Om konfigurering av resultattyper

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du använder visningsmallar för att styra sättet som sökresultat visas på och fungerar i sökrelaterade webbdelar. Det finns många förkonfigurerade visningsmallar och du kan skapa andra visningsmallar. Du använder en resultattyp för att ange en visningsmall som söksystemet ska använda för en viss typ av sökresultat. Det kan vara en typ av sökning som du vill att användare ska kunna urskilja från andra typer av sökresultat och som du vill ge ett speciellt utseende och en speciell funktion på sidan med sökresultat. Det finns också många förkonfigurerade resultattyper och du kan skapa andra resultattyper. Du kan konfigurera resultattyper på webbplatssamlingsnivå och på webbplatsnivå.

För varje sökresultat anges ett eller flera villkor att jämföra sökresultaten mot, som typ eller sökresultatets resultatkälla, och en åtgärd att vidta om sökresultaten uppfyller dessa villkor. Åtgärden anger visningsmallen som ska användas för sökresultatet. En förkonfigurerad resultattyp vid namn Person anger exempelvis att om ett sökresultat kommer från resultatkällan Personsökning, lokalt resultat kan visningsmallen Personobjekt användas för det sökresultatet. Visningsmallen Personobjekt visar information i hovringspanelen som dokument som skrivits av personen och gör det möjligt för användaren att gå direkt till de dokumenten.

Skapa en resultattyp genom att göra något av följande på sidan Hantera resultattyper:

  • Klicka på Ny resultattyp.

  • I listan med befintliga resultattyper klickar du på namnet på en resultattyp, som Person, och klickar sedan på Kopiera så att du kan redigera kopian och skapa en ny resultattyp.

Mer information finns i:

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders