Om frågeregler

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Genom att skapa frågeregler kan du bidra till att sökningarna svarar på användarnas avsikter – utan att du behöver använda anpassad kod. I en frågeregel anger du villkor och korrelerade åtgärder. När en fråga uppfyller villkoren utför systemet åtgärder som ska förbättra sökresultatets relevans.

Du kanske till exempel anger ett villkor som kontrollerar om frågan matchar en term i en SharePoint-termuppsättning, eller ett annat villkor som kontrollerar om frågan utförs ofta i en särskild sökvertikal i söksystemet, till exempel Videoklipp.

Följande tre typer av åtgärder kan anges i en frågeregel:

  • Lägg till Framhävda resultat (kallades tidigare för bästa val), som visas ovanför det rankade resultatet. Till exempel kan du använda en frågeregel för att ange att ett visst resultat ska framhävas för frågan "sjukfrånvaro", som en länk till en webbplats med företagets policy för ledighet från arbetet.

  • Du kan lägga till en eller flera resultatgrupper, så kallade resultatblockEtt resultatblock innehåller en liten delmängd av ett resultat som är kopplat till en fråga på ett särskilt sätt. Precis som med enskilda resultat kan du framhäva ett resultatblock eller ranka det i förhållande till andra sökresultat. Till exempel kan du ange att en taxonomiordlista ska användas i en frågeregel för att "Fabrikam" ska kunna identifieras som en kund när en fråga innehåller texten "Försäljningsrapport för Fabrikam". Har du lagt in ett resultatblock för Fabrikam kommer det att också visas ett resultatblock med relevanta resultat från företagets CRM-system (system för hantering av kundrelationer).

  • Du kan ändra resultatrankningen. Till exempel kan du använda en frågeregel för att ange att orden "ladda ned" (till exempel vid sökningar efter "ladda ned verktygslåda") ska identifieras som en åtgärdsterm som får sökresultat som pekar på en viss nedladdningssida på intranätet att rankas högre än andra resultat.

Mer information finns i:

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×