Om SharePoint-filverktyget

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

SharePoint-filverktyget har följande fördelar för organisationer som lagrar filinnehåll i SharePoint-dokumentbibliotek:

 • Åtkomst till filinnehåll för utvalda personer utanför företaget. SharePoint-filverktyget ger ett bekvämt och effektivt sätt att samarbeta med andra utanför företagets brandvägg. Dessutom ger SharePoint-filverktyget en central arbetsmiljö för grupper som är geografiskt utspridda.

 • Offlineåtkomst till filinnehåll. SharePoint-filverktyget ger rörlig personal, och den som har begränsad Internet-åtkomst, en miljö där man kan komma åt, visa och uppdatera filinnehåll i offlineläge.

 • SharePoint-filverktygets användare har tillgång till de avancerade programfunktionerna tillsammans med funktionerna i andra verktyg i arbetsytan.

Tänk på följande när du använder ett SharePoint-filverktyg för att interagera med filer som lagras i ett SharePoint-dokumentbibliotek:

 • SharePoint-filverktyget kan bara mappa dokumentbibliotek i Windows SharePoint Services 3.0 eller senare. Ett felmeddelande visas om du försöker mappa till ett dokumentbibliotek i en tidigare version av Windows SharePoint Services.

 • Du bör aktivera versionshantering på de SharePoint-platser som du tar filer från till SharePoint-filverktyget. Versionshantering hjälper till att minska risken för dataförlust som kan orsakas av synkroniseringsfel eller konflikter.

 • SharePoint-dokumentbibliotek innehåller metadata som inte kan användas i SharePoint-filverktyget.

 • SharePoint-filverktyget registrerar inte vyer i SharePoint-dokumentbibliotek. Därför kan ett SharePoint-filverktyg innehålla fler dokument än vad som visas i dokumentbiblioteket där vissa filer filtreras bort av vyer.

Hur data synkroniseras i SharePoint-filverktyget

Data synkroniseras på följande sätt i SharePoint-filverktyget:

 • Data synkroniseras mellan arbetsytemedlemmar på samma sätt som i Groove-filverktyget. Arbetsytemedlemmar som är online skickar och tar emot uppdateringar när de sparas i arbetsytan.

 • Uppdateringarna skickas och tas emot automatiskt enligt ett schema eller manuellt när arbetsytemedlemmen som har synkroniseringskontrollen initierar en synkronisering.

Om uppgiften som synkroniserare i SharePoint-filverktyget

En arbetsyta som har ett SharePoint-filverktyg måste ha minst en medlem med alla följande behörigheter:

 • Åtkomst till dokumentbiblioteket på en vald SharePoint-plats.

 • Nödvändig SharePoint-behörighet för att skicka och ta emot uppdateringar på SharePoint-platsen.

  Synkroniseraren måste minst ha standardbehörigheten Ägare med alternativet Delta aktiverat. För SharePoint-platser som har anpassad behörighet måste synkroniseraren ha behörighet att lägga till, redigera och ta bort objekt.

 • Nödvändig behörighet för synkronisering med SharePoint-platsen. Som standard har alla medlemmar utom gäster behörighet att synkronisera med SharePoint-dokumentbiblioteket och att begära synkroniseringskontrollen för verktyget från den nuvarande synkroniseraren.

  Obs!: Trots att arbetsytemedlemmar med rollen Deltagare vanligtvis kan fungera som synkroniserare, brukar den rollen inte omfatta behörighet att ta bort filer. Därför kan synkroniserare med rollen Deltagare få synkroniseringsvarningar om att filer inte kan tas bort när de initierar en synkronisering.

En medlem som har nödvändig behörighet på både SharePoint-platsen och i SharePoint-filverktyget kan bli synkroniserare, vilket innebär att regelbundet initiera synkronisering mellan SharePoint-filverktyget och SharePoint-platsen eller att aktivera SharePoint-filverktyget för automatisk, schemalagd synkronisering. För att kunna utföra synkronisering måste synkroniseraren vara ansluten till Internet och ha åtkomst till SharePoint-platsen.

Endast en arbetsytemedlem kan vara synkroniserare för SharePoint-filverktyget. Andra medlemmar med nödvändig behörighet kan begära att få uppgiften som synkroniserare. Den nuvarande synkroniseraren kan välja att lämna över rollen eller att avvisa begäran och behålla ansvaret. Synkroniseraren kan inte initiera en överföring av synkroniseringsuppgiften till en annan medlem, uppgiften måste begäras av en annan medlem.

