Office
Logga in

Om Yammer-nätverk och klientorganisationer i Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

För bästa slutanvändaren och hantering upplevelse det krävs att ett Office 365-klienten är associerad med bara en Yammer nätverk - om du inte är i den här konfigurationen, måste du konsolidera ditt nätverk/innehavare genom den 16 oktober 2018 vill gå till det här tillståndet.

Obs!: Har du nyligen fått ett meddelande från Yammer om att Office 365-klienten är associerade med två eller fler Yammer-nätverk? Om du undrar vad som innebär, visas nätverk migrering - konsolidera Yammer-nätverk för information om vilka åtgärder måste du utföra.

Yammer-nätverkets förändrade roll

Ett Yammer-nätverk fungerar som en organisationens gräns och som en management-enhet. När Yammer blir en del av Office 365, använder Yammer tillhörande Office 365-klienten som organisationens skiljelinjen och för hantering av funktioner.

Yammer-nätverk som organisationsgräns    Endast användare som ingår i samma organisation kan ansluta till nätverket, något som ingjuter förtroende hos nätverkets medlemmar och går att de kan samarbeta fritt. När Yammer integreras med Office 365 används samma organisationsgräns för Yammer och Office 365 – alla Office 365-användare som ingår i samma Office 365-innehavare (med en Yammer-prenumeration) kan komma åt Yammer. När organisationen växer och en ny domän läggs till i Office 365-innehavare så synkroniseras den domänen automatiskt med Yammer, så att användarna på ett enkelt sätt får åtkomst till Yammer.

Yammer-nätverk som en hanteringsenhet    Alla aspekter av Yammer-tjänsten hanterades tidigare på nätverksnivå, inklusive hantering av identiteter, domäner och användare. Viktiga aspekter av Yammer-tjänsten, inklusive hantering av identiteter, domäner, användare och licenser, kan hanteras i Office 365 när Yammer integreras med Office 365. Tack vare det finns en gemensam och kraftfull uppsättning verktyg som Office 365-administratörer kan använda för att hantera alla Office 365-tjänster, inklusive Yammer. Vi rekommenderar att Yammer-administratörer endast hanterar Yammer-specifika konfigurationer (t.ex. standardinställningar för meddelanden eller inställningar för externa nätverk) på nätverksnivån.

Så här kan Yammer-nätverk kopplas till Office 365-innehavare

Många kunder använde Yammer innan det integrerades med Office 365, något som resulterade i följande konfigurationer.

I det här scenariot är din Office 365-innehavare kopplad till ett enda Yammer-nätverk. Till exempel:

 • Verifierade domäner på Office 365-innehavaren:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Domäner på Yammer-nätverk:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com och fabrikam.com

Följande bild visar den här relationen där en Office 365-innehavare är kopplad till ett Yammer-nätverk:

En klientorganisation i Office 365 mappad till ett Yammer-nätverk

Hur kunder lägga in i den här konfigurationen: eftersom Yammer är aktiverad som standard i Office 365 varje gång en ny Office 365-innehavare skapas, skapas automatiskt ett nytt Yammer-nätverk och domäner från Office 365 läggs till i Yammer. Som en del av Yammer aktivering vågor aktiverar vi Yammer för alla innehavare med ett Office 365 Yammer Enterprise-abonnemang. När domäner läggs till eller tas bort från Office 365-klienten, Fortsätt till domäner som ska synkroniseras med Yammer-nätverket.

Det här är den vanligaste konfigurationen och är den rekommenderade konfigurationen. Nedan visas en lista över viktiga fördelar med den här konfigurationen.

 • Minska kostnader för Yammer-administration:    Du kan hantera en enda Yammer-tjänst, i stället för att hantera enskilda Yammer-nätverk.

 • Hantera Yammer smidigt från Office 365:    Du kan hantera Yammer-tjänsten smidigt från Office 365 på liknande sätt som du hanterar andra Office 365-tjänster. Till exempel kan du hantera livscykeln för alla Yammer-användare centralt i Office 365 och du kan hantera livscykeln för Yammer-domäner från Office 365.

 • Minska informationssilor i organisationen:    En konsoliderad Yammer-tjänst som delas av alla användare ger dem möjlighet att ansluta till och arbeta med alla i organisationen.

Nedan visas en lista över viktiga funktioner avseende hantera Yammer i Office 365 som stöds i den här konfigurationen.

