Omvandla text till tabell eller tabell till text

Omvandla text till tabell eller tabell till text

Om du vill konvertera text till en tabell eller en tabell till text börjar du med att klicka på stycketecknet Visa/Dölj på fliken Start så att du kan se hur texten avgränsas i dokumentet.

Ikonen Visa/Dölj är markerad på fliken Start.

Omvandla text till en tabell

 1. Infoga avgränsningstecken – till exempel kommatecken eller tabbar – för att ange var du vill dela upp texten i tabellkolumner.

  Obs!: Om du har kommatecken i texten kan du använda tabbar som avgränsningstecken.

 2. Använd stycketecken för att markera var du vill påbörja en ny tabellrad.

  I det här exemplet bildar tabbarna och stycketecknen en tabell med 3 kolumner och 2 rader:

  Text att konvertera till tabell

 3. Markera den text du vill omvandla och klicka sedan på Infoga > Tabell > Omvandla text till tabell.

  Alternativet Omvandla text till en tabell är markerat på fliken Infoga.

 4. Välj de alternativ du vill använda i rutan Omvandla text till tabell.

  Dialogrutan Omvandla text till en tabell visas.

  Under Tabellstorlek bör du kontrollera att talen matchar antalet kolumner och rader som du vill använda.

  Under Autopassa väljer du hur tabellen ska se ut. Word väljer automatiskt en bredd för tabellkolumnerna. Om du vill ha en annan kolumnbredd väljer du ett av följande alternativ:

  Om du vill

  Välj det här alternativet

  Ange en bredd för alla kolumner

  I rutan Fast kolumnbredd skriver eller markerar du ett värde.

  Ändra storlek på kolumner för att anpassa bredden på texten i varje kolumn

  Autopassa efter innehållet

  Tabellens storlek ändras automatiskt om bredden på det tillgängliga utrymmet ändras (till exempel webblayout eller liggande orientering).

  Autopassa efter fönstret

  Välj det avgränsningstecken du använde i texten under Avgränsa text med.

 5. Klicka på OK. Texten som konverterats till en tabell ser nu ut så här:

  Tabell

Omvandla en tabell till text

 1. Markera de rader eller den tabell som ska konverteras till text.

 2. Klicka på Konvertera till text på fliken Layout under Tabellverktyg.

  Alternativet Omvandla till text är markerat på fliken Layout under Tabellverktyg.

 3. I rutan Konvertera till text under Avgränsa text med klickar du på det avgränsningstecken som ska användas i stället för kolumngränserna. Rader avgränsas med stycketecken.

 4. Klicka på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×