Om den nuvarande synkroniseraren förlorar behörigheten att utföra uppgiften (till exempel om synkroniserarens roll i arbetsytan sänks eller om synkroniseraren inte längre är medlem i arbetsytan) överförs synkroniseringskontrollen automatiskt till nästa kvalificerade medlem i arbetsytan. Om det inte finns några medlemmar i arbetsytan som har nödvändig behörighet kan SharePoint-filverktyget inte längre synkroniseras med SharePoint-platsen och återgår till funktionaliteten standardfilverktyget.

Namnet på den nuvarande synkroniseraren visas i statusfältet ovanför verktygsfliken:

Namnet på den nuvarande synkroniseraren

I statusfältet visas information om osynkroniserade ändringar i verktyget. När synkroniseraren klickar på Synkronisera nu visas fönstret Förhandsgranska synkronisering med alla väntande uppdateringar samt alla filkonflikter. Synkroniseraren kan åtgärda konflikterna innan synkroniseringen fortsätter.

Den nuvarande synkroniseraren bör bara ta hänsyn till en begäran om synkroniseringsuppgiften till medlemmar som har åtkomst till SharePoint-platsen och nödvändig behörighet på SharePoint-platsen.

I vissa fall bör synkroniseringsuppgiften överföras till en annan medlem. Om synkroniseraren inte kan starta synkroniseringen under en längre tid (till exempel på grund av semester) bör han eller hon be en annan arbetsytemedlem med nödvändig behörighet att skicka en begäran om att bli synkroniserare. Synkroniseraren kan även aktivera automatisk synkronisering enligt ett schema. Den här strategin kan dock vara riskabel eftersom den förutsätter att synkroniserarens dator fungerar och är ansluten till Internet hela tiden.

Alla arbetsytemedlemmar ser namnet på den nuvarande synkroniseraren i statusfältet och kan peka på tillhörande mapplänksikon för att visa en meddelanderuta med webbadressen till SharePoint-platsen. Arbetsytemedlemmar som har nödvändig behörighet kan klicka på mapplänkikonen för att öppna en webbläsare och gå till SharePoint-platsen eller klicka på Gå till SharePointRedigera-menyn.

I statusfältet visas även information om datum och tid för den senaste synkroniseringen för alla medlemmar. Alla medlemmar kan klicka på kalenderikonen för att visa information om synkroniseringsschemat.

Synkroniseraren kan starta flera aktiviteter genom att välja alternativ i statusfältet inklusive synkronisera, ändra schemaalternativ och åtgärda synkroniseringsfel.

Alternativ för att initiera synkronisering

Synkroniseraren har två alternativ för att initiera en synkronisering:

 • Manuell synkronisering. Med det här alternativet synkroniseras SharePoint-filverktyget och SharePoint-platsen endast när synkroniseraren startar synkroniseringen.

 • Schemalagd synkronisering. Med det här alternativet ställer synkroniseraren in ett specifikt tidsintervall för automatiskt synkronisering.

  Obs!: Beroende på faktorer som den aktuella trafikbelastningen i nätverket kan schemalagda synkroniseringar ibland senareläggas till nästa schemalagda tid av servern.

Om att utföra källkontrolluppgifter i SharePoint

Endast synkroniseraren kan utföra följande källkontrolluppgifter med filer i SharePoint-filverktyget:

 • Checka ut filer. När du checkar ut en fil blir den filen låst på SharePoint-platsen för att förhindra att användare med direkt åtkomst till filen på SharePoint-platsen uppdaterar den när den samtidigt uppdateras i SharePoint Workspace.

  Obs!: När du checkar ut en fil hämtas den senast uppdaterade versionen av filen från SharePoint-dokumentbiblioteket, om inte den nuvarande versionen av filen i SharePoint-filverktyget har osynkroniserade ändringar. Om du redigerar filen i SharePoint Workspace och sedan checkar ut den skriver du alltså inte över den redigerade versionen av filen med den ursprungliga versionen från SharePoint-biblioteket.

 • Checka in filer. Om du checkar in en fil från SharePoint-filverktyget uppdateras filen på SharePoint-platsen och utcheckningslåset tas bort.

 • Avbryta en utcheckning. Om du avbryter en utcheckning tas låset bort från filen på SharePoint-platsen och den kan redigeras.

Om att duplicera och arkivera arbetsytor som innehåller ett SharePoint-filverktyg

Du kan duplicera arbetsytor som innehåller ett SharePoint-filverktyg eller spara dem som arkiv- eller mallfiler. Tänk dock på att SharePoint-filverktyget i den duplicerade arbetsytan eller i de nya arbetsytorna som du skapar från arkiv- eller mallfilen inte har kvar kopplingen till SharePoint-dokumentbiblioteket och att funktionerna reduceras till standardfilverktygets.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×