polärdiagram

I kolumner eller rader, exempelvis:

Tabell med 2 kolumner och 3 rader. Tabell med 3 kolumner och 2 rader

Cirkeldiagram

Det här diagrammet använder en uppsättnings värden (kallat dataserier).

I en kolumn eller rad, och en kolumn eller rad av etiketter, så här:

Tabell med 2 kolumner och 3 rader. Tabell med 3 kolumner och 2 rader

Ringdiagram

Det här diagrammet kan använda en eller flera dataserier

I flera kolumner eller rader med data och en kolumn eller rad med etiketter, till exempel:

Tabell med 3 kolumner och 3 rader. Tabell med 3 kolumner och 3 rader

Punkt- eller bubbeldiagram

I kolumner med X-värden i första kolumnen och Y-värden och bubbelstorlekarna i de nästa två kolumnerna, som:

Tabell med 3 kolumner och 3 rader

Börskursdiagram

I kolumner eller rader används en kombination av volymvärden, inledande värden, högsta värden, lägsta värden och sista värden plus namn och datum som etiketter i rätt ordning. Till exempel så här:

Tabell med 4 kolumner och 2 rader. Tabell med 2 kolumner och 4 rader

Tips på hur du ordnar data för diagram

Här är några förslag på vad du kan göra om dina data inte passar den föreslagna strukturen.

 • Markera specifika celler, kolumner eller rader för dina data. Om du till exempel har data i flera kolumner och om du vill skapa ett cirkeldiagram, kan du markera den kolumn som innehåller dataetiketterna samt en enda kolumn med data.

 • Växla raderna och kolumnerna i diagrammet när du har skapat det.

  1. Markera diagrammet.

  2. Välj Markera data på fliken Diagramdesign.

  3. Välj Växla rad/kolumn.

 • Transponera källdata mellan X- och Y-axeln. Klistra in de transponerade data på en ny plats. Nu kan du använda de transponerade data för att skapa ett diagram.

  1. Markera data.

  2. Gå till fliken Start. Välj Kopiera Ikonen Kopiera .

  3. Klicka där du vill lägga den nya transponerade informationen.

  4. Tryck på CTRL + ALTERNATIV + V.

  5. Välj Transponera. Klicka sedan på OK.

Se även

Skapa ett diagram i Excel för Mac

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×