Om data för organisations scheman

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Guiden organisations scheman i Visio kan läsa en mängd olika data fil format. Se nedan för information om obligatoriska och valfria data.

Läsbara fil format

  • TABB-eller kommaavgränsad text (. txt)

  • Org plus (. txt)

  • Microsoft Office Excel (. xls,. xlsx,. xlsm,. xlsb)

  • Microsoft Exchange Server

  • Fil formatet för en databas som har skapats i ett ODBC-kompatibelt databas program

Data som krävs

  • Namn på anställd Det här fältet kan vara det unika ID-fältet om varje namn är unikt. Hur anställdas namn visas i det här fältet är hur de kommer att visas på organisations schema former.

  • Unik identifierare Om namnet inte är unikt är en unik identifierare, till exempel ett Anställningsnr-nummer, obligatoriskt för varje anställd.

  • Vem den anställde rapporterar till Det här fältet måste innehålla varje överordnads unika identifierare, t.ex. ett namn eller anställningsnummer. (För den anställda längst upp i organisationsschemat lämnar du det här fältet tomt.)

Du kan ge de obligatoriska fälten ett namn som du vill. Med guiden kan du se vilka av dina fält namn som innehåller information om namn och rapporter.

Valfria data

Om data filen innehåller andra fält, till exempel telefonnummer, avdelning, positions namn, original form eller hyperlänkadress, kan du välja att visa dessa data på formen och lagra den med formen.

Mer information finns i

Skapa ett organisations schema i Visio

Skapa ett organisations schema automatiskt utifrån information om anställda

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×