Funktion

Stöd i konfigurationen 1 innehavare – 1 nätverk

Inloggning

Ja

Enkel inloggning

Ja

Livscykelhantering för användare

Ja

Livscykelhantering för administratörer

Ja

Licenshantering

Ja

Livscykelhantering för domäner

Ja

Konsolidera kostnadsfria Yammer Basic-nätverk

Ja

Framtida integrering mellan Yammer och Office 365-grupper

Ja

Andra framtida integreringar mellan Yammer och Office 365

Ja

Yammer-Office 365 grupperar integrering:    Office 365 ansluten grupper är bara tillgängliga för kunder i innehavaren 1: 1 nätverkskonfiguration.

Framtida integreringar mellan Yammer och Office 365:    I framtiden kan vi lansera andra funktioner för integrering mellan Yammer och Office 365. Funktionerna kommer att vara tillgängliga för kunder med konfigurationen 1 innehavare – 1 nätverk

Information om hur du hanterar din klient i den här konfigurationen finns i Hantera Yammer domäner över sin livscykel i Office 365.

I det här scenariot är din Office 365-innehavare kopplad till två eller fler Yammer-nätverk. Till exempel:

 • Verifierade domäner på Office 365-innehavaren:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Domäner på Yammer-nätverket1:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Domäner på Yammer-nätverket2:    fabrikam.com

Följande bild visar den här relationen där en Office 365-innehavare är kopplad till flera Yammer-nätverk:

En klientorganisation i Office 365 mappad till många Yammer-nätverk

Hur kunder lägga in i den här konfigurationen: vanligtvis stora kunder hitta själva i det här scenariot. En stor organisation (contoso.com) kan ha flera dotterbolag (Säg fabrikam.com är en av dem). När organisationen har en officiell Office 365-klienten och en officiell Yammer-nätverket (contoso.com nätverk) kan kanske användare i dotterbolag har oberoende registrerat sig för sin egen Yammer-nätverk till deras e-domäner (fabrikam.com nätverk) . För riktigt stora företag det kan vara tiotal av Yammer-nätverk och de flesta av dessa underordnat nätverk är lätt används eller bara - antagligen eftersom de skiljer sig från fler aktiva större nätverk. Vi kräver att organisationen konsolidera dessa mindre nätverk till större överordnade nätverket genom att utföra nätverksmigrering. När konsoliderade, organisationen kan få tillgång till viktiga fördelar som anges ovan för organisationer i innehavaren 1: 1 nätverkskonfiguration.

Även efter konsolidering kanske i en situation där på grund av starka företag skäl något Office 365-klienten kan behöva ansluta med några Yammer-nätverk. Detta är inte stöds. Tills du konsolidera händer följande begränsningar:

 • Ökade kostnader för Yammer-administration:    Du behöver hantera fler Yammer-nätverk, något som ökar administrationskostnaden.

 • Det går inte att samarbeta med alla i organisationen:    Alla anställda i din organisation finns inte på samma Yammer-nätverk, och därför kan användarna inte ansluta till alla i organisationen som använder Yammer. Se några exempel nedan.

  • Meddelanden till hela företaget: Om företagets vd ska kommunicera ett meddelande till alla i organisationen måste han/hon göra det i varje individuellt nätverk, och de anställdas reaktioner på meddelandet kommer inte att vara tillgängliga för alla i organisationen.

  • Organisk upptäckt av information: Om anställda i ett nätverk arbetar på ett projekt och behöver referera till ett liknande projekt som redan har gjorts i ett dotterbolag så kan de inte komma åt det på ett enkelt sätt. Det här leder till ytterligare friktion som kan leda till mindre organiskt samarbete.

 • Förvirring orsakas på grund av organisation gränser är olika i Yammer kontra Office 365:    I den här konfigurationen är kolumnrubrikens organisationens i Office 365 större än de enskilda Yammer-nätverk bli potentiella förvirrande. Några exempel nedan.

  • Yammer-kommentarer på Office 365 innehåll: en Office 365-video kan delas med alla i organisationen. En contoso.com nätverksanvändare kan lägga till en yammer-kommentar till video - men kommentaren kan endast visas för andra användare i nätverket contoso.com. Sedan fabrikam.com nätverk användaren lägger till en kommentar som liknar det genom att användaren contoso.com, men kommentaren visas inte till contoso.com användare (sinus de finns i olika nätverk).

  • Yammer-konversationer under en Skype-mötessändning: Du kan lägga till en Yammer-feed i vilken Skype-mötessändning som helst. Du väljer vanligtvis en grupp i Yammer som ska ingå i mötessändningen, och den gruppen tillhör ett visst Yammer-nätverk. Men själva mötessändningen kan omfatta alla i Office 365-innehavaren. Därför kan det finnas en situation när en användare är inloggad i Skype-mötessändningen, men inte är medlem i den kopplade Yammer-gruppen. Då kan han/hon inte delta i konversationen.

