Om navigeringsarv

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar nya underwebbplatser kan ange du om dessa webbplatser Ärv navigering som de visas från den överordande webbplatsen eller om de visa navigering som är unika för den aktuella webbplatsen. Alternativ för att konfigurera Ärv navigering varierar beroende på om publiceringsfunktioner i Microsoft Office SharePoint Server 2007 är aktiverade för din webbplatssamling. Mer information om navigering skillnaderna mellan publiceringswebbplatser och icke-publicering webbplatser finns i Introduktion till webbplatsnavigering.

Obs!: Om du vill hantera navigering för en SharePoint-webbplats, måste du ha behörighetsnivån Fullständig behörighet eller Design för webbplatsen. Du har något av dessa behörighetsnivåer om du har åtkomst till webbplatser inställningssidan för webbplatsen och du ser kommandot Navigering under utseende (på icke-publicering webbplatser kommer att se Snabbstart och övre länkfältet kommandon under utseende och känsla i stället för Navigering ).

Vad vill du göra?

Lär dig hur navigeringsalternativ skiljer sig mellan en publiceringswebbplats och ett icke-publiceringswebbplats

Om navigeringsarv för en underwebbplats inom en publiceringswebbplatssamling

Om navigeringsarv för en underwebbplats i en icke-publicering webbplatssamling

Lär dig hur navigeringsalternativ skiljer sig mellan en publiceringswebbplats och ett icke-publiceringswebbplats

Innan du börjar anpassa navigeringen för webbplatsen, som du behöver avgöra huruvida tillgängligt med Office SharePoint Server 2007 publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatser i webbplatssamlingen. Det är viktigt att veta om din webbplats är en publiceringswebbplats eftersom anpassning navigeringsalternativ för en publiceringswebbplats är mer omfattande än de som är tillgängliga för en icke-publiceringswebbplats.

Avgöra vilken navigering anpassningsalternativ som du har

Beroende på vilken typ av webbplats du har kommer du att se olika navigeringsalternativ på sidan Webbplatsinställningar. Så här kan du snabbt avgöra vilken typ av webbplats som du arbetar med:

 1. Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn. Om det behövs klickar du på Ändra alla Webbplatsinställningar.

 2. Titta på listan med länkar på sidan Webbplatsinställningar under Utseende.

  • Om du ser en länk med titeln Navigeringoch du arbetar med en publiceringswebbplats och du kan anpassa din webbplats med sidan Webbplatsinställningar för navigering.

  • Om du ser länkar övre länkfältet och Snabbstart klickar du arbetar med en icke-publiceringswebbplats och du har en mer begränsad uppsättning navigering konfigurationsalternativ som är tillgängliga för dig.

Överst på sidan

Om navigeringsarv för en underwebbplats inom en publiceringswebbplatssamling

Om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatserna i webbplatssamlingen, kan du använda sidan Webbplatsinställningar för navigering till navigeringsarv för både övre länkfältet (global navigering) och Snabbstart (aktuell navigering) för webbplatsen. Det finns flera sätt som du kan konfigurera navigering och du behöver inte använda samma inställningar i det övre länkfältet och Snabbstart.

Till exempel om du konfigurerar Ärv navigering för flera underwebbplatser i en webbplatssamling och du vill använda dessa webbplatser ska ha konsekvent global navigering, men du vill ge besökarna ett sätt att navigera till webbplatser och arbetsytor, listor, och bibliotek i enskilda underwebbplatser kan du konfigurera webbplatser så att de ärver sina övre länkfältet (global navigering) från den aktuella webbplatsen samtidigt som du konfigurera Snabbstart (aktuell navigering) för varje underwebbplats om du vill visa navigeringsobjekt nedanför den aktuella webbplatsen .

Om navigeringsarv för det övre länkfältet

Nedrullningsbar meny i det övre länkfältet som visar underwebbplatser till den aktuella webbplatsen

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

  • Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn, och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Navigering i kolumnen Utseende.

  Obs!: Kommandot Navigering visas under utseende och känsla om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatsen och du har fullständig behörighet eller behörighetsnivån Design.

 3. Gör något av följande i Global navigering:

  • Om du vill visa samma övre länkfältet som den överordnade webbplatsen klickar du på Visa samma navigeringsobjekt som den överordnade webbplatsen.

   Välj det här alternativet om du vill ge besökarna ett enkelt sätt att navigera till andra webbplatser i webbplatssamlingen och du vill använda den här webbplatsen ska ha ett konsekvent utseende och känsla med andra webbplatser i webbplatssamlingen.

