Om migrering

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

I Windows SharePoint Services 3.0 migreras webbplatser och delar av webbplatser, till exempel listor, listobjekt och mappar till andra Windows SharePoint Services 3.0 webbplatser. Dessa webbplatser kan köras på samma frontend webbserver som den ursprungliga webbplatsen på olika frontwebbservrar i samma servergrupp eller på frontwebbservrar i ett helt annat distribution av Windows SharePoint Services 3.0. Olika behörigheter som krävs för olika metoder för att migrera webbplatser.

Om du är ägare eller administratör för en webbplatssamling kan du utföra några migreringsuppgifter. Andra webbplatsägare och designers kan använda det här avsnittet att förstå migreringsprocessen och ange indata om hur du migrerar sina webbplatser. Mer information om migrering för serveradministratörer finns i hjälpen på sidorna för Central Administration eller Windows SharePoint Services-sidor på webbplatsen Microsoft TechNet.

Migreringsmetoder

Windows SharePoint Services 3.0 ger olika sätt att migrera webbplatssamlingar, webbplatser eller kombinationer av objekt inom en plats till en annan SharePoint-webbprogrammet som utökas med Windows SharePoint Services 3.0. Migrering gäller flytta objekt från Windows SharePoint Services 3.0 till Windows SharePoint Services 3.0. Du kan inte migrera webbplatser, innehåll eller ett annat objekt från tidigare versioner av Windows SharePoint Services till Windows SharePoint Services 3.0.

Följande tabell beskriver olika metoder för att migrera innehåll.

Obs!: Kolumnen Nödvändig behörighet i följande tabell visar behörigheten som krävs för varje migreringsmetod. Om du inte har den nödvändiga behörigheten kan du fråga en lämplig gruppmedlem om att antingen ge dig den behörighet som krävs eller att utföra migreringen åt dig.

Metho d

Kommentar

Nödvändig behörighet

Använd -o säkerhetskopiering och -o återställningsåtgärder i verktyget Stsadm.exe kommandoraden.

Detta är det bästa alternativet om du vill migrera en hel webbplatssamling, eftersom det är den enda metoden som migrerar arbetsflöden, varningar och metadata på webbplatssamlingsnivå.

Medlemmar i den lokala administratörsgruppen eller medlemmar i gruppen servergruppadministratörer på nivån Central administration

Använda länkarna Gör en säkerhetskopia och Återställ från säkerhetskopia på sidan Åtgärder i Central administration

Detta är det enklaste sättet att migrera enskilda webbplatser.

Medlem i gruppen servergruppadministratörer på nivån Central administration

Använda objektmodellen för Windows SharePoint Services

Det här är en ny metod i Windows SharePoint Services 3.0 och mest flexibla. De relaterade migrering application programming interface (API: er) i objektmodellen används för att migrera webbplatser och kombinationer av objekt under webbplatsnivå.

Servergruppadministratörer med nödvändig behörighet att läsa objekt som migreras och behörighet att ändra objekt på webbplatsen du migrerar till

Använda ett redigeringsprogram för webbsidor som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, till exempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007

Endast hela webbplatser kan migreras. Lägg märke till att globalt unika identifierare (GUID) inte migreras för några objekt, vilket betyder att inga migrerade objekt blir globalt unika.

Servergruppadministratörer med nödvändig behörighet att läsa objekt som migreras och behörighet att ändra objekt på webbplatsen du migrerar till

Migreringsprocess (objektmodell)

Objektmodellen för Windows SharePoint Services kan användas till att migrera objekt inom samma webbserver, över webbservrar i samma servergrupp eller över servergrupper. Detta avsnitt beskriver ett typiskt scenario där du använder objektmodellen för att migrera platser och andra objekt från en mellanlagringsserver till en produktionsserver. För att kunna använda objektmodellen krävs någon som är serveradministratör både för mellanlagringsservern och produktionsservern. Att förstå detta migreringsscenario på en högre nivå kan dock vara till nytta för webbplatsägare, eftersom de kan samarbeta med personen som utför migreringen. I detta scenario, som visas på följande bild, används mellanlagringsservern för att testa ändringar på ett företags SharePoint-platser. När ändringarna testats migreras de till produktionsservern, där användare kan komma åt webbplatsen.

Obs!: För att kunna använda objektmodellen till att migrera platser och andra objekt från mellanlagringsservern till produktionsservern måste du ha lämplig behörighet (listan i tabellen ovan), både när det gäller mellanlagringsservern och produktionsservern. Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du be serveradministratören om att ge dig behörighet eller om att utföra migrationen åt dig.

Migreringsarbetsflöde med PRIME.

1. Serveradministratören loggar in på mellanlagringsservern och kör skriptet som ger åtkomst till objektmodellen som körs på mellanlagringsservern. Skriptet som körs på mellanlagringsservern skapar ett migreringspaket i form av en CAB-fil i en filresurs.

Obs!: Personen som skapar denna CAB-fil måste ha skrivbehörighet och personen som importerar CAB-filen måste ha läsbehörighet i denna filresurs.

2. Serveradministratören loggar in på produktionsservern och använder migrationsrelaterade API för att distribuera migrationspaketet på produktionsservern.

När paketet migrerats till produktionsservern verifierar serveradministratören att webbplatsen migrerats korrekt. Detta innebär att han/hon kontrollerar länkar, verifierar säkerhetsinställningar och verifierar webbdelarnas funktionalitet.

Eftersom objektmodellen kan användas för att markera valfri objektkombination, från platsnivå och nedåt, kan den endast användas för att migrera objekt som har ändrats på källservern.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×