Operatorn Between...And

Avgör om värdet för ett uttryck faller inom ett visst värdeintervall. Du kan använda den här operatorn i SQL-uttryck.

Syntax

uttryck [Not] Betweenvärde1Andvärde2

Syntaxen för operatorn Between...And består av följande element:

Element

Beskrivning

uttryck

Ett uttryck som identifierar det fält som innehåller de data du vill utvärdera.

värde1, värde2

Ett uttryck som du vill utvärdera uttryck mot.


Kommentarer

Om värdet för uttr är mellan värde1 och värde2 (inklusive dessa värden) returnerar operatorn Between...AndTrue. I annat fall returnerar den False. Du kan ta med den logiska operatorn Not om du vill utvärdera motsatt villkor (det vill säga om uttr ligger utanför det intervall som definieras av värde1 och värde2).

Du kan använda Between...Andför att avgöra om värdet för ett fält faller inom ett visst numeriskt intervall. I följande exempel avgörs om en beställning levererades till en plats inom ett visst postnummerområde. Om postnumret är mellan 98101 och 98199 returnerar funktionen IIf ”Local”. Annars returnerar den ”Nonlocal”.

SELECT IIf(PostalCode Between 98101 And 98199, “Local”, “Nonlocal”) FROM Publishers

Om uttr, värde1 eller värde2 är Null returnerar Between...And ett Null-värde.

Eftersom jokertecken som * betraktas som litteraler går det inte att använda dem med operatorn Between...And. Det går till exempel inte att ange 980* och 989* för att hitta alla postnummer som börjar med 980 till 989. Om du vill göra det finns istället två andra alternativ. Du kan lägga till ett uttryck i frågan som tar de tre tecknen på vänster sida i textfältet och tillämpar Between...And på de tecknen. Du kan också fylla ut de höga och de låga värdena med extratecken – i det här fallet 98000 till 98999 eller 98000 till 98999. Om utökade postnummer används blir det istället 9999. (Du måste utelämna – 0000 från de lägsta värdena. Annars utelämnas 98000 om vissa postnummer har utökade avsnitt och andra inte har det.)Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×