Om dialogrutan stödlinjer i Publisher

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda stödlinjer om du vill göra det lättare att justera delar av publikationen. Exempel på stödlinjer i dialogrutan Stödlinjer är marginalstödlinjer, stödlinjer (till exempel kolumn- och radstödlinjer), riktlinjer och hjälplinjer. Stödlinjerna skrivs inte ut; de är avsedda att layouten du ditt innehåll.

Dialogrutan Stödlinjer

I dialogrutan Stödlinjer kan du göra inställningar för marginal-, rutnäts- och riktstödlinjer.

Stödlinjer

  1. Marginalstödlinjer

  2. Kolumnstödlinjer

  3. Radstödlinjer

  4. riktlinjer

  5. Hjälplinjer

Så här öppnar du dialogrutan Stödlinjer:

  • Klicka på Sidlayout > stödlinjer och välj rutnät och originalplan.

Obs!: Om du vill se stödlinjerna markerar du kryssrutan stödlinjer på fliken Visa. Markera kryssrutan originalplaner du på fliken Visa om du vill se riktlinjer.

Fliken Marginalstödlinjer

Med hjälp av marginalstödlinjerna kan du ange mängden vitt utrymme runt kanterna på en huvudsida. Marginalstödlinjer är en del av en huvudsida, och de visas på en sida som huvudsidan är kopplad till. Om alternativet Ignorera huvudsida markeras för en viss sida, men alternativet kant- och stödlinjer är aktiverat, visas marginalstödlinjer.

Dialogrutan Stödlinjer i Publisher

Huvudsidor

Tvåsidig huvudsida  Markera det här alternativet om du vill ange marginaler för ett tvåsidigt uppslag om din publikation är en bok eller en broschyr som är bunden på ena sidan. När du markerar det här alternativet ändras marginalstödlinjerna för vänster och höger till marginalstödlinjer för insida och utsida. Marginalen för insida gäller bokens bundna kant, och marginalen för utsida gäller bokens ytterkant.

Marginalstödlinjer

Obs!: Om du väljer ett dubbelsidigt uppslag ändras alternativen Vänster och Höger till Inre och Yttre.

Vänster  Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan sidans vänstra kant och den vänstra marginalstödlinjen. Om du markerar kryssrutan tvåsidig huvudsida visas mängden utrymme mellan inre kanten på sidorna och insida marginalstödlinjen.

Höger  Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan sidans högra kant och den högra marginalstödlinjen. Om du markerar kryssrutan tvåsidig huvudsida visas mängden utrymme mellan ytterkant på sidorna och marginalstödlinjerna på insidan.

Överkant  Ange mängden utrymme mellan sidans överkant och den övre marginalstödlinjen.

Nederkant  Ange mängden utrymme mellan sidans nederkant och den nedre marginalstödlinjen.

Tips: Standardvärdet för marginaler är i de måttenheter som du har angett för publikationen. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva in förkortningen efter det numeriska värdet: tum (in), centimeter (cm), pica (pi), punkter (pt) eller bildpunkter (px).

Fliken Stödlinjer

Använd stödlinjer om du vill ange hur många kolumner och rader som ska visas på en huvudsida.

Tips: Standardvärdet för avstånd visas i de måttenheter som du har angett för publikationen. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva in förkortningen efter det numeriska värdet: tum (in), centimeter (cm), pica (pi), punkter (pt) eller bildpunkter (px).

Stödlinjer i Publisher som visar rutnätstödlinjer

Kolumnstödlinjer

Kolumner  Ange antalet kolumner mellan de vänstra och högra marginalstödlinjerna.

Avstånd Ange avståndet mellan kolumnerna.

Radstödlinjer

Rader  Ange antalet rader mellan de övre och nedre marginalstödlinjerna.

Avstånd Ange avståndet mellan raderna.

Lägg till en mittstödlinje mellan kolumner och rader  Det här alternativet är tillgängligt om det finns mer än en kolumn eller rad. Markera alternativet om du vill visa en stödlinje som inte skrivs ut och som markerar mittpunkten för avståndet mellan kolumnerna och raderna. Den här stödlinjen är praktisk när du placerar textrutor och bildobjekt.

Fliken Riktlinjer

Använd riktlinjerna att justera baslinjerna för din text över alla kolumner i en publikation.

Dialogrutan Stödlinjer i Publisher med fliken Riktlinjer

Vågrät riktlinje

Ange avstånd och förskjutning för vågräta riktlinjer.

Tips: Standardmåttenheten för originalplan hjälper avstånd och förskjutning är punkter. Även om du anger en annan måttenhet, till exempel tum, konverteras värdet till motsvarande avstånd i punkter.

Avståndet mellan  Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan vågräta riktlinjer. Det nummer som du anger används som avstånd radbeloppet för de stycken som du har angett för att justera riktlinjerna.

Förskjutning Ange mängden tomt utrymme i punkter från den övre marginalstödlinjen till den första vågräta riktlinjen under den.

Den förskjutning du använder beror på textens teckenstorlek och det avstånd som du har angett för riktlinjerna. Om teckenstorleken är mycket mindre än avståndet mellan riktlinjerna är det bra om du anger ett förskjutningsvärde som är lägre än avståndsvärdet så att den första raden kommer närmare sidans övre marginal.

Obs!: Inställningar för lodrät baslinje måste även om du har ett östasiatiskt språk aktiveras.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×