Open XML-format och filnamnstillägg

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Från och med Microsoft Office 2007 använder Office XML-baserade filformat, till exempel DOCX, XLSX och PPTX. De här formaten och filnamnstillägget gäller Microsoft Word, Microsoft Excel och Microsoft PowerPoint. Den här artikeln innehåller information om de viktigaste fördelarna med formaten, om filnamnstilläggen, samt om hur du kan dela Office-filer med användare som har tidigare versioner av Office.

Namn på filnamnstillägg

I den här artikeln

Vilka är fördelarna med Open XML-format?

Vad är XML-filnamnstilläggen?

Kan dela filer med olika versioner av Office?

Vilka är fördelarna med Open XML-format?

Open XML-format medför en rad fördelar – inte bara för utvecklare och de lösningar de utvecklar, utan också för enskilda användare, liksom för små och stora företag:

  • Utrymmessnåla filer     Filerna komprimeras automatiskt och kan i vissa fall vara upp till 75 procent mindre. Open XML-format använder zip-komprimering för att lagra dokument. Det möjliggör viktiga kostnadsbesparingar eftersom det krävs mindre diskutrymme för att lagra filer och mindre bandbredd för att skicka filer med e-post, i nätverk och via Internet. När du öppnar en fil zippas den upp automatiskt. När du sparar en fil zippas den automatiskt ihop igen. Du behöver inte installera några särskilda zip-verktyg för att öppna och stänga filer i Office.

  • Förbättrad återställning av skadade filer     Filerna är strukturerade i moduler, vilket innebär att olika datakomponenter i filen är avgränsade från varandra. Filerna kan därför öppnas även om en komponent i filen (t.ex. ett diagram eller en tabell) är skadad eller korrupt.

  • Bättre integritet och mer kontroll över privat information     Dokument kan delas konfidentiellt, eftersom personligt identifierbar information och känslig affärsinformation, t.ex. författarnamn, kommentarer, spårade ändringar och filsökvägar, lätt kan hittas och tas bort med funktionen för dokumentkontroll.

  • Bättre integrering och interoperabilitet för affärsdata     Med XML-format som datainteroperabilitetsmetod för produkterna i Office kan dokument, kalkylblad, formulär och presentationer sparas i ett XML-format som är fritt tillgängligt för vem som helst att använda och licensiera utan avgifter. Office stöder även kunddefinierade XML-scheman som förbättrar de befintliga dokumenttyperna i Office. Det innebär att kunder lätt kan låsa upp information i befintliga system och utnyttja den i de välbekanta Office-programmen. Information som skapas i Office kan lätt utnyttjas i andra affärsprogram. Allt du behöver för att öppna och redigera en Office-fil är ett ZIP-verktyg och en XML-redigerare.

  • Enklare identifiering av dokument med makron     Filer som sparas med standardtillägget "x" (t.ex. .docx, .xlsx och .pptx) kan inte innehålla VBA-makron (Visual Basic for Applications) eller XML-makron. Endast filer med ett filnamnstillägg som slutar med ett "m" (t.ex. .docm, .xlsm och .pptm) kan innehålla makron.

Listan Filformat

Innan du bestämmer dig för att spara filen i binärt format läsa kan dela olika versioner av Office på samma filer?

Överst på sidan

Vilka är XML-filnamnstilläggen?

Dokument, kalkylblad och presentationer som du skapar i Office sparas som standard i XML-format med de nya filnamnstilläggen med ett "x" eller ett "m" i slutet av de filnamnstillägg som du redan är van vid. Tillägget "x" betecknar en XML-fil som inte innehåller några makron, och "m" en XML-fil som innehåller makron. Om du exempelvis sparar ett dokument i Word används numera filnamnstillägget .docx som standard, i stället för filnamnstillägget .doc.

Spara en fil som .docx

Samma ändring har skett när du sparar en fil som en mall. Filnamnstilläggen för mallar från tidigare versioner finns kvar, men nu har de ett "x" eller "m" sist i namnet. Om filen innehåller kod eller makron måste du spara den med det nya makroaktiverade XML-filformatet, och ett "m" som i "makro" läggs till i filnamnstillägget.

Följande tabeller innehåller alla standardfilnamnstillägg i Word, Excel och PowerPoint.

Word

XML-filtyp

Filtillägg

Dokument

DOCX

Makroaktiverat dokument

DOCM

Mall

DOTX

Makroaktiverad mall

DOTM

Excel

XML-filtyp

Filtillägg

Arbetsbok

XLSX

Makroaktiverad arbetsbok

XLSM

Mall

XLTX

Makroaktiverad mall

XLTM

Binär arbetsbok (ej XML-format)

XLSB

Makroaktiverat tillägg

XLAM

PowerPoint

XML-filtyp

Filtillägg

Presentation

PPTX

Makroaktiverad presentation

PPTM

Mall

POTX

Makroaktiverad mall

POTM

Makroaktiverat tillägg

PPAM

Visa

PPSX

Makroaktiverat bildspel

PPSM

Bild

SLDX

Makroaktiverad bild

SLDM

Office-tema

THMX

Överst på sidan

Går det att dela filer med olika versioner av Office?

I Office kan du spara filer både i Open XML-format och i det binära filformatet som användes i tidigare versioner av Office. Den här versionen av Office innehåller dessutom kompatibilitetskontroller och filkonverterare som underlättar fildelning mellan olika versioner av Office.

Öppna befintliga filer i Office     Du kan öppna och arbeta med en fil som har skapats i en tidigare version av Office, och sedan spara filen i dess befintliga format. Eftersom du kanske arbetar med ett dokument tillsammans med någon som har en tidigare version används en kompatibilitetskontroll i Office för att kontrollera att du inte har använt några funktioner som inte stöds i tidigare versioner av Office. När du sparar filen uppmärksammas du på sådana eventuella funktioner så att du kan ta bort dem innan du fortsätter att spara filen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×