OneDrive för företag – fel sökning

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln gäller endast för den tidigare OneDrive för företag-synkroniseringsklienten (groove.exe). I de flesta fall rekommenderar vi att du använder den nyare OneDrive-synkroniseringsklienten (onedrive.exe) istället. Vilken OneDrive-app?

Problem


Diagnostikverktyget för OneDrive för företag (SPOneDriveForBusiness) identifierar vissa problematiska villkor och samlar in information för att felsöka problem med Microsoft OneDrive för företag. Denna diagnostik stöder både OneDrive för företag 2013 och OneDrive för företag 2015.

Lösning

I den här artikeln beskrivs den information som kan samlas in från en dator som försöker ansluta till OneDrive för företag.

Nödvändiga behörigheter

Reglerna i diagnostikpaketet använder klient datorns lokala administratörs konto.

Manifest resultat

Följande tabell innehåller de filer som samlas in när du kör SPOneDriveForBusiness och beskriver informationen som varje fil innehåller.

Beskrivning

Filnamn

Innehåller status för varje regel som körs, inklusive eventuella problematiska problem som upptäckts.

ResultReport. XML

Det här är en XLST transformering som formaterar resultatet i filen ResultReport. xml. Den innehåller inga kunddata.

Results. xsl

Innehåller felsöknings information som genereras när manifestet körs. Innehåller också tids inställningar för varje regel som körs. Kan innehålla kunddata. Men varje försök har gjorts att minska beloppet.

SPOneDriveForBusiness. 0. debugreport. XML

Innehåller ytterligare felsöknings information för manifest körningen. Kan innehålla kunddata. Men varje försök har gjorts att minska beloppet.

STDOUT. log

Genomsökning av installerade Office-program.

<dator namn>_ROIScan. log och

<dator namn>_ROIScan. XML

CAB-filen för OneDrive för företag-spårning.

<dator namn>_SPO_<locale>_OneDriveTrace. cab

Logg filer för händelse spårning i OneDrive för företag (ring loggar).

<dator namn>_SPO_<locale>_OneDriveSpwLogs. cab

Innehåller logg boken för program

<dator namn>_evtx_<locale>_EventLogs. cab

Rapport om AppCrash för OneDrive för företag

<dator namn>_cab_<locale>_OneDriveWerReport. cab

Innehåller filen Groove. exe. log

<dator namn>_log_<locale>_OneDriveGrooveExeLog. cab

Innehåller filen msosync. exe. log

<dator namn>_log_<locale>_OneDriveMsosyncExeLog. cab

Innehåller MSO-loggar

<dator namn>_log_<locale>_OneDriveMsoLogs. cab

Innehåller Windows Explorers rapport om AppCrash i Utforskaren

<dator namn>_cab_<locale>_ExplorerWerReport. cab

Innehåller rapporten MSOSync WER AppCrash

<dator namn>_cab_<locale>_MSOSyncWerReport. cab

Innehåller information om fel sökning av dubbletter av dokument fel

<dator namn>_cfg_<locale>_OneDriveDuplicateDocumentError. txt

Innehåller produkt-och fil version för varje

process som körs

<dator namn>_cfg_<locale>_ProcessListReport. txt

Regler för OneDrive för företag

Krav

För att installera detta paket måste du ha Windows PowerShell 2,0 installerat på datorn. Mer information finns i Windows Management Framework (Windows PowerShell 2,0, WinRM 2,0 och BITS 4,0).

Följande kontroller utförs av fel sökaren för OneDrive för företag.

Regel-ID

Titel

Beskrivning

7D4149B9-6008-4DBA-B92C-FEF148D0E9F9

Synkroniseringsproblem med SharePoint Online när mappen OneDrive för företag (tidigare SkyDrive Pro) har blockerat fil namns tillägg

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

4686124A-193E-443D-8E76-C1BED8A24AAB

Synkroniseringsproblem med SharePoint Online när OneDrive för företag-mappen har blockerat fil tecken

Ogiltiga fil namn och filtyper i OneDrive, OneDrive för företag och SharePoint

387DEB3A-BE31-4DA2-BAC3-F0F2496FE527

OneDrive för företag är inte installerat på klient datorn

Installera Windows-versionen av den nya synkroniseringsklienten för OneDrive

62628571-A7EA-49DC-B4CB-0DC5C0F7F189

Fil namn får inte innehålla fler än 128 tecken för att filen ska läggas till i en mapp med synkroniserade bibliotek för överföring till SharePoint Online

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

FE1F4C70-4216-4733-8929-82999283DD42

Mappnamn får inte innehålla fler än 250 tecken för att mappen ska läggas till i en mapp som synkroniseras bibliotek för överföring till SharePoint Online

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

01E1B0C3-2DE2-44DD-8B37-2AF88877E959

Felaktig sökväg mellan installations typerna för Office och OneDrive.

