Omvandla datum som lagras som text till datum

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ibland händer det att datum formateras och lagras i celler som text. Du kanske exempelvis skriver ett datum i en cell som är formaterad som text eller så kanske informationen har importerats eller klistrats in från en extern datakälla i form av text.

Datum som är formaterade som text är vänsterjusterade i en cell (i stället för högerjusterade). När du har aktiverat Felkontroll textdatumen med tvåsiffriga årtal också markeras med en felindikator: Cell med ett formelfel .

Eftersom felkontroll i Excel kan identifiera textformaterade datum med tvåsiffriga årtal, kan du använda alternativen automatisk korrigering för att konvertera dem till datum-formaterade datum. Du kan använda funktionen DATEVALUE för att konvertera de flesta andra typer av textdatum till datum.

Om du importerar data till Excel från en annan källa, eller om du anger datum med tvåsiffriga årtal i celler som tidigare har formaterats som text, kan du se en liten grön triangel i det övre vänstra hörnet av cellen. Den här felindikator meddelar att datum lagras som text, som visas i det här exemplet.

Celler med grön felsymbol i det övre vänstra hörnet

Du kan använda felindikatorn för att konvertera datum från text till datumformat.

Meddelanden: Kontrollera först att felkontroll är aktiverat i Excel. Att göra det:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ>Formler.

  Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i Excel 2007, och sedan klicka på Excel-alternativ > formler.

 2. Markera Aktivera felkontroll i bakgrundenFelkontroll. Alla fel som hittas markeras med en triangel i det övre vänstra hörnet av cellen.

 3. Markera celler som innehåller årtal skrivs med 2 decimaler under Felkontrollregler.

Följ den här proceduren om du vill konvertera det textformaterade datumet till ett normalt datum:

 1. Markera alla enskilda celler eller områden med intilliggande celler med en felsymbol i det övre vänstra hörnet i kalkylbladet. Mer information finns i Markera celler, områden, rader eller kolumner i ett kalkylblad.

  Tips: Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

 2. Klicka på felknappen som visas intill de markerade cellerna.

  Felknapp

 3. Klicka på Konvertera XX till 20XX eller Konvertera XX till 19XX på menyn. Om du vill ignorera felindikatorn utan att konvertera talet klickar du på Ignorera fel.

  Kommandon för att konvertera datum

  Textdatumen med tvåsiffriga årtal konvertera till standarddatum med fyrsiffriga årtal.

  Konverterade datum

  När du har konverterat cellerna från textformaterade datum kan du ändra sättet datumen visas i cellerna genom att använda datumformatering.

Om du vill konvertera ett datum i en cell till ett serienummer, använder du funktionen datumvärde. Kopiera formeln, markera de celler som innehåller textdatum som och använder Klistra in Special för att gälla dem ett datumformat.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Markera en tom cell och kontrollera att talformatet är Allmänt.

  Så här verifierar du talformatet: på fliken Start i gruppen tal klickar du på pilen bredvid rutan Talformat och klicka sedan på Allmänt.

 2. Gör följande i den tomma cellen:

  1. Ange = DATUMVÄRDE (

  2. Klicka i cellen som innehåller det textformaterade datum som du vill omvandla.

  3. Ange )

  4. Tryck på RETUR och funktionen datumvärde Returnerar serienumret för datumet som representeras av textdatumet.

   Vad är en Excel-serienummer?

   Excel lagras datum som serienummer så att de kan användas i beräkningar. Som standard den 1 januari 1900 är serienummer 1 och 1 januari 2008, är serienummer 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 1 januari 1900.To kopiera konverteringsformeln till ett sammanhängande cellområde, markera den cell som innehåller formeln som du angett , och dra sedan fyllningshandtaget Fyllningshandtag över ett område med tomma celler som lika stort som cellområdet med textdatum.

 3. När du släpper fyllningshandtaget visas ett cellområde med serienummer som motsvarar cellområdet som innehåller textdatum.

 4. Markera cellen eller cellområdet med serienumren och klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Kortkommando:  Du kan också trycka på CTRL + C.

 5. Markera cellen eller cellområdet med textdatumen, klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start och klicka på Klistra in special.

 6. Klicka på Värden under Klistra in i dialogrutan Klistra in special och klicka på OK.

 7. Klicka på popup-fönstret dialogruteikonen bredvid tal på fliken Start.

 8. Klicka på Datum i rutan Kategori och klicka sedan på det datumformat som du vill använda i listan Typ.

 9. Om du vill ta bort serienumren när du har konverterat alla datumen markerar du de celler som innehåller dem och trycker på DEL.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×