Ordna anteckningarna

Med OneNote kan du ordna information i anteckningsböcker med sidor och avsnitt, precis som i vanliga anteckningsböcker av papper eller ringpärmar. Du kan lägga till sidor, avsnitt och fler anteckningsböcker då och där du behöver dem. Lika lätt kan du byta namn på dem, flytta eller ta bort dem.

Titta på videon och se hur Doug konfigurerar OneNote, eller följ stegen nedan.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

En typisk OneNote-anteckningsbok består av ett eller flera anteckningsboksavsnitt. I varje avsnitt ingår enskilda sidor och underordnade sidor där du gör dina anteckningar. OneNote är inte begränsat till ett visst sätt att organisera. Du kan ordna dina anteckningar på det sätt du vill, och om du ändrar dig är det enkelt att ändra hur anteckningarna är ordnade.

Vad vill du göra?

Arbeta med sidor och underordnade sidor

Arbeta med avsnitt

Fler resurser

Arbeta med sidor och underordnade sidor

I OneNote kan du göra anteckningar var som helst på en sida. Sidflikar med etiketter längs med sidans fönster identifierar varje sida, så att du enkelt kan visa de sidor du vill använda. Med sidflikar är det enkelt att lägga till nya sidor på valfri plats i en anteckningsbok.

Genom att lägga till underordnade sidor kan du skapa grupper med relaterade sidor. Varje grupp har en primär sida och så många underordnade sidor som du behöver. Du kan enkelt välja gruppen som en enhet om du vill förenkla siduppgifter (till exempel att kopiera eller flytta sidor, eller att skicka dem i ett e-postmeddelande). Med hjälp av rubriker för de underordnade sidorna blir det också lättare att ordna informationen.

Gör något av följande:

 • Skapa en ny sida genom att klicka på knappen Lägg till sida ovanför sidflikarna.
  (Om du använder OneNote 2010 klickar du på knappen Ny sida.)

 • Skapa en ny underordnad sida genom att placera muspekaren över en sidflik och sedan klicka och dra sidfliken till höger tills rubriken är indragen.

 • Skriv en rubrik direkt i rubrikområdet längst upp på valfri sida. Varje sidrubrik visas även på dess motsvarande sidflik. Om du lämnar rubrikområdet tomt blir den första raden i dina anteckningar automatiskt sidans rubrik.

  Om du vill byta namn på sidan klickar du på dess sidflik och skriver sedan en annan rubrik i rubrikområdet.

Ta bort en sida eller underordnad sida genom att högerklicka på dess sidflik och sedan klicka på Ta bort.

 1. Klicka på datumet under sidrubriken, och klicka sedan på kalenderikonen som visas.

 2. I kalendern klickar du på det datum du vill visa på sidan. Om du vill välja dagens datum klickar du på I dag.

  Obs!: Det nya datumet som du väljer ersätter permanent sidans gamla datum. När du söker i anteckningarna används nu det nya siddatumet.

 • Om du vill markera en sida går du till sidan genom att klicka på dess sidflik. Klicka sedan på sidfliken igen, så markeras sidan.

 • Om du vill markera en sidgrupp markerar du den primära sidan och dubbelklickar sedan på dess sidflik.

 • Om du vill markera flera sidor som inte hör till en grupp håller du ned CTRL eller SKIFT samtidigt som du klickar på flikarna för de andra sidorna du vill markera.

 1. Klicka på fliken för den sida du vill flytta, och dra den till den nya platsen. Ett vågrätt streck visar var sidan kommer att placeras.

  • Om du vill markera fler en än sida eller underordnad sida håller du ned CTRL eller SKIFT samtidigt som du klickar på flikarna för de sidor du vill flytta.

  • Om du vill flytta en primär sida och dess underordnade sidor markerar du den primära sidan och de underordnade sidorna och flyttar dem sedan tillsammans.

 2. Dra sidfliken uppåt eller nedåt tills det vågräta strecket är på den plats du vill använda. Släpp sedan musknappen.

 1. Klicka på fliken för den sida du vill flytta, och dra den sedan till den avsnittsflik du vill flytta den till.

  Tips: Du kan också högerklicka på fliken för den sida eller den underordnade sida du vill flytta. Peka sedan på Flytta eller Kopiera på snabbmenyn.

  • Om du vill markera fler en än sida eller underordnad sida håller du ned CTRL eller SKIFT samtidigt som du klickar på flikarna för de sidor du vill flytta.

  • Om du vill flytta en primär sida och dess underordnade sidor markerar du den primära sidan och de underordnade sidorna och flyttar dem sedan tillsammans.

 2. I dialogrutan Flytta eller kopiera sidor klickar du på det avsnitt du vill flytta sidan eller den underordnade sidan till. Klicka sedan på Flytta.

Om du vill hoppa till en annan sida i anteckningsboken kan du lägga till en hyperlänk från en textmarkering på valfri sida i anteckningsboken. Det här är användbart när du vill använda korsreferenser i anteckningarna eller när du vill skapa en innehållsförteckning på den första sidan i varje avsnitt i anteckningsboken.

