Operationen UNION

Operationen UNION i Access skapar en union-fråga som kombinerar resultatet av två eller flera oberoende frågor eller tabeller

Syntax

[TABLE] fråga1 UNION [ALL] [TABLE] fråga2 [UNION [ALL] [TABLE] frågaN [ ... ]]

Operationen UNION består av följande syntaktiska element:

Element

Beskrivning

fråga1–n

En SELECT-instruktion, namnet på en lagrad fråga eller namnet på en lagrad tabell som föregås av nyckelordet TABLE.

Kommentarer

Du kan koppla samman resultaten för två eller flera frågor, tabeller och SELECT-instruktioner i valfri kombination i en enda UNION-operation. I följande exempel sammanfogas en befintlig tabell med namnet New Accounts och en SELECT-instruktion:

TABLE [New Accounts] UNION ALL
SELECT *
FROM Customers
WHERE OrderAmount > 1000;

Som standard returneras inga dubblettposter när du använder operationen UNION, men du kan använda predikatet ALL om du vill att alla poster ska returneras. Det gör också att frågan körs snabbare.

Alla frågor i en UNION-operation måste begära samma antal fält, men fälten behöver inte ha samma storlek eller datatyp.

Använda bara alias i den första SELECT-instruktionen eftersom de ignoreras i efterföljande. I ORDER BY-satsen ska du referera till fält med vad de kallas i den första SELECT-instruktionen.

Obs!: 

  • Du kan använda en GROUP BY- eller HAVING-sats i argumentet till varje fråga om du vill gruppera returnerade data.

  • Du kan använda en ORDER BY-sats i slutet av argumentet till den sista frågan om du vill visa returnerade data i en angiven ordning.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×