Om vyer i Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Business Contact Manager för Outlook, kan du använda vyer för att sortera information så att du kan se den information som är viktigast för dig – precis som du kan göra i en annan Outlook-mapp. Det finns standardvyer för varje Business Contact Manager-mapp, men du kan också skapa anpassade vyer.

Standardvyer

Du kan visa innehållet i Business Contact Manager-mappar med hjälp av standardvyer.

 1. Klicka på MapplistaGå till-menyn.

 2. I varje mapp pekar du på Aktuell vyVisa-menyn och klickar sedan på önskad vy.

Anpassa vyer

Du kan anpassa en vy genom att ändra de fält som visas och i vilken ordning de visas, genom att gruppera, sortera och filtrera vyn efter ett visst fält eller genom att ändra inställningarna för teckensnitt och tabeller.

 1. Klicka på Aktuell vyVisa-menyn och klicka sedan på Anpassa aktuell vy.

 2. Klicka på en eller flera av följande knappar och anpassa vyn. Beroende på vilken vy du anpassar kanske inte alla knappar är tillgängliga.

  • Fält      Klicka på den här knappen om du vill lägga till eller ta bort fält som ska visas i vyn.

   Tips: Vissa fält för Business Contact Manager för Outlook visas under kategorin egna fält i mapp.

  • Gruppera efter      En grupp är en uppsättning objekt med en vanlig egenskap, till exempel affärskontakter från samma land eller region eller marknadsföringskampanjer med samma förfallodatum datum. Klicka på den här knappen om du vill visa eller dölja grupprubriker om du vill visa eller dölja objekten de innehåller.

  • Sortera      Klicka på den här knappen om du vill sortera objekten i en mapp efter ett eller flera fält i alla vyer, med undantag för tidsbaserade vyer som Dag/vecka/månad och tidslinje. Du kan till exempel sortera Affärsprojekt-uppgifter efter förfallodatum så att du ser i vilken ordning du ska arbeta med dem.

  • Filtrera      Klicka på den här knappen om du endast vill visa de objekt eller filer som uppfyller dina angivna villkor. Du kan till exempel filtrera marknadsföringskampanjer efter skapandedatum. När ett filter används på en mapp visas orden Filter på i statusfältet i det nedre, vänstra hörnet av skärmen.

  • Andra inställningar      Klicka på den här knappen om du vill ändra teckensnitt, stödlinjer och hur läsfönstret visas.

  • Automatisk formatering      Klicka på den här knappen om du vill ändra den automatiska formateringen av teckensnitt i grupprubriker och mappinnehåll.

  • Formatera kolumner      Klicka på den här knappen om du vill ange hur bred varje kolumn ska vara.

  • Återställ aktuell vy      Klicka på den här knappen om du vill återgå till den senaste formateringen du hade för just den här vyn.

Tips: Information om hur du ändrar visningen av konton eller affärskontakter till sista förnamn eller efternamn format finns i Visa listan Kontakter i formatet Efternamn, Förnamn format.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×