Om inställningar för sidlayouter och webbplatsmallar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln

Introduktion till webbplatsmallar

Introduktion till sidlayouter

Ställa in Förvalda webbplatsmallar och sidlayouter

Introduktion till webbplatsmallar

En webbplatsmall är en fil som anger det övergripande utseendet för en webbplats. I den ingår all designinformation om en webbplats, till exempel:

 • Listorna inom en webbplats

 • Alla webbdelssidor inom en plats.

 • Eventuella anpassade sidor inom en webbplats.

 • Det tema eller de huvudsidor som används för en webbplats.

 • Eventuella anpassningar av Snabbstart.

 • Webbplatsinnehåll (list- och dokumentbiblioteksinnehåll, valfritt).

I webbplatsmallar ingår inte:

 • Säkerhetsinställningar, till exempel en lista med användare eller grupper med behörigheter till webbplatsen som mallen hade som grund.

 • Personliga anpassningar av webbdelssidor.

 • Webbdiskussioner från den ursprungliga webbplatsen.

 • Aviseringar från den ursprungliga webbplatsen.

 • Webbdelssammansättningar som lagts till i originalwebbplatsen.

Medlemmar i webbplatsgruppen Webbplatsägare och användare med designrättigheter till galleriet med webbplatsmallar kan anpassa en webbplats och spara den som en webbplatsmall, så att andra användare i webbplatssamling senare kan skapa liknande webbplatser. När en användare skapar en ny underwebbplats kan han eller hon välja i den kombinerade listan över webbplatsmallar som finns tillgänglig på servern eller i webbplatssamlingen. Administratörer för en webbplatssamling kan också importera en webbplatsmall som en annan användare eller programleverantör skapat och kan lägga till den bland de tillgängliga webbplatsmallarna i webbplatssamlingen.

Mallfiler innehåller personlig information, som till exempel server-URL:er och användarkontonamn. Dela endast mallfiler med betrodda användare och grupper.

Överst på sidan

Introduktion till sidlayouter

Sidlayouter hjälper till att bestämma det övergripande utseendet hos en webbsida. En sidlayout är beroende av en innehållstyp för att avgöra vilken typ av innehåll som kan sparas på sidor som använder sidlayouten. Sidans innehåll lagras i fält på sidan. När du visar eller redigerar en sida visas innehållet i fältkontroller. När du skapar en sidlayout lägger du till fältkontroller med ett webbutvecklingsverktyg som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, till exempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Vilka fälttyper som finns på en sida avgörs av sidans innehållstyp. Varje innehållstyp innehåller kolumner som motsvarar fälten på sidan. När du skapar en innehållstyp lägger du till kolumnmallar till innehållstypen för respektive fält. Kolumnmallar avgör vilken standardfältkontroll som är kopplad till kolumnen, liksom vilken typ av innehåll fältet kan innehålla, till exempel en enstaka textrad, en hyperlänk eller en bild.

Innehållstyper för sidlayouter är baserade på innehållstypen Sida och innehåller spalter för de fält som kan användas på sidor som är baserade på sidlayouten. Innehållstypen Sida är en systeminnehållstypmall som skapats med funktionen Publiceringsresurser. Kolumnmallarna från Sida läggs till i alla sidbibliotek som skapas med publiceringsfunktionen.

Som standard innehåller innehållstypen Sida ett antal kolumner som krävs i sidlayouter. I följande tabell beskrivs exempel på dessa standardkolumner.

Sidlayoutkolumner

Beskrivning

Schemalagt startdatum

Datum och tid när sidan blir synlig på en webbplats.

Schemalagt slutdatum

Datum och tid när sidan inte längre ska vara synlig på en webbplats.

Kontakt

Namnet på den person eller grupp som skapade sidan.

E-postadress för kontakt

E-postadressen till den person som skapade sidan.

Kontaktnamn

Namnet på den person som skapade sidan.

Kontaktbild

En bild på den person du kan kontakta om sidan.

Sidinnehåll

Namnet på den sidlayout som är kopplad till varje instans av en sida, till exempel statusposting1.aspx, statusposting2.aspx och så vidare.

Sidlayouter sparas i galleriet för huvudsidor, som är ett dokumentbibliotek som skapas när Microsoft Office SharePoint Server 2007 installeras. Galleriet för huvudsidor är en katalog, vilket innebär att det inte visas i listor i Office SharePoint Server 2007.

Överst på sidan

Ange förvalda webbplatsmallar och sidlayouter

Gör så här för att ange de förvalda webbplatsmallar och sidlayouter som användarna ska se när de skapar underwebbplatser och sidor:

 1. Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp , och klicka sedan på Ändra alla Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Sidlayouter och webbplatsmallar i avsnittet Utseende och gör sedan en eller flera av följande åtgärder:

  Ange önskade webbplatsmallar

  Gör något av följande i avsnittet Underwebbplatsmallar:

  • Om du vill att en underwebbplats ska kunna använda valfri mall väljer du Underwebbplatser kan använda alla webbplatsmallar.

  • Om du vill välja de förvalda mallar som kan användas för underwebbplatser väljer du Underwebbplatser kan endast använda följande webbplatsmallar. Ytterligare alternativ visas precis nedanför kryssrutan Underwebbplatser kan endast använda följande webbplatsmallar.

   I den första rutan väljer du den mall som du vill lägga till och klickar sedan på Lägg till. Mallen visas i den andra rutan. Upprepa detta tills du har valt alla önskade mallar.

  • Om du vill att alla underwebbplatser ska ärva dessa mallinställningar markerar du kryssrutan Återställ alla underwebbplatser så att de ärver de förvalda webbplatsmallarna.

  Ange önskade sidlayouter

  Gör något av följande i avsnittet Sidlayouter:

  • Om du vill att en underwebbplats ska kunna använda valfri layout väljer du Sidor på den här webbplatsen kan använda alla layouter.

  • Om du vill välja de förvalda sidlayouter som kan användas för underwebbplatser väljer du Sidor på den här webbplatsen kan endast använda följande layouter. Ytterligare alternativ visas precis nedanför kryssrutan Sidor på den här webbplatsen kan endast använda följande layouter.

   I den första rutan väljer du den layout som du vill lägga till och klickar sedan på Lägg till. Sidlayouten visas i den andra rutan. Upprepa detta tills du har valt alla önskade mallar.

   Om du har angivna källvarianter klickar du på den källvariant i rutan Varianter som du vill tillämpa på sidlayouterna.

  • Om du vill att alla underwebbplatser ska ärva de här inställningarna markerar du kryssrutan Återställ alla underwebbplatser så att de ärver de förvalda layoutinställningarna.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×