Ordna anteckningarna

Precis som i ett anteckningsblock eller en planeringskalender kan du i Microsoft Office OneNote 2007 strukturera information i anteckningsböcker som innehåller sidor och avsnitt. Du kan lägga till sidor, avsnitt och fler anteckningsböcker där du behöver dem, och du kan lika enkelt byta namn på dem, flytta eller ta bort dem.

En vanlig OneNote-anteckningsbok utgörs av ett eller flera avsnitt. Inom varje avsnitt finns det enskilda sidor och undersidor där du kan skriva anteckningar. OneNote är inte begränsat till en viss struktur. Du kan strukturera anteckningarna hur du vill, och om du ändrar dig är det enkelt att ändra strukturen.

Vad vill du göra?

Arbeta med sidor och underordnade sidor

Arbeta med avsnitt

Arbeta med sidor och underordnade sidor

Du kan föra anteckningar var som helst på en sida i OneNote. Varje sida identifieras av rubricerade sidflikar längs med dokumentfönstret, och du kan därför enkelt hitta önskad sida. Sidflikarna gör det dessutom enkelt att lägga till nya sidor var som helst i anteckningsboken.

Du kan lägga till underordnade sidor för att skapa grupper med relaterade sidor. Varje grupp har en primär sida och så många underordnade sidor som du behöver. Du kan enkelt välja gruppen som en enhet för att förenkla sidaktiviteter (till exempel kopiera eller flytta dem eller skicka dem i ett e-postmeddelande). Med rubriker för underordnade sidor kan du också ordna informationen enklare.

Skapa en ny sida eller underordnad sida

Gör något av följande:

 • Om du vill skapa en ny sida klickar du på knappen Ny sida ovanför sidflikarna.

 • Om du vill skapa en ny underordnad sida klickar du på pilen Ny sida och sedan på Ny underordnad sida.

  Tips: Du kan också skapa en ny underordnad sida genom att högerklicka på en sidflik och klicka på Ny underordnad sida på snabbmenyn.

Lägga till eller ändra en sidrubrik

 • Skriv rubriken direkt i rubrikområdet högst upp på valfri sida. Varje sidrubrik visas också på motsvarande sidflik. Om du lämnar rubrikområdet tomt används automatiskt anteckningens första rad som sidans rubrik.

  Om du vill byta namn på en sida klickar du på sidfliken och skriver en annan rubrik i rubrikområdet.

Ta bort en sida

 • Om du vill ta bort en sida eller en underordnad sida, högerklickar du på sidfliken och klickar på Ta bort.

Ändra en sidas datum

 1. Klicka på datumet under sidrubriken och sedan på den kalenderikon som visas.

 2. Klicka på det datum i kalendern som du vill visa på sidan. Om du vill använda dagens datum klickar du på I dag.

  Obs!: Det nya datumet som du väljer ersätter sidans gamla datum permanent. När du söker i anteckningar används det nya siddatumet.

Markera en eller flera sidor

 • Om du vill markera en sida klickar du på sidfliken för att gå till sidan och sedan på sidfliken igen för att markera sidan.

 • Om du vill markera en sidgrupp markerar du den primära sidan i gruppen och dubbelklickar sedan på sidfliken.

 • Om du vill markera flera sidor som inte ingår i en grupp håller du ned CTRL eller SKIFT och klickar på flikarna för sidorna som du vill markera.

Gruppera befintliga sidor

 1. Klicka och dra fliken för den sida som du vill ska vara primär sida, så att den visas först i listan över sidorna som du vill gruppera.

 2. Håll ned CTRL eller SKIFT och klicka på sidflikarna för de sidor som ska grupperas.

 3. Högerklicka på sidorna som du valde och klicka på Gruppera sidor.

Dela upp grupperade sidor

 • Om du vill dela upp en sidgrupp till enskilda sidor högerklickar du på sidfliken eller valfria flikar för underordnade sidor och klickar sedan på Dela upp sidor.

Flytta en sida inom ett avsnitt

 1. Klicka på fliken för den sida som du vill flytta och dra den till den nya platsen. En liten triangel anger var sidan ska placeras.

  • Om du vill markera flera sidor samtidigt håller du ned CTRL eller SKIFT samtidigt som du klickar på flikarna.

  • Om du drar en underordnad sida till en ny plats blir sidan en primär sida. Om du vill flytta en primär sida och alla underordnade sidor, markerar du den primära sidan och de underordnade sidorna och flyttar sidorna tillsammans.

 2. Dra sidfliken uppåt eller nedåt tills triangeln är placerad på rätt plats, och släpp sedan musknappen.

Flytta en sida till ett annat avsnitt

 1. Klicka på fliken för den sida som du vill flytta och dra den över avsnittsfliken som du vill flytta sidan till.

  Tips: Du kan också högerklicka på fliken för sidan eller undersidan som du vill flytta, peka på Flytta sidan till på snabbmenyn och sedan klicka på Ett annat avsnitt.

  • Om du vill markera flera sidor samtidigt håller du ned CTRL eller SKIFT samtidigt som du klickar på flikarna.

  • Om du flyttar en underordnad sida till en ny plats blir sidan en primär sida. Om du vill flytta en primär sida och alla underordnade sidor, markerar du den primära sidan och de underordnade sidorna och flyttar sidorna tillsammans.

 2. I dialogrutan Flytta eller kopiera sidor klickar du på det avsnitt som du vill flytta sidan till. Klicka sedan på Flytta.

Kopiera och klistra in en hyperlänk till den aktuella sidan

På valfri sida i anteckningsboken kan du lägga till en hyperlänk från en textmarkering för att hoppa till en annan sida i anteckningsboken. Det är användbart om du vill skapa korsreferenser av anteckningar eller skapa en innehållsförteckning på den första sidan av varje avsnitt i anteckningsboken.

 1. Högerklicka på fliken för den sida som hyperlänken ska peka på i sidmarginalen.

 2. Klicka på Kopiera hyperlänk till den här sidan på snabbmenyn.
  Hyperlänken till den aktuella sidan och sidans rubrik kopieras till Urklipp.

 3. Klicka på den plats på sidan som ska innehålla hyperlänken.

 4. Klicka på Klistra inRedigera-menyn.
  En hyperlänk infogas, och när du klickar på den visas målsidan.

  Tips: Om du snabbt vill återgå till föregående sida när du har klickat på en hyperlänk, klickar du på Bakåt i verktygsfältet Standard.

Flytta anteckningar på en sida

 • Klicka på övre kanten av den anteckningsbehållare du vill flytta, och dra behållaren till en ny plats på sidan.

  Tips!

  • Om du vill flytta ett stycke placerar du muspekaren över styckehandtaget tills pekaren ändras till en fyrdubbel pil. Dra sedan stycket till den nya platsen på sidan. Om det stycke du flyttar innehåller indragna stycken kommer dessa stycken att följa med det stycke du flyttar. Om du bara vill markera det översta stycket klickar du på handtaget igen.

  • Du kan sammanfoga anteckningsbehållare genom att trycka på SKIFT samtidigt som du drar en anteckningsbehållare över en annan.

  • Anteckningsbehållare och andra objekt på en sida förvandlas till ett osynligt rutnät när de flyttas runt på sidan. Det gör det enklare att rada upp anteckningsbehållare, bilder och andra element på sidan. Du kan åsidosätta den här inställningen temporärt genom att hålla ned ALT medan du drar en anteckningsbehållare.

Överst på sidan

Arbeta med avsnitt

I vissa planeringskalendrar är sidorna ordnade i avsnitt med hjälp av flikar som kan ha olika ämnen. I OneNote representerar flikarna överst på den aktuella sidan avsnitten (och mappar) i den anteckningsbok som är öppen. Varje avsnitt i anteckningsboken sparas i en fil med filnamnstillägget ONE i mappen OneNote-anteckningsböcker. Mappen finns i standardmappen Mina dokument på datorn.

