Operatorn Like

Jämför ett stränguttryck med ett mönster i ett SQL-uttryck.

Syntax

uttryck Likemönster

Syntaxen för operatorn Like består av följande element:

Element

Beskrivning

uttryck

SQL-uttryck som används i en WHERE-sats.

mönster

Sträng eller teckensträngsliteral som uttryck ska jämföras med.


Kommentarer

Du kan använda operatorn Like till att hitta värden i ett fält som matchar det mönster du anger. För mönster kan du ange hela värdet (till exempel Like “Smith”), eller så kan du använda jokertecken till att hitta ett intervall med värden (till exempel Like “Sm*”).

I uttryck kan du använda operatorn Like till att jämföra ett fältvärde med ett stränguttryck. Om du till exempel anger Like “C*” i en SQL-fråga returneras alla fältvärden som börjar med bokstaven C. I en parameterfråga kan du uppmana användaren att ange ett mönster som ska matchas.

I följande exempel returneras data som börjar med bokstaven P följt av valfri bokstav mellan A och F samt tre siffror:

Like “P[A-F]###”

I följande tabell visas hur du kan använda Like till att testa om uttryck innehåller olika mönster.


Typ av matchning


Mönster

Matchning
(returnerar True)

Ingen matchning
(returnerar False)

Flera tecken

a*a

aa, aBa, aBBBa

aBC

*ab*

abc, AABB, Xab

aZb, bac

Ett specialtecken

a[*]a

a*a

aaa

Flera tecken

ab*

abcdefg, abc

cab, aab

Ett enstaka tecken

a?a

aaa, a3a, aBa

aBBBa

En enstaka siffra

a#a

a0a, a1a, a2a

aaa, a10a

Ett teckenintervall

[a-z]

f, p, j

2, &

Utanför ett teckenintervall

[!a-z]

9, &, %

b, a

Inte en siffra

[!0-9]

A, a, &, ~

0, 1, 9

Sammansatta mönster

a[!b-m]#

An9, az0, a99

abc, aj0Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×