 • Yammer-Office 365 grupperar integration inte tillgängliga:    Anslutna Office 365-grupper är tillgängliga för kunder i 1 innehavaren: många nätverksinställningar. Det här är också på grund av skillnaden i organisationens gränser mellan Office 365 och Yammer. Ett exempel nedan.

  • Hantering av gruppmedlemskap: När Yammer-grupper är integrerade med infrastrukturen för Office 365-grupper antar vi att en grupp skapas på nätverket contoso.com som bara innehåller användare som kan vara en del av nätverket contoso.com. Men när den här integrerade gruppen hanteras i Office 365 kan en användare med domänen fabrikam.com läggas till i gruppen. Nu kan fabrikam.com-användaren inte läggas till i gruppen i Yammer.

 • Framtiden Yammer-Office 365-integrationer inte tillgängliga:    I framtiden kommer vi presenterar funktioner för klientintegrering andra Yammer-Office 365. Dessa funktioner är inte tillgängliga för kunder i 1 innehavaren: många nätverk konfiguration.

 • En Office 365-klienten kan ha 150 nätverk eller mindre: Office 365-innehavare kan endast ha 150 Yammer-nätverk eller mindre. Kunder med fler än 150 domäner och Yammer-nätverk visas bara anslutningar mellan 150 av dem och resten av nätverk som kommer att förbli frånkopplad från sina innehavare. Administratörer behöver konsolidera deras nätverk med Migreringsverktyg nätverk till 150 eller mindre.

Nedan visas en lista över viktiga funktioner (avseende hantera Yammer i Office 365) som kan användas i den här konfigurationen.

Funktion

I 1 innehavare: många nätverk konfiguration

Inloggning

Ja

Enkel inloggning

Ja

Livscykelhantering för användare

Ja

Livscykelhantering för administratörer

Ja

Licenshantering

Ja

Livscykelhantering för domäner

Ja

Konsolidera kostnadsfria Yammer Basic-nätverk

Ja

Framtida integrering mellan Yammer och Office 365-grupper

Nej

Andra framtida integreringar mellan Yammer och Office 365

Nej

Inloggning:    Även om en Office 365-innehavare är kopplad till flera Yammer-nätverk så är en Office 365-användare bara kopplad till ett Yammer-nätverk. Och när användare får åtkomst till Yammer hamnar de på rätt nätverk.

 • Linda och Johan är användare av samma Office 365-innehavare, men medlemmar på olika nätverk. Anta att linda@contoso.com försöker komma åt Yammer – antingen genom att klicka på Yammer-panelen eller genom att logga in på www.yammer.com. Linda uppmanas att ange sin Office 365-inloggningsuppgifter och kommer att hamna på nätverket contoso.com. På liknande sätt kan johan@fabrikam.com få åtkomst till Yammer, logga in med sina Office 365-inloggningsuppgifter och hamna på nätverket fabrikam.com. Om Linda eller Johan är Yammer-användare sedan tidigare så kopplas deras Office 365-konton till den befintliga Yammer-användaren (ingen ny användare skapas).

 • Selma är användare av Office 365-innehavaren med flera e-postadresser som kopplas till flera nätverk. Anta att selma@contoso.com försöker komma åt Yammer. Hennes primära e-postadress är selma@contoso.com, men hon har även proxy-e-postadressen selma@fabrikam.com. I det här scenariot uppmanas Selma att ange sina Office 365-inloggningsuppgifter och kommer att hamna på nätverket contoso.com (hon kopplas endast till ett av Yammer-nätverken)

  • Om användarens primära e-postadress matchar ett nätverk loggas användaren in på det nätverket.

  • Om användarens icke-primära e-postadress matchar nätverket loggas användaren in på det nätverket. Om det finns fler än en icke-primär e-postadress som matchar så väljs en av dem.

  • Om användarens huvudnamn (UPN, t.ex. anvandare@doman.se) matchar nätverket så loggas användaren in på det nätverket

  • Om den här användaren är Yammer-användare sedan tidigare så kopplas Office 365-kontot till den redan befintliga Yammer-användaren (ingen ny användare skapas).

  Selma kan göra följande för att komma åt det andra nätverket.

  • Bli inbjuden som gästanvändare från det andra fabrikam.com-nätverket. Om båda nätverken har konfigurerats för att använda konfigurationen Tillämpa Office 365-identitet är det här det enda alternativet.

  • Skapa ett nytt konto på det andra nätverket och logga in med e-postadress och lösenord.

