Om att redigera konflikter i en delad mapp

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Medlemmar i en delad mapp kan öppna samma filer samtidigt. Beroende på vilka redigeringsbehörigheter som finns kan flera medlemmar också redigera samma fil samtidigt och spara ändringarna i Groove-arbetsytan. Om detta inträffar uppstår en redigeringskonflikt, och följande steg vidtas för att bevara allas arbete och för att hitta en lösning på konflikten:

  • Den medlem som sparar sina ändringar först behåller ursprungsfilen.

  • För alla medlemmar som sedan sparar sina ändringar görs en ny "konfliktversion" av filen. "Karen Bergs kopia" i bilden nedan är ett exempel på en konfliktfil.

Filversionskonflikt i en fildelningsarbetsyta

När det uppstår sådana redigeringskonflikter bör medlemmarna avgöra hur de bäst ska kunna lösa dem, eller koppla samman filerna.

Specialfall

De flesta program "låser" sina filer när användare öppnar dem för redigering. Groove-arbetsytan måste kunna upptäcka sådana lås för att kunna hantera redigeringskonflikter. Vissa program, som Anteckningar, använder inte den här låsmekanismen. I dessa fall sparas de ändringar som sparades sist om flera användare öppnar och redigerar samma fil samtidigt och inget konfliktdokument skapas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×