Om Office 365-administratörsroller

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Senast uppdaterad 1 augusti, 2018

Office 365 innehåller en uppsättning administratörsroller som du kan tilldela användare i organisationen. Varje administratörsroll mappar till vanliga affärsfunktioner och ger personerna i organisationen behörighet att utföra särskilda uppgifter i administrationscentret för Office 365.

Här är tillgängliga roller och vad personer som tilldelats rollerna kan göra.

Tips: Det finns en detaljerad lista över vilka uppgifter var och en av dessa roller kan och inte kan utföra och hur de överlappar roller i andra Microsoft-tjänster. Ta en titt i Administratörsbehörighet i Tilldela administratörsroller i Azure Active Directory.

Roll

Vad de gör i Office 365

Global administratör

Global administratör

Har åtkomst till alla administrativa funktioner i Office 365-tjänstsviten i ditt abonnemang, till exempel Skype för företag. Den person som registrerar sig för att köpa Office 365 tilldelas automatiskt rollen som global administratör.

Globala administratörer är de enda som kan tilldela andra administratörsroller. Du kan ha fler än en global administratör i organisationen. Vi rekommenderar att endast ett fåtal personer på företaget har den här rollen. Det minskar riskerna för företaget.

Tips: Kontrollera att alla som är globala administratörer i organisationen har ett mobiltelefonnummer och en alternativ e-postadress i kontaktuppgifterna. Mer information finns i Ändra organisationens adress, e-postadress för teknisk kontakt och annan information.

Kontokort

Faktureringsadministratör

Gör inköp, hanterar prenumerationer, hanterar supportärenden och övervakar tjänstens hälsa.

Exchange Online

Exchange-administratör

Hanterar postlådor och principer för skräppostskydd för företaget, med hjälp av administrationscentret för Exchange. Kan visa alla aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

Någon med båda rollerna Exchange-administratör och användarhantering kan skapa och hantera Office 365-grupper i Administrationscenter för Office 365.

Mer information finns i Om administratörsrollen i Exchange Online.

SharePoint-administratör

SharePoint-administratör

Hanterar företagets dokumentlagring i SharePoint Online och OneDrive. Det görs i administrationscentret för SharePoint. De kan även tilldela andra personer till att bli administratörer för webbplatssamlingar och termlagring.

Behörigheter som tilldelats SharePoint-webbplatser är helt åtskilda från den globala administratörsrollen för Office 365. Du kan som global administratör sakna åtkomst till en SharePoint-webbplats om du varken lagts till som användare eller har skapat webbplatsen.

Personer som har den här rollen kan även visa alla aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

Mer information finns i artikeln om administratörsrollen i SharePoint.

Tangent, behörigheter

Lösenordsadministratör

Återställer lösenord, hanterar supportbegäran och övervakar tjänstens status. Lösenordsadministratörer begränsas till att återställa lösenord för användare.

Skype för företag – Online

Skype för företag-administratör

Konfigurerar Skype för företag för organisationen och kan även visa alla aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

Mer information finns i Om administratörsrollen i Skype för företag.

Headset

Tjänstadministratör

Öppnar supportbegäran hos Microsoft och visar instrumentpanelen och meddelandecentret. De har ”endast visning”-behörighet utom för att skapa supportärenden och läsa dem.

Tips: Personer som har tilldelats administratörsroller för Exchange Online, SharePoint Online och Skype för företag bör även tilldelas rollen Tjänstadministratör. På så vis kan de se viktig information i Administrationscenter för Office 365, till exempel status för tjänsten, och ändra och publicera meddelanden.

Kontokort

Licens administratör

Lägger till, tar bort, och uppdaterar tilldelade licenser för användare, groups (med hjälp av grupp baserat licensiering) och hanterar användningsplatsen för användare.

Personer i den här rollen kan inte köpa eller hantera prenumerationer, skapa eller hantera grupper, eller skapa eller hantera användare utanför på användningsplatsen.

Användare

Användarhanteringsadministratör

Återställer lösenord, övervakar tjänstens hälsa, lägger till och tar bort användarkonton, hanterar supportbegäranden, lägger till och tar bort medlemmar i Office 365-grupper. Användarhanteringsadministratören kan inte ta bort en global administratör, skapa andra administratörsroller eller återställa lösenord för globala administratörer, faktureringsadministratörer, efterlevnadsadministratörer eller administratörer för Exchange, SharePoint och Skype för företag.

Någon med båda rollerna Exchange-administratör och användarhantering kan skapa och hantera Office 365-grupper i Administrationscenter för Office 365.

Rapportering för läsaradministratör

Rapportläsare

Kan visa alla aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365 och alla rapporter som visas via rapport-API:er.

Roller i Säkerhets- och efterlevnadscenter

Om du har en företagsprenumeration på Office 365 E3 eller E5 ingår säkerhets- och efterlevnadsverktyg. I så fall har du tillgång till de här ytterligare rollerna: efterlevnadsadministratör, eDiscovery Manager, organisationshantering, granskare, säkerhetsadministratör, säkerhetsläsare, tjänstgranskningsanvändare, övervakande granskning.

Mer information om dem finns i Behörigheter i Säkerhets- och efterlevnadscenter för Office 365

Ikon för Dynamics 365

Dynamics 365 (online)

När en person tilldelas rollen som global Office 365-administratör tilldelas personen automatiskt säkerhetsrollen Systemadministratör i Dynamics 365 (online).