Skapa ett nytt avsnitt

 1. Peka på NyttArkiv-menyn och klicka på Avsnitt.

  Tips: Du kan också skapa nya avsnitt genom att högerklicka på ett befintligt avsnitt och klicka på Nytt avsnitt på snabbmenyn.

 2. Skriv en ny rubrik på avsnittsfliken och tryck på RETUR.

Öppna ett avsnitt

 1. Peka på ÖppnaArkiv-menyn och klicka på Avsnitt.

 2. Leta rätt på den avsnittsfil du vill öppna i dialogrutan Öppna och klicka på Öppna.

Flytta ett avsnitt

Anteckningsboken växer med tiden, och det kan då vara nödvändigt att ändra ordningen på de avsnittsflikar som du lagt till.

Om du snabbt vill flytta en avsnittsflik till en ny plats i den aktuella anteckningsboken, gör du något av följande:

 • Klicka och dra en avsnittsflik till vänster eller höger högst upp på den aktuella sidan. En liten triangel visas och anger den nya platsen.

 • Klicka på Expandera navigeringsfältet (dubbelpil) högst upp i navigeringsfältet i den vänstra marginalen om du vill visa avsnitten i varje öppen arbetsbok, och dra sedan valfri avsnittsflik upp eller ned till en ny plats. När du drar ett avsnitt visas en vågrät linje som anger den nya platsen.

Om du vill flytta ett avsnitt från den aktuella anteckningsboken till en mapp eller till en annan anteckningsbok, gör du följande:

 1. Högerklicka på den avsnittsflik som du vill flytta överst på den aktuella sidan och klicka på Flytta på snabbmenyn.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Flytta avsnitt till:

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet framför en annan avsnittsflik klickar du på målavsnittsfliken i listan och sedan på Flytta före.

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet bakom en annan avsnittsflik klickar du på målavsnittsfliken i listan och sedan på Flytta efter.

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet till en avsnittsgrupp eller en anteckningsbok utan befintliga avsnitt, klickar du på målavsnittsgruppen eller anteckningsboken i listan och sedan på Placera i.

   Tips: Om du vill skapa en ny avsnittsgrupp väljer du en plats i listan och klickar på Skapa ny avsnittsgrupp innan du flyttar det aktuella avsnittet.

Byta namn på ett avsnitt

 1. Högerklicka på fliken för det avsnitt som du vill byta namn på och klicka på Byt namn på snabbmenyn.

 2. Skriv ett nytt namn för avsnittet och tryck på RETUR.

Ta bort ett avsnitt

 • Högerklicka på fliken för det avsnitt du vill ta bort, och klicka på Ta bort på snabbmenyn.

Kopiera och klistra in en hyperlänk i det aktuella avsnittet

På valfri sida i anteckningsboken kan du lägga till en hyperlänk från en textmarkering för att hoppa till ett annat avsnitt i anteckningsboken. Det är användbart om du vill skapa korsreferenser av anteckningar eller skapa en innehållsförteckning på den första sidan av varje avsnitt i anteckningsboken.

 1. Högerklicka på fliken för det avsnitt som du vill att hyperlänken ska peka på.

 2. Klicka på Kopiera hyperlänk till det här avsnittet på snabbmenyn.
  Hyperlänken till den aktuella sidan och sidans rubrik kopieras till Urklipp.

 3. Klicka på den plats på sidan som ska innehålla hyperlänken.

 4. Klicka på Klistra inRedigera-menyn.
  En hyperlänk infogas, och när du klickar på den visas målavsnittet.

  Tips: Om du snabbt vill återgå till föregående sida när du har klickat på en hyperlänk, klickar du på Bakåt i verktygsfältet Standard.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×