Ordlista för Power Query

Mängd

Sammanställa data från en kolumn som innehåller en associerad tabell för att visa resultatet av en gruppåtgärd med Summa, Antal, Medel, Min och Max.

Lägg till

Horisontellt sammanfoga två tabellfrågor som leder till en ny fråga som innehåller alla rader från varje fråga.

Cell

Ett enstaka värde i skärningspunkten mellan en rad och en kolumn i en tabell.

Kolumn

En lista med unika värden av en viss typ som presenteras horisontellt i en tabell. Tabellkolumner har ett unikt kolumnnamn och en specifik datatyp som definierar strukturen för dataraderna.

Kombinera

Kombinera data från flera datakällor med två metoder: Slå samman och Lägg till.

Kommandofältet

Power Query-kommandofältet är det gröna området längst ned i dialogrutan Redigeraren. Det gör att du kan utföra vanliga åtgärder som att uppdatera förhandsgranskningen, anpassa viktiga inställningar eller spara och stänga dialogrutan Redigeraren genom att klicka på Klar.

Ansluta

Ansluta till en mängd olika datakällor för att hämta en datatabell.

Snabbmenyer

Med Power Query kan du definiera nya frågesteg genom att interagera med Redigeraren med förhandsgranskning. De flesta av dessa åtgärder är sammanhangsberoende snabbmenyer för varje element i förhandsgranskningen, baserat på typ av resultat.

Expandera

Expandera en kolumn som innehåller en associerad tabell för att visa relaterade data. Du kan extrahera alla kolumnvärden eller utvalda kolumnvärden i den relaterade tabellen.

Filtrera

Filtrera en tabell för att minska storleken på dina frågeresultat genom att utesluta rader eller kolumner baserat på storlek, värde eller villkor.

Formel

Med en Power Query-formel kan du utföra åtgärder som datainsamling eller transformering. Varje formel börjar med likhetstecken (=) och skrivs med Power Query formelspråk.

Formelfältet

Med Power Query kan du använda formelfältet för att skriva och ändra frågans formler. Formelfältet är dolt som standard, men kan visas med hjälp av alternativet Visa/Dölja i formelfältet i menyn Inställningar.

Rubrikrad

En tabellrad som innehåller kolumnnamn eller identifierare för alla kolumner i tabellen.

Slå samman

Koppla två frågor (tabeller) vertikalt, vilket resulterar i en ny fråga som innehåller alla rader från den första frågan och en extra kolumn med matchande rader från den andra frågan. En sammanslagning är baserad på ett användardefinierat matchningsvillkor där typ av likhet i en eller flera användardefinierade kolumner matchar båda tabellerna.

Navigeringsfönstret

Bläddra efter strukturerade datakällor för att hitta den datakälla som du vill köra frågan mot.

Förhandsgranska

Med förhandsgranskning i Power Query visas resultaten av varje frågesteg i redigeraren. Du kan använda olika menyåtgärder som samverkar med frågans förhandsgranskning så att du kan skapa nya frågesteg.

Fråga

En fråga är grunden i Power Query som gör att du kan skapa en uppsättning med steg för datainsamling, filtrering och transformering som motsvarar dina dataanalyskrav. En fråga körs i en sekvens av steg för att importera data från en datakälla till en primär tabell, och associerad tabell om relaterade data är tillgängligt och efterfrågas.

Frågeredigeraren

Med Power Query-redigeraren kan du navigera, definiera och utföra datatransformering över en datakälla. Redigeraren består av ett navigeringsfönster för datakällor, frågeformelfält, förhandsgranskning och stegfönster. De flesta åtgärder som är tillgängliga i redigeraren nås via snabbmenyer.

Post

En post är en sekvens med namngivna värden, som kallas kolumner.

Uppdatera

Uppdatera en fråga för att importera alla senaste data i en tabell utan att behöva skapa frågan på nytt. När en fråga uppdateras körs de steg som definierar frågan.

Rad

Ett enskilt datavärde som är strukturerat i en tabell. Alla rader i en tabell har samma datastruktur som definieras i varje kolumn.

Sökruta

En textruta för att skriva in sökord som ger en lista över tabeller.

Förloppsindikator

En serie med roterande punkter som visas under sökrutan när en sökbegäran behandlas.

Förhandsgranskning av sökresultat

En förhandsgranskning av de översta raderna i sökresultatet från tabelldata.

Sökresultat

En lista över tabeller som matchar dina sökord. Resultaten omfattar information om tabellen, som namn, författare, datum och beskrivning.

Sökresultatsidor

Flera sidor visas när det finns fler än tio tabellobjekt. En användare kan flytta till föregående eller nästa sida och visa sidor efter ett indexintervall av aktuell sida +/- 5.

Sökförslag

Förslag på sökord som visas när du skriver i sökrutan.

Sökfönster

Ett fönster för att söka efter offentliga data på Wikipedia.

Sortera

Sortera tabellrader i frågeresultaten rankade efter villkor, till exempel det alfabetiska eller numeriska värdet av en eller flera kolumner, och i stigande eller fallande ordning.

Steg

Ett steg är varje datainsamlings- eller datatransformeringsåtgärd som används på en viss fråga. Stegen kan läggas till, tas bort eller ändras med hjälp av redigeraren.

Stegfönster

Power Query-steg kan redigeras om de har en tillhörande inställningsvy. En inställningsvy skapas när du aktiverar en dialogruta som exempelvis Gruppera rader efter eller Infoga anpassad kolumn. Du kan redigera valfritt frågesteg, som visas med en kugghjulsikon, genom att använda alternativet Redigera inställningar för varje steg.

Tabell

En samling skrivskyddade datavärden som har importerats från en datakälla och strukturerats efter en modell med horisontella kolumner och vertikala rader. En cell är den enhet där en rad och en kolumn korsar varandra. En tabell kan innehålla strukturerade data från flera datakällor, t.ex. webbsidetabeller, Excel-kalkylblad, SQL Server-databaser, SharePoint-listor och data från Microsoft Azure Marketplace.

Omvandla

Transformera data från flera datakällor genom att lägga till, ta bort eller redigera frågesteg som motsvarar dina dataanalyskrav.

Typ

En kolumntyp som klassificerar en viss typ av data. Varje värde har en datatyp, som antingen återspeglar en specifik typ av värde, till exempel tal, text, logiska eller DateTime, eller representerar en mer komplex datastruktur, som en funktion, lista eller poster. Du kan ändra datatyp för en tabellkolumn med hjälp av Ändra format på snabbmenyn. Du kan också definiera en komplex typ med hjälp av Visa formler på snabbmenyn. En datatyp, eller sekvens med datatyper, kan begränsa vilka formel som du kan använda för en viss körning. Du kan till exempel bara multiplicera kolumner med datatypen Nummer.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×