När alla användare i innehavaren kan logga in på nätverket med sina Office 365-konton kan du hantera livscykeln för alla användare i Office 365 och konfigurera enkel inloggning i Office 365.

Administratör lifecycle management:    Administratörer som tillhör rollen Global administratör i Office 365-klienten kommer att läggas till som Yammer verifierade administratörer till de matchande nätverk; När rollen Global administratör har tagits bort från deras användarkonto kommer de inte längre att verifierade administratörer i Yammer. I exemplet ovan om global administratör har 2 e-postmeddelanden, admin@contoso.com och admin@fabrikam.com, läggs den här administratör till contoso.com nätverks- och fabrikam.com nätverk som verifierad administratör. Men enligt anvisningarna i avsnittet för inloggning, de kan logga in på något av nätverken med deras uppgifterna för Office 365.

Livscykelhantering för domäner:    När en Office 365-innehavare kopplas till flera Yammer-nätverk kan du fortfarande hantera Yammer-domäner under deras hela livscykler i Office 365.

 • När en domän läggs till i Office 365 läggs den till på det nätverk som har utsetts till det primära nätverket för livscykelhantering för domäner. När Yammer aktiveras i Office 365-innehavaren utses nätverket med flest aktiverade användare till det primära nätverket för livscykelhantering för domäner. Det görs för att nya domäner ska läggas till på det största nätverket. Obs! Domänen .onmicrosoft.com i Office 365-innehavaren (domänen som inte kan tas bort från innehavaren) läggs till på det här primära nätverket.

 • När en domän tas bort i Office 365 tas den bort från motsvarande nätverk. Om det här är den sista domänen på nätverket inaktiveras nätverket.

Du har följande alternativ för att byta till en konfiguration för 1 innehavare – 1 nätverk:

 • Konsolidera mindre nätverk större nätverk genom att utföra nätverksmigrering. Gör följande i exemplet ovan. Navigera till Nätverksmigrering i Yammer admin centerr och migrera mindre fabrikam.com nätverket till nätverket contoso.com. Du måste vara en Yammer verifierad administratör och Office 365 Global administratör för att utföra den här åtgärden. I slutet når du följande tillstånd:

  Domäner på Office 365-innehavaren

  Domäner på Yammer-nätverket

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Om dotterbolaget har blivit helt integrerat i moderorganisationen eller om det har knoppats av så kan dotterbolagets domän tas bort från Office 365-innehavaren. I exemplet ovan skulle du ta bort fabrikam.com från Office 365-innehavaren. I slutet når du följande tillstånd:

  Domäner på Office 365-innehavaren

  Domäner på Yammer-nätverket

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

Även efter att du flyttar till en 1 innehavare: 1 nätverkskonfiguration du kan av misstag flyttar tillbaka till en 1 innehavare: många nätverk konfiguration. Säga contoso.com tar del av ett företag tailspin.com som har en kostnadsfri grundläggande Yammer-nätverket. Contoso adderar tailspin.com på Office 365-klienten som kan resultera i tailspin.com nätverk uppgraderas till Enterprise, och nu innehavaren är ansluten till 2 Yammer-nätverk. I så fall använda vägledning ovan för att gå tillbaka till obligatoriska 1 innehavaren: 1 nätverksinställningar och få alla fördelar.

Du kanske har två eller fler Office 365-innehavare som är kopplade till ett enda Yammer-nätverk. Till exempel:

 • Verifierade domäner på Office 365-innehavare1:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Verifierade domäner i Office 365-tenant2:    fabrikam.onmicrosoft.com, fabrikam.com

 • Domäner på Yammer-nätverk:    contoso.com, fabrikam.com

Följande bild visar den här relationen där flera Office 365-innehavare är kopplade till ett Yammer-nätverk:

Många klientorganisationer i Office 365 mappade till ett Yammer-nätverk

Så här kan kunder använda den här konfigurationen: Vanligtvis upplever stora kunder det här scenariot. En stor organisation (contoso.com) kan ha flera dotterbolag (anta att fabrikam.com är ett av dem). Organisationen har ett Yammer-nätverk och kan ha lagt till alla domäner i företaget på Yammer-nätverket. Inom organisationen finns en officiell Office 365-innehavare, men dotterbolaget kan oberoende av detta ha skapat en annan Office 365-innehavare (fabrikam.com).

Detta är inte stöds. Endast en av innehavare associeras med Office 365 för hantering och logga in. I följande tabell visas de viktigaste funktionerna avseende hantera Yammer i Office 365 som stöds eller inte stöds i den här konfigurationen.