9F79AEEC-11AB-4B95-B7FF-991622F619DA

Avstämd version mellan installations typerna för Office och OneDrive.

123FB748-D778-467A-8625-FD95FAA4502D

Synkroniseringsfel för OneDrive när du har konfigurerat IRM (Information Rights Management) i biblioteket

DBFE72C4-06D7-4AD1-8BE3-B72D97494AFF

OneDrive-synkroniseringsfel för ändring av fil namn när filer laddas upp till SharePoint Online.

F8B30197-7AE8-4BAC-BBBD-15850D46B7C1

Synkroniseringsfel i OneDrive när du försöker synkronisera dokument bibliotek.

EADB7E2E-7182-49F0-BC7C-16C467BE878E

Inledande synkroniseringsfel i OneDrive när användare försöker synkronisera ett dokument bibliotek med IRM (Information Rights Management).

03F360C5-1A49-44EB-AE88-FA42FBE09028

Det går inte att synkronisera en fil till SharePoint Online på grund av ett tildetecken (~) i början av fil namnet.

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

B6BF491C-86B2-4BEC-A8DE-E6DA6907120D

Returnerar versions numret för OneDrive för företag

63A7735F-A47D-447F-B342-78AA0FBEBCF1

Kontrol lera om det finns mappar som inte stöds i OneDrive för företag-katalogen

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

2F3D6F96-7241-49E8-9432-545340D72438

Kontrol lera fil storleks begränsning i OneDrive för företag

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

2DH4806D-6F1C-4FE9-BE5A-9BA354BC801D

Kontrol lera OneDrive för företag-katalogen för maximalt antal objekt

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

2DG4AF0B-4974-488C-8DC2-C679CA7BF65F

Kontrol lera synkroniserade SharePoint-listor och bibliotek för maximalt antal objekt

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

17C9D0C9-96FA-4014-986E-1C4B0448FAC7

Kontrol lera om SignInOptions är inställt på standard

Synkroniseringen av OneDrive för företag returnerar felet "det går inte att ansluta till den angivna SharePoint-webbplatsen"

68B34491-0A2D-4637-A224-076FBA61FA1B

Kontrol lera om UseOnlineContent är inställt på standard

Felet "den här funktionen har inaktiverats av administratören" i Office 2013 och 2016

70AD3F4C-07C8-4BB2-8086-D30D6C3EEFDC

Kontrol lera den lokala datorns lediga utrymme och total kapacitet

CD4D025-549F-4528-A682-31BBD246D472

Sök efter blandad installation av MSI och ClickToRun

Så här växlar du från en MSI-installation av OneDrive för företag (tidigare SkyDrive Pro) fristående till en klicka-och-kör-installation av OneDrive för företag (tidigare SkyDrive Pro)

6CE5FC56-B975-4E2C-8149-304296F75974

Kontrol lera ETL-spårning för ogiltigt Unicode-felfel

A919A6D5-0401-4700-B7D6-C78920DB4EEB

Katalog statistik för OneDrive-mappen

6622756F-4577-4243-BF65-36A91A78CDC2

Sök efter fil namns begränsning för Excel-filer

Fel meddelande när du öppnar eller sparar en fil i Microsoft Excel: "ogiltigt fil namn"

7B683A8C-238F-4D61-BCEF-88088AA18E93

Kontrol lera om en central tabell fil storlek överskrider 2 GB

BE218D37-62A5-4C42-80B7-18129D702EB0

Kontrol lera gränssnitts ikon överläggs identifierare

Ikon överlägg för synkronisering saknas i OneDrive och OneDrive för företag

Mer information

Mer information om vilka operativ system som kan köra Microsofts support paket finns i artikeln om automatisk fel sökning och Support Diagnostic Platform.


Vill du ha mer hjälp? Gå till Microsoft Community.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×