 1. I sidmarginalen högerklickar du på fliken för den sida som hyperlänken ska peka på.

 2. Klicka på Kopiera länk till sida på snabbmenyn.
  Hyperlänken till den markerade sidan och sidans rubrik kopieras till Urklipp.

 3. Klicka på den plats på sidan som ska innehålla hyperlänken.

 4. På menyn Redigera klickar du på Klistra in.
  En hyperlänk infogas i OneNote. Sidan som är länkens mål visas när du klickar på länken.

  Tips: Om du snabbt vill gå tillbaka till föregående sida efter att du har klickat på en hyperlänk klickar du på Tillbaka i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 • Klicka på den övre kanten av den anteckningsruta du vill flytta. Dra sedan rutan till en ny plats på sidan.

  Tips: 

  • Flytta ett stycke genom att placera muspekaren över styckehandtaget tills pekaren blir en korspil. Dra sedan stycket till den nya platsen på sidan. Om det stycke du flyttar innehåller indragna stycken flyttas de indragna styckena tillsammans med det markerade stycket. Om du endast vill markera det översta stycket klickar du på dess handtag igen.

  • Du kan sammanfoga anteckningsrutor genom att trycka på SKIFT samtidigt som du drar en anteckningsruta över en annan.

  • Anteckningsrutor och andra objekt på en sida fäster som standard mot ett osynligt rutnät när de flyttas runt på sidan. Det här gör det enklare att placera ut anteckningsrutor, bilder och andra element på sidan. Du kan tillfälligt åsidosätta den här inställningen genom att hålla ned ALT samtidigt som du drar en anteckningsruta.

Arbeta med avsnitt

I vissa ringmappar grupperas anteckningar i olika avsnitt med flikar som avdelare. Varje flik kan tilldelas ett specifikt ämne eller avsnitt. I OneNote representerar flikarna uppe på den aktuella sidan avsnitten (och eventuella mappar) i den anteckningsbok som just nu är öppen.

 1. Högerklicka på valfri befintlig avsnittsflik och välj Nytt avsnitt på snabbmenyn.

 2. Skriv ett beskrivande namn för det nya avsnittet och tryck på RETUR.

När anteckningsböckerna ökar i storlek kanske du vill ändra ordningen på avsnittsflikarna.

Om du snabbt vill flytta en avsnittsflik till en ny plats i den aktuella anteckningsboken gör du något av följande:

 • Klicka och dra en avsnittsflik till vänster eller höger högst upp på den aktuella sidan. En liten triangel som anger den nya platsen visas.

  Tips: Att dra och släppa avsnittsflikarna är det enklaste sättet att ordna alla avsnittsflikarna i alfabetisk eller numerisk ordning, eller i den ordning du själv vill använda.

 • Dubbelklicka på listrutepilen bredvid anteckningsbokens namn högst upp i listan med anteckningsböcker till vänster. Då öppnas ett fönster som visar avsnitt i alla öppna anteckningsböcker. Här kan du dra valfri avsnittsflik uppåt eller nedåt till den nya platsen, till och med mellan olika anteckningsböcker. När du drar ett avsnitt visas ett vågrätt streck som anger den nya platsen.

Om du vill flytta ett avsnitt från den aktuella anteckningsboken till en mapp eller till en annan anteckningsbok gör du något av följande:

 1. Högerklicka på den avsnittsflik du vill flytta högst upp på den aktuella sidan. Klicka sedan på Flytta eller kopiera på snabbmenyn.

 2. I dialogrutan Flytta eller kopiera avsnitt väljer du den anteckningsbok eller den plats du vill flytta avsnittet till.

 1. Högerklicka på fliken för det avsnitt du vill byta namn på. Klicka sedan på Byt namn på snabbmenyn.

 2. Skriv ett nytt namn för avsnittet och tryck på RETUR.

 • Högerklicka på fliken för det avsnitt du vill ta bort. Klicka sedan på Ta bort på snabbmenyn.

Om du vill hoppa till ett annat avsnitt i anteckningsboken kan du lägga till en hyperlänk från en textmarkering på valfri sida i anteckningsboken. Det här är användbart när du vill använda korsreferenser i anteckningarna eller när du vill skapa en innehållsförteckning på den första sidan i varje avsnitt i anteckningsboken.

 1. Högerklicka på fliken för det avsnitt som hyperlänken ska peka på.

 2. Klicka på Kopiera länk till avsnitt på snabbmenyn.
  Hyperlänken till det markerade avsnittet och sidans rubrik kopieras till Urklipp.

 3. Klicka på den plats på sidan som ska innehålla hyperlänken.

 4. På menyn Redigera klickar du på Klistra in.
  En hyperlänk infogas i OneNote. Avsnittet som är länkens mål visas när du klickar på länken.

  Tips: Om du snabbt vill gå tillbaka till föregående sida efter att du har klickat på en hyperlänk klickar du på knappen Tillbaka i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Fler resurser

Som det nämndes i videoklippet finns det ett tillägg om du använder OneNote för Windows. Med det kan du ordna dina anteckningar på ännu fler sätt. Sök efter och ersätt innehåll, sortera sidorna, lägg till en innehållsförteckning och mycket mer. Du kan ladda ned det på getonetastic.com

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×