Omvandla datum som lagras som text till datum

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ibland händer det att datum formateras och lagras i celler som text. Du kanske exempelvis skriver ett datum i en cell som är formaterad som text eller så kanske informationen har importerats eller klistrats in från en extern datakälla i form av text.

Datum som är formaterade som text är vänsterjusterade i stället för högerjusterade i en cell. Med felkontroll aktiverat, markerats textdatumen med tvåsiffriga årtal också med fel indikator Cell med ett formelfel .

Eftersom felkontroll i Excel kan identifiera textformaterade datum med tvåsiffriga årtal, kan du använda alternativen automatisk korrigering för att konvertera dem till datum-formaterade datum. Du kan använda funktionen DATEVALUE för att konvertera de flesta andra typer av textdatum till datum.

Omvandla textdatum med tvåsiffriga år med hjälp av Felkontroll

Om du importerar data till Excel från en annan källa, eller om du anger datum med tvåsiffriga årtal i celler som tidigare formaterats som text visas en grön liten triangel i övre vänstra hörnet av cellen. Det innebär att datumet lagras som text, enligt vad som visas i det här exemplet.

Celler med grön felsymbol i det övre vänstra hörnet

Du kan använda felindikatorn för att konvertera datum från text till datumformat.

Meddelanden: Första saker första – Kontrollera att felkontroll är aktiverat i Excel. Att göra det:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ>Formler.

  Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i Excel 2007 > Excel-alternativ > formler.

 2. Markera Aktivera felkontroll i bakgrunden under Felkontroll. Alla fel som hittas markeras med en triangel i det övre vänstra hörnet av cellen.

 3. Markera celler som innehåller årtal skrivs med 2 decimaler under Felkontrollregler.

Följ anvisningarna nedan för att konvertera det textformaterade datumet tillbaka till ett vanligt datum.

 1. Markera alla enskilda celler eller områden med intilliggande celler med en felsymbol i det övre vänstra hörnet i kalkylbladet.

  Markera celler, områden, rader eller kolumner

  Om du vill markera

  Gör du så här

  En enstaka cell

  Klicka på cellen eller flytta till cellen med hjälp av piltangenterna.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned Skift medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

  Du kan dessutom markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 och utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna. När du är klar med markeringen trycker du på F8 igen.

  Ett stort cellområde

  Klicka på den första cellen och håll sedan ned Skift och klicka på den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

  Alla celler i ett kalkylblad

  Klicka på knappen Markera allt.

  Knappen Markera allt

  Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på Ctrl+A.

  Obs!: Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området om du trycker på Ctrl+A. Tryck på Ctrl+A en gång till om du vill markera hela kalkylbladet.

  Diskontinuerliga celler eller cellområden

  Markera första cellen eller cellområdet och håll sedan ned Ctrl medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

  Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på Skift+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på Skift+F8 igen.

  Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du kan också markera celler i en rad eller i en kolumn genom att markera den första raden eller kolumnen och sedan trycka på Ctrl+Skift+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

  Obs!: Om en rad eller kolumn innehåller data markerar Ctrl+Skift+piltangent raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på Ctrl+Skift+piltangent en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

  Intilliggande rader eller kolumner

  Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned Skift och markera den sista raden eller kolumnen.

  Diskontinuerliga rader eller kolumner

  Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned Ctrl medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

  Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

  Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på Ctrl+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

  Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Tryck på Ctrl+Home för att välja den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

  Tryck på Ctrl+End för att välja den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

  Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

  Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+End om du vill utöka markeringen av celler till den senaste använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger).

  Celler till början av kalkylbladet

  Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+Home om du vill utöka cellmarkeringen till kalkylbladets början.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned Skift samtidigt som du klickar på den sista cellen du vill inkludera i den nya markeringen. Det rektangulära områden mellan aktiv cell och cellen du klickar på blir den nya markeringen.

  Tips: Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

 2. Klicka på felknappen som visas bredvid den markerade cellen eller cellområdet.

  Felknapp

 3. Klicka antingen på Konvertera XX till 20XX eller Konvertera XX till 19XX på menyn. (Klicka på Ignorera fel om du bara vill få bort felsymbolen utan att konvertera siffrorna.)

  Kommandon för att konvertera datum

  Den här åtgärden konverterar textdatumen med tvåsiffriga årtal till standarddatum med fyrsiffriga årtal.

  Konverterade datum

  När du har konverterat cellerna från textformaterade datum kan du ändra sättet datumen visas i cellerna genom att använda datumformatering.

Överst på sidan

Omvandla textdatum med hjälp av funktionen DATUMVÄRDE

Om du vill omvandla ett textdatum i en cell till ett serienummer använder du funktionen DATUMVÄRDE. Därefter kopierar du formeln, markerar de celler som innehåller textdatum och använder Klistra in special för att tillämpa datumformatet på cellerna.

 1. Markera en tom cell och verifiera att den har Allmänt som talformat.

  Verifiera talformatet

  1. Klicka på pilen bredvid Talformat i gruppen Tal på fliken Start och klicka sedan på Allmänt.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Gör följande i den tomma cellen:

  1. Skriv =DATUMVÄRDE(

  2. Klicka i cellen som innehåller det textformaterade datum som du vill omvandla.

  3. Skriv )

  4. Tryck på RETUR.

   Funktionen DATUMVÄRDE returnerar serienumret för datumet som representeras av textdatumet.

   Vad är ett serienummer?

   Excel lagrar datum som serienummer så att de kan användas i beräkningar. Som standard har 1 januari 1900 serienummer 1 och 1 januari 2008 serienummer 39448 eftersom datumet infaller 39 448 dagar efter den 1 januari 1900.

 3. Om du vill kopiera konverteringsformeln till ett sammanhängande cellområde markerar du cellen där du skrev formeln och dra sedan fyllningshandtaget Fyllningshandtag över ett område med tomma celler som lika stort som cellområdet med textdatum.

  När du släpper fyllningshandtaget visas ett cellområde med serienummer som motsvarar cellområdet som innehåller textdatum.

 4. Markera cellen eller cellområdet med serienumren och klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tangentbordsgenväg Du kan också trycka på CTRL+C.

 5. Markera cellen eller cellområdet med textdatumen, klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start och klicka på Klistra in special.

 6. Klicka på Värden under Klistra in i dialogrutan Klistra in special och klicka på OK.

 7. Klicka på dialogruteikonen bredvid Tal på fliken Start.

  Dialogruteikonen i gruppen Tal

 8. Klicka på Datum i rutan Kategori och klicka sedan på det datumformat som du vill använda i listan Typ.

 9. Om du vill ta bort serienummer när alla datum har omvandlats markerar du cellerna som innehåller serienumren och trycker på DEL.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×