Omvandla tal till olika talsystem

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ett talsystem är ett systematiskt sätt att visa tal med symboliska tecken och använder ett Basvärde mer praktiskt grupp tal i kompakt form. De vanligaste talsystem är decimal, som har ett Basvärde av 10 och en symbolisk teckenuppsättning 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Men det finns andra talsystem och det kan vara mer effektivt att använda för ett särskilt syfte. Till exempel eftersom datorer använder boolesk logik för att utföra beräkningar och åtgärder kan använda de talsystem binärt tal med basen värdet 2.

Microsoft Office Excel innehåller flera funktioner som du kan använda för att konvertera tal till och från följande talsystem:

Talsystem

Basvärde

Symboliska teckenuppsättning

Binärt

2

0,1

Ett oktalt tal

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Decimal

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9

Ett hexadecimalt

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Använd funktionen BIN2DEC för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivning (Resultat)

=BIN.TILL.DEC(1100100)

Omvandlar det binära talet 1100100 till ett decimaltal (100)

=BIN.TILL.DEC(1111111111)

Omvandlar det binära talet 1111111111 till ett decimaltal (-1)

Använd funktionen BIN2HEX för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivning (Resultat)

=BIN.TILL.HEX(11111011;4)

Omvandlar det binära talet 11111011 till ett hexadecimalt tal med 4 tecken (00FB)

=BIN.TILL.HEX(1110)

Omvandlar det binära talet 1110 till ett hexadecimalt tal (E)

=BIN.TILL.HEX(1111111111)

Omvandlar det binära talet 1111111111 till ett hexadecimalt tal (FFFFFFFFFF)

Använd funktionen BIN2OCT för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivning (Resultat)

=BIN.TILL.OKT(1001; 3)

Omvandlar det binära talet 1001 till ett oktalt tal med 3 tecken (011)

=BIN.TILL.OKT(1100100)

Omvandlar det binära talet 1100100 till ett oktalt tal (144)

=BIN.TILL.OKT(1111111111)

Omvandlar det binära talet 1111111111 till ett oktalt tal (7777777777)

Använd funktionen DEC2BIN för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivning (Resultat)

=DEC.TILL.BIN(9;4)

Omvandlar det decimala talet 9 till ett binärt tal med 4 tecken (1001)

=DEC.TILL.BIN(-100)

Omvandlar det decimala talet -100 till ett binärt tal (1110011100)

Använd funktionen DEC2HEX för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivning (Resultat)

=DEC.TILL.HEX(100;4)

Omvandlar det decimala talet 100 till ett hexadecimalt tal med 4 tecken (0064)

=DEC.TILL.HEX(-54)

Omvandlar det decimala talet -54 till ett hexadecimalt (tal FFFFFFFFCA)

Använd funktionen DEC2OCT för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivning (Resultat)

=DEC.TILL.OKT(58;3)

Omvandlar det decimala 58 till ett oktalt tal (072)

=DEC.TILL.OKT(-100)

Konverterar ett decimaltal till ett oktalt tal (7777777634)

Använd funktionen HEX2BIN för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivning (Resultat)

=HEX.TILL.BIN("F";8)

Omvandlar det hexadecimala talet F till ett binärt tal med 8 siffror (00001111)

=HEX.TILL.BIN("B7")

Omvandlar det hexadecimala talet B7 till ett binärt (tal 10110111)

=HEX.TILL.BIN("FFFFFFFFFF")

Omvandlar det hexadecimala talet FFFFFFFFFF till ett binärt (tal 1111111111)

Använd funktionen HEX2DEC för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivning (Resultat)

=HEX.TILL.DEC("A5")

Omvandlar det hexadecimala talet A5 till ett decimaltal (165)

=HEX.TILL.DEC("FFFFFFFF5B")

Omvandlar det hexadecimala talet FFFFFFFF5B till ett decimaltal (-165)

=HEX.TILL.DEC("3DA408B9")

Omvandlar det hexadecimala talet 3DA408B9 till ett decimaltal (1034160313)

Använd funktionen HEX2OCT för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivning (Resultat)

=HEX.TILL.OKT("F";3)

Omvandlar det hexadecimala talet F till ett oktalt tal med 3 tecken (017)

=HEX.TILL.OKT("3B4E")

Omvandlar det hexadecimala talet 3B4E till ett oktalt tal (35516)

=HEX.TILL.OKT("FFFFFFFF00")

Omvandlar det hexadecimala talet FFFFFFFF00 till ett oktalt tal (7777777400)

Använd funktionen OCT2BIN för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivning (Resultat)

=OKT.TILL.BIN(3;3)

Omvandlar det oktala talet 3 till ett binärt tal med 3 tecken (011)

=OKT.TILL.BIN(7777777000)

Omvandlar det oktala talet 7777777000 till ett binärt tal (1000000000)

Använd funktionen OCT2DEC för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivning (Resultat)

=OKT.TILL.DEC(54)

Omvandlar det oktala talet 54 till ett decimaltal (44)

=OKT.TILL.DEC(7777777533)

Omvandlar det oktala talet 7777777533 till ett decimaltal (-165)

Använd funktionen OCT2HEX för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivning (Resultat)

=OKT.TILL.HEX(100;4)

Omvandlar det oktala talet 100 till ett hexadecimalt tal med 4 tecken (0040)

=OKT.TILL.HEX(7777777533)

Konverterar det oktala talet 7777777533 till ett hexadecimalt tal (FFFFFFFF5B)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×