  • Om du vill visa en övre länkfältet som är unika för den aktuella webbplatsen klickar du på Visa navigeringsobjekt nedanför den aktuella webbplatsen

   Välj det här alternativet om du vill att den här webbplatsen ska visas navigeringsalternativ som är relevanta för den aktuella webbplatsen.

Överst på sidan

Om navigeringsarv för Snabbstart

Snabbstartsnavigering

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

  • Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn, och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Navigering i kolumnen Utseende.

  Obs!: Kommandot Navigering visas under utseende och känsla om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatsen och du har fullständig behörighet eller behörighetsnivån Design.

 3. Gör något av följande i avsnittet Aktuell navigering:

  • Klicka på Visa samma navigeringsobjekt som den överordnade webbplatsen om du vill visa samma navigeringsobjekt som den överordnade webbplatsen.

   Välj det här alternativet om du vill ge besökarna ett enkelt sätt att navigera till andra webbplatser i webbplatssamlingen och du vill använda den här webbplatsen ska ha ett konsekvent utseende och känsla med andra webbplatser i webbplatssamlingen.

  • Objekt under den aktuella webbplatsen och för webbplatser som är på samma nivå för den aktuella webbplatsen, klicka för att visa navigeringslänkar för den aktuella webbplatsen visas den aktuella webbplatsen navigeringsobjekt nedanför den aktuella webbplatsen och den aktuella webbplatsen på samma nivå.

   Välj det här alternativet om du vill att besökarna ska kunna använda Snabbstart båda för att navigera till objekt under den aktuella webbplatsen och navigera till på samma nivå underwebbplatser i webbplatssamlingen.

  • Om du vill visa navigeringsobjekt nedanför den aktuella webbplatsen klickar du på Visa endast navigeringsobjekt nedanför den aktuella webbplatsen.

   Välj det här alternativet om du vill Snabbstart för att visa endast under den aktuella webbplatsen.

Överst på sidan

Om navigeringsarv för en underwebbplats i en icke-publicering webbplatssamling

Om publiceringsfunktioner inte är aktiverade för webbplatssamlingen kan konfigurera du navigeringen arv för det övre länkfältet. Snabbstart för underwebbplatser i webbplatssamlingen alltid måste vara unika till enskilda underwebbplatser.

Konfigurera arv för det översta länkfältet

När du skapar en ny webbplats i en webbplatssamling för vilken publiceringsfunktionerna inte är aktiverad kan välja du om du vill ta med webbplatsen i det övre länkfältet för den överordnade webbplatsen och om du vill använda det övre länkfältet från den överordnade webbplatsen på sidan Ny SharePoint-webbplats. Det finns tre olika konfigurationsalternativ för webbplatsen:

 • Ärvd och på överordnad     Webbplatsen visas som en flik i det översta länkfältet på den överordnade webbplatsen, och har samma länkfält som den överordnade webbplatsen. Det översta länkfältet går inte att anpassa på den nya webbplatsen, om du inte först bryter arvskopplingen mellan de båda webbplatserna.

 • Ärvda ingår inte i överordnade     Webbplatsen använder samma övre länkfältet som den överordnade webbplatsen men ingår inte som en flik i det övre länkfältet för den överordnade webbplatsen. Det övre länkfältet kan inte anpassas på den här nivån utan första bryta arvet från den överordnade webbplatsen.

 • Unikt     Webbplatsen visas inte som länk i den överordnade webbplatsens översta länkfält och har inte samma länkfält som den överordnade webbplatsen. Du kan anpassa den nya webbplatsens översta länkfält och den har ingen koppling till den överordnade webbplatsen.

Obs!: Om du ändrar namnet på en webbplats genom att redigera inställningen på sidan Rubrik, Beskrivning och Ikon uppdateras inte webbplatsens namn i det översta länkfältet. Namnet som visas i det översta länkfältet måste redigeras direkt i det översta länkfältet.

Överst på sidan

Ändra inställningar för arv för det övre länkfältet

Som standard när du skapar en ny webbplats i en icke-publicering webbplatssamling webbplatsen visas i det övre länkfältet för den överordnade webbplatsen och den nya webbplatsen ärver det övre länkfältet för den överordnade webbplatsen. Om du vill sluta använda det övre länkfältet från den överordnade webbplatsen, kan du ändra inställningarna när som helst och använda en anpassad övre länkfältet för underwebbplatsen.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp på startsidan för webbplatsen och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Det översta länkfältet i kolumnen Utseende.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Sluta ärva länkar om du vill skapa egna länkar för webbplatsen.

  • Klicka på Använd överordnade länkar om länkarna på den överordnade webbplatsen ska ärvas till underwebbplatsen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×