Funktion

Stöd i konfigurationen flera innehavare – 1 nätverk

Information

Inloggning

Nej

Användare från en av Office 365-innehavare kan logga in på Yammer med sin Office 365-inloggning. Användaren som loggar in med sin Office 365-autentiseringsuppgifter först avgör vilka Office 365-klienten får associerade med Yammer-nätverket för inloggning.

Enkel inloggning

Nej

Eftersom inte alla användare kan logga in på Yammer med deras uppgifterna för Office 365, du kan inte använda office 365-identitet i Yammer och implementera enkel inloggning Office 365 baserat på lösning. Office 365 baserat enkel inloggning lösning kan inte genomföras på många innehavare: 1 nätverkskonfiguration.

Livscykelhantering för användare

Nej

Det går bara att hantera livscykler för användare som kan logga in på Yammer med sina Office 365-inloggningsuppgifter. Därför kan du inte hantera alla Yammer-användare under deras livscykel i Office 365.

Livscykelhantering för administratörer

Nej

Endast globala administratörer för en av innehavarna läggs till som verifierade administratörer i Yammer. Därför kan du inte hantera livscykeln för alla Yammer-administratörer under deras livscykel i Office 365.

Licenshantering

Nej

Du kan hantera licenser för användare som kan logga in på Yammer med deras uppgifterna för Office 365. Eftersom du inte kan använda office 365-identitet, kan inte du blockera Office 365-användare utan licenser för Yammer.

Livscykelhantering för domäner

Nej

Den här konfigurationen stöds inte för domänhantering livscykel, så att du inte kan hantera Yammer domäner över sin livscykel i Office 365.

Konsolidera kostnadsfria Yammer Basic-nätverk

Ja

Du kan logga in på Yammer och konsolidera Yammer Basic-nätverk på Office 365-innehavaren som är kopplad för hantering till Yammer-nätverket.

Framtida integrering mellan Yammer och Office 365-grupper

Nej

Andra framtida integreringar mellan Yammer och Office 365

Nej

Du har följande alternativ för att byta från den här konfigurationen som inte stöds:

 • Lägga till relevanta domäner i en innehavaren med hjälp av Office 365 administratörscenter. I exemplet ovan ska du se till att både contoso.com och fabrikam.com är på samma klientorganisation. I slutet når du följande tillstånd:

  Domäner på Office 365-innehavaren

  Domäner på Yammer-nätverket

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Skapa separata Yammer-nätverk, en per innehavare. Â i exemplet ovan, du vill ta bort contoso.com eller fabrikam.com från Yammer-nätverket och skapa ett nytt nätverk med den domänen. Kontakta Yammer -supporten om du vill ta bort Yammer domäner från ditt nätverk. Innan du tar bort en domän från ett nätverk måste du ta bort alla användarkonton som innehåller den domänen. Om det behövs kan bjudas de här användarna senare som gäster från det nya nätverket. I slutet når du följande tillstånd:

  Domäner på Office 365-innehavare1

  Domäner på Yammer-nätverket

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Domäner på Office 365-innehavare2

  Domäner på Yammer-nätverket

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

Även efter att du har flyttat till konfigurationen 1 innehavare – 1 nätverk kan du av misstag flytta tillbaka till konfigurationen flera innehavare – 1 nätverk. Anta att nätverket contoso.com av någon anledning har en ytterligare domän (tailspin.com) som ännu inte har lagts till i Office 365-innehavaren. I det fallet skapas en ny Office 365-innehavare för tailspin.com. Nu är två innehavare (contoso.com och tailspin.com) anslutna till samma Yammer-nätverk. Om du vill undvika den här situationen rekommenderar vi att du lägger till alla domäner på Yammer-nätverket i Office 365-innehavaren. Om du hamnar i den här situationen kan du använda anvisningarna ovan för att återgå till den rekommenderade konfigurationen 1 innehavare – 1 nätverk och få tillbaka alla fördelar.

Vanliga frågor

F. en av våra användare dirigeras till fel Yammer-nätverket.

A. det här kan inträffa om ditt nätverk i en konfiguration med 1 innehavare och många Yammer-nätverk som inte stöds. Läs mer om de 1 innehavare: många Yammer-nätverk scenario. Du kan antingen konsolidera Yammer-nätverk eller ändra användarkonto, enligt anvisningarna i Yammer-A användaren visas som tidigare medlem när du använder Office 365 för inloggning för Yammer.

Mer information finns i

Nätverksmigrering – konsolidera Yammer-nätverk

Tvinga office 365-identitet

Hantera Yammer domäner över sin livscykel i Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×