Om roller och behörigheter för arbetsytor i SharePoint Workspace 2010

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En medlem på en Groove-arbetsyta har en av följande roller:

  • Moderator

  • Deltagare

  • Gäst

Varje roll har särskilda behörigheter. Behörigheterna avgör i vilken utsträckning medlemmarna kan ändra på arbetsytan. Vissa roller har t.ex. rätt att lägga till nya arbetsyteverktyg och bjuda in medlemmar.

Om du skapar en ny Groove-arbetsyta får du automatiskt rollen Moderator och alla behörigheter. Andra medlemmar får roller när de bjuds in till arbetsytan. Det är bara användare med rollen Moderator som kan ändra andra medlemmars roller.

Medlemmar med rollen Deltagare eller Moderator kan utföra de flesta aktiviteter, t.ex. bjuda in nya medlemmar. Gäster har inte behörighet att hantera arbetsytan.

Visa behörigheterna som är kopplade till rollerna på en arbetsyta genom att högerklicka på arbetsytan i startfönstret, sedan klicka på Egenskaper och därefter på Behörigheter.

Obs!: Medlemmar på arbetsytan kan bara bli befordrade. En gäst kan t.ex. befordras till deltagare, men en deltagare kan inte nedgraderas till gäst. Detta gäller också alla medlemmar vars inbjudningar har dragits tillbaka och som sedan har bjudits in på nytt till arbetsytan. Det innebär att en deltagare vars inbjudan har dragits tillbaka från en arbetsyta bara kan bjudas in på nytt till arbetsytan som en deltagare eller moderator.

Verktygsbehörigheter

Obs!: Behörigheter som har kopplats till medlemsroller på arbetsytor i SharePoint Workspace 2010 går inte att ändra. Beroende på din roll kan du ändra behörigheterna i arbetsytor från 2007 och tidigare.

De flesta verktyg på en arbetsyta har egna behörigheter. Verktygsbehörigheterna avgör vad en moderator, deltagare och gäst kan göra med verktyget. Exempelvis har kalenderverktyget behörigheter för att skapa, ta bort och redigera möten. Medlemmar med rollen Moderator kan uppdatera rollbehörigheterna per roll.

Visa eller ändra behörigheterna som har kopplats till roller för ett visst arbetsyteverktyg genom att klicka på fliken Arbetsyta. Klicka sedan på Egenskaper och slutligen på fliken Behörigheter.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×