Om UML användningsfallsdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har identifierat användningsfallen kan du skapa användningsfallsdiagram om du vill placera användningsfallen i kontexten. Skapa ett användningsfallsdiagram handlar om att upprätta en systemgräns för en uppsättning användningsfall och definiera raderna i kommunikationen mellan en viss aktör och ett användningsfall.

I början av ett utvecklingsprojekt beskriver användningsfallsdiagram verkliga aktiviteter och motiv. Du kan förfina diagrammen under senare skede så att det speglar användarinformation för gränssnitt och design.

"Användningsfallsdiagram som definierar systemets gränser, och hur aktörer utanför systemet påverkar användningsfallen"

Bildtext 1 Definiera systemgräns avgör vad som anses vara externa och interna för systemet.

Bild av knapp En aktör representerar en roll som spelas av ett utomstående objekt. Ett objekt kan spela flera roller och därför representeras av flera aktörer.

Bildtext 3 kommunikationsrelation illustrerar aktören deltagande i användningsfallet.

Steg 4 En användningsfall är en uppsättning händelser som inträffar när en aktör använder ett system för att slutföra en process. Normalt är ett användningsfall en relativt stor process, inte ett enskilda steg eller en transaktion.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×