Om publiceringsaktiverade webbplatsmallar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En SharePoint-publiceringswebbplats gör att författarna att skapa och ändra webbinnehåll och publicera innehållet i ett intranät eller offentlig webbplats. Vad gör en publiceringswebbplats unika är samling funktioner som har stöd för innehåll publiceringsprocessen. Detta gäller bland annat checka in och checka ut, planering och arbetsflöde, bild och sidan bibliotek, webbdelar, innehållstyper och så vidare.

En publiceringswebbplats i SharePoint byggs från en webbplatsmall. Mallen är en fil som bestämmer det övergripande utseendet och beteendet hos en webbplats. I mallen kan följande ingå:

  • Webbdelar

  • Sidlayouter

  • Teman

  • Bild-, sid- och dokumentbibliotek

  • Anpassningar av Snabbstart eller global navigering

  • Webbplatsinnehåll (innehåll i listor och bibliotek)

Det finns flera mallar tillgängliga både på webbplats- och webbplatssamlingsnivå, och du väljer vilka mallar som ska användas när du skapar webbplatsen.

I följande tabell beskrivs varje mall för publiceringswebbplatser.

Mall

Ändamål

Företags-wiki

En webbplats för publicering av kunskap som ska dokumenteras och spridas i företaget. Webbplatsen är ett enkelt sätt att ge möjligheter att redigera innehållet på en och samma plats för samarbete kring innehåll, diskussioner och projekthantering.

Publiceringsportal

En nybörjarplatshierarki för en webbplats på Internet eller en intranätportal. Den kan enkelt anpassas med distinkta identifierande element och innehåller en startsida, exempel på underwebbplats för pressreleaser, Sökcenter och inloggningssida. Normalt sett har den här webbplatsen många fler läsare än deltagare och används vanligtvis för att publicera webbsidor med arbetsflöden för godkännande. Mallen är endast tillgänglig på webbplatssamlingsnivå.

Publiceringswebbplats

En tom sida för utökning av en befintlig webbplats och snabb publicering av webbsidor. Deltagare kan arbeta med utkast av sidor och sedan publicera dem så att de blir tillgängliga för användarna. Webbplatsen innehåller dokument- och bildbibliotek för lagring av webbpubliceringsresurser och är endast tillgänglig på webbplatsnivå.

Publiceringswebbplats med arbetsflöde

En webbplats för publicering av webbsidor enligt ett schema genom att använda arbetsflöden för godkännanden. Den innehåller dokument- och bildbibliotek för lagring av publiceringstillgångar. Som standard kan du endast skapa webbplatser med den här mallen under den här webbplatsen. Mallen är endast tillgänglig på webbplatsnivå om mallen Portalwebbplats för publicering har använts för att skapa webbplatsen på den översta nivån.

Produktkatalog

SharePoint Server 2019 endast. En webbplats för hantering av produkt katalogdata som kan publiceras i en extern webbplats när de söker. En produktkatalog konfigurerats för att stödja produktvarianter och flerspråkiga produktegenskaper. Webbplatsen innehåller admin sidor för att hantera fasetterad navigering för produkter. Den här mallen är tillgänglig endast på webbplatssamlingsnivå.

Kommunikationswebbplats

SharePoint Server 2019 och SharePoint Online endast. Publicera dynamiska, vackra innehåll till personer i din organisation och hålla dem informeras och används på ämnen, händelser eller projekt.

Meddelanden: 

  • Som standard kan du bara välja webbplatsmallarna Publiceringswebbplats, Publiceringswebbplats med arbetsflöde eller Företags-wiki när du skapar en underwebbplats till en publiceringswebbplats. Däremot kan du aktivera ytterligare webbplatsmallar genom att klicka på Sidlayouter och webbplatsmallar under Utseende på sidan Webbplatsinställningar.

  • Du kan bara skapa en webbplatssamling med webbplatsmallen Företags-wiki om du är termlagringsadministratör. Du behöver inte vara termlagringsadministratör om du vill skapa en underwebbplats med webbplatsmallen Företags-wiki.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×