En person som tilldelas säkerhetsrollen Systemadministratör i Dynamics 365 kan tilldela andra personer Dynamics 365-säkerhetsroller. Med säkerhetsrollen Systemadministratör kan du hantera alla aspekter av Dynamics 365. Mer information om säkerhetsroller i Dynamics 365 finns i Hantera prenumerationer, licenser och användarkonton.

Ikon för Dynamics 365

Dynamics 365 tjänstadministratör

Använd den här nya rollen för att tilldela användare som ska hantera Dynamics 365 på klientnivå utan att behöva tilldela den kraftfullare behörigheten Office 365 global administratör. En tjänstadministratör i Dynamics 365 kan logga in i Dynamics 365 administrationscenter och hantera instanser. En person med denna roll kan inte utföra funktioner som endast kan utföras av en Office 365 global administratör, som att hantera användarkonton, prenumerationer samt åtkomstinställningar för Office 365-program som Exchange och SharePoint.

Mer information finns i Använd rollen Dynamics 365 tjänstadministratör för att hantera en klient.

Power BI-administratör

En person som har tilldelats rollen Power BI-administratör har åtkomst till användningsstatistiken för Office 365 Power BI. De kommer också att kunna styra organisationens användning av Power BI-funktionerna. Mer information om hur du administrerar Power BI finns i Administrera Power BI i organisationen.

Meddelandecenter läsare

Övervakar ändringar till tjänsten och kan visa alla inlägg i Meddelandecenter i Office 365 samt dela inlägg i meddelandecentret med andra via e-post. Användare som tilldelats den här rollen har även skrivskyddad åtkomst till vissa resurser i administrationscentret, till exempel användare, grupper, domäner och prenumerationer

Kunden säker databas access godkännare

Kunden säker databas access godkännare

Hanterar Kunden säkra förfrågningar i din organisation. De har fått e-postaviseringar för kund säkra förfrågningar och kan godkänna/avvisa förfrågningar från Microsoft 365 Admin Center. De kan också kan aktivera/inaktivera funktionen kunden säker databas.

Endast globala administratörer kan återställa lösenord för personer som tilldelats den här rollen.

Behöver du mer information om vad de här rollerna kan och inte kan göra?

För en detaljerad lista över vilka uppgifter som var och en av dessa roller kan och inte kan göra, se ”Administratörsbehörighet” i Tilldela administratörsroller i Azure Active Directory.

Vad är Azure Active Directory-roller?

Om du har ett större företag bör du också ange roller i Azure Active Directory. En användare som har tilldelats en administratörsroll får samma behörigheter i alla molntjänster där organisationen har prenumerationer, oavsett om du tilldelar rollen i administrationscentret för Office 365 eller i den klassiska Azure-portalen eller med hjälp av Azure AD-modulen för Windows PowerShell.

För en lista och beskrivning av alla Azure Active Directory-roller, se Tilldela administratörsroller i Azure Active Directory.

Vad kan Office 365-administratörsroller göra i Exchange Online, SharePoint Online och Skype för företag – Online?

Vissa administratörsroller i Office 365 har en motsvarande roll i Exchange Online, SharePoint Online och Skype för företag – Online. I tabellen nedan beskrivs hur dessa Office 365-administratörsroller omvandlas till roller i olika Office 365-tjänster.

Office 365-administratörsroll

Omvandlas till den här i Exchange Online …

Omvandlas till den här i SharePoint Online …

Omvandlas till den här i Skype för företag – Online …

Omvandlas till den här i Säkerhets- och efterlevnadscenter …

global administratör

Exchange Online-administratör

Företagsadministratör

SharePoint Online-administratör

Skype för företag-administratör

Säkerhets- och efterlevnadscenter-administratör (medlem i rollgruppen Organisationshantering)

faktureringsadministratör

lösenordsadministratör

Supportavdelningsadministratör*

Supportavdelningsadministratör

tjänstadministratör

användarhanteringsadministratör

Skype för företag-administratör

Exchange-administratör

Exchange Online-administratör

SharePoint-administratör

SharePoint Online-administratör

EJ TILLÄMPLIGT

EJ TILLÄMPLIGT

Skype för företag-administratör

Skype för företag-administratör

EJ TILLÄMPLIGT

Efterlevnadsadministratör

Organisationshantering

EJ TILLÄMPLIGT

EJ TILLÄMPLIGT

Efterlevnadsadministratör

* Med undantag för meddelandespårning kan lösenordsadministratörer utföra samma uppgifter som personer som arbetar på Exchange-supportavdelningen.

Delegerad administration

Om du arbetar med Microsoft-partner kan du tilldela dem administratörsroller. De kan i sin tur tilldela användare i ditt företag – eller i sitt företag – administratörsroller. Det kanske du vill att de ska göra om de t.ex. konfigurerar och hanterar Office 365 åt dig.

Ett partnerföretag kan tilldela följande roller:

  • Fullständig administration, som innebär samma behörigheter som för en global administratör

  • Begränsad administration, som innebär samma behörigheter som för en lösenordsadministratör

För att partnerföretaget ska kunna tilldela de här rollerna till användare måste du lägga till partnerföretaget som delegerad administratör i ditt Office 365-konto. Initiativet till en sådan här process tas av en auktoriserad partner. Partnern skickar ett e-postmeddelande till dig med frågan om du vill ge dem tillstånd att fungera som delegerad administratör. Anvisningar finns i Auktorisera eller ta bort partnerrelationer.

Relaterade artiklar

Tilldela administratörsroller i